Ukončená dodávka postelí v našej nemocnici

výmena postelí S
Fakultná nemocnica Trenčín sa dočkala najrozsiahlejšej výmeny nemocničných lôžok vo svojej histórii. Vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu Ministerstva zdravotníctva SR sa vymenilo 273 lôžok.
Lôžka sa postupne rozmiestnili na všetky oddelenia.
Výmena prebiehala postupne, prvé kamióny s lôžkami dorazili do FN Trenčín v septembri 2019 a dodávka bola ukončená 2020.
Vymenilo sa:
▪️180 kusov lôžok vyššej rady, polohovateľných, elektricky ovládateľných s antidekubitným matracom,
▪️65 lôžok určených pre JIS, polohovateľných elektricky ovládaných so zabudovanou váhou a vyššou nosnosťou
▪️8 lôžok určených pre oddelenie anestéziológie a  intenzívnej medicíny, s antidekubitným matracom
▪️10 detských postieľok
▪️10 bariatrických lôžok určených pre nadrozmerných pacientov
Výmenu lôžok ocenia okrem pacientov aj zdravotnícky pracovníci, keďže sú elektricky a nie manuálne ovládané.
Aj maličkosť, ako nové lôžko počas hospitalizácie, dokáže aspoň v malej miere spríjemniť čas strávený v nemocnici a prispieť k zvýšenému komfortu pacientov.

Doplnkové informácie