Biologická liečba na očnej klinike

Očná klinika vykonáva bez obmedzenia biologickú liečbu (tzn. intravitreálne aplikácie) a operácie katarakty (šedého zákalu).
Čiastočne obmedzujeme operácie zadného segmentu oka, dotknutí pacienti budú o tom telefonicky informovaní.

Doplnkové informácie