Spustenie veľkokapacitného MOM

Dňa 4. septembra 2020, sme spustili prevádzku veľkokapacitného mobilného odberového miesta (VMOM).
Na jeho zriadení sa podieľali armádne zložky a naša nemocnica zabezpečila do VMOM potrebný personál.
 Veľkokapacitné MOM sa nachádza pri mestskej plavárni na Mládežníckej ulici.
V prevádzke bude v dňoch:
Pondelok až sobota od 8:00 hod. do 16:00 hod..
Pozostáva z dvoch odberových kontajnerov. Pacienti sa na testovanie do MOM objednajú cez Covid pass prostredníctvom www.korona.gov.sk
Mobilné odberové miesto zriadené pri RÚVZ Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapacitou 100 odberov,
veľkokapacitné MOM zabezpečí ďalších 300 odberov.personál.

VMOM S

Doplnkové informácie