Top lekár v odbore kardiológia 2020

top lekár 2 2

Aj v tomto roku mali čitatelia Zdravotníckych novín a verejnosť možnosť hlasovať v rámci nominovaných lekárov vybraných odborností za toho, koho považujú za TOP lekára na Slovensku.
Veľmi sa tešíme, že medzi ocenenými víťazmi ankety za odbor kardiológia je náš lekár, MUDr. Roman Oriešek.
Všetkým, ktorí ste za pána doktora hlasovali ďakujeme a MUDr. Orieškovi zo srdca gratulujeme.

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/ocenili-sme-top-lekarov-0?fbclid=IwAR18x43xETC5l1VdUhKlEDxikAitjL8PHp6eXrBC5-yyH4EOUN7rPz-QI3g

 

Doplnkové informácie