Rúška od Slovenskej lekárskej komory

RLK rúška 2

Ďakujeme Slovenskej lekárskej komore za milé detské a dospelácke rúška s vkladateľným filtrom.

Doplnkové informácie