Návštevy

Žiadame pacientov a ich príbuzných, aby v záujme ochrany zdravia a minimalizovania rizika možnej nákazy ochorením COVID 19 zvážili návštevu v našej nemocnici.

Doplnkové informácie