!!! Zmena umiestnenia mobilného odberového miesta na COVID 19 !!!

S účinnosťou od 13.7.2020 je  pre objednané osoby  prostredníctvom RÚVZ na odbery na COVID 19 v prevádzke mobilné odberové miesto umiestnené z vonkajšej strany Fakultnej nemocnice Trenčín  na Nemocničnej ulici – pri budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín.

MOM

 

Doplnkové informácie