Presťahovanie oddelení

Vážení pacienti, príbuzní,


z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, nárastu počtu pacientov s ochorením COVID 19, za účelom poskytovania bezpečnej zdravotnej starostlivosti o našich pacientov sme pristúpili k presťahovaniu oddelení nasledovne:


Od 18.9.2020 sme dočasne zatvorili Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb  (TaPCH) vo FN TN, pľúcni pacienti budú podľa klinického  stavu hospitalizovaní na onkologickej klinike, internom, alebo geriatrickom oddelení. 
Akútni pľúcni pacienti budú v čase od 7:00 hod do 15:00 hod.  vyšetrovaní na TaPCH ambulancii. V čase od 15:00 hod. do 7:00 hod. budú pacienti podľa veku vyšetrovaní na  príjmovej internej ambulancii - do 64 rokov, pacienti vo veku od 65 rokov na príjmovej geriatrickej ambulancii.
Infekčné oddelenie je dočasne presťahované v priestoroch TaPCH, kde sú hospitalizovaní pacienti s podozrením/ potvrdením na COVID 19.
Geriatrické oddelenie je dočasne presťahované do priestorov infekčného oddelenia na 3. a 4. poschodí internistického pavilónu. Geriatrická ambulancia funguje v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.  v priestoroch bývalej kožnej ambulancie. V čase od 15:30 hod. do 7:00 hod. budú pacienti vyšetrovaní v  geriatrickej pohotovostnej/ príjmovej ambulancii v priestoroch doterajšej infektologickej ambulancie na 3. poschodí v internistickom pavilóne.

Naďalej platí zákaz návštev v nemocnici, s výnimkou udelenou v zmysle Usmernenia hlavného hygienika SR.

Bližšie informácie 032 6566 250.

Doplnkové informácie