Návšteva vedenia VšZP vo FN Trenčín

Návšteva VšZP S

3. septembra 2020 sme mali v nemocnici vzácnu návštevu - predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Ing. Richarda Strapka a podpredsedníčku predstavenstva VšZP MUDr. Beátu Havelkovú, MPH.

S vedením našej nemocnice rokovali ohľadom spolupráce v nadchádzajúcom období.

 

Doplnkové informácie