Cenník platených služieb

Cenník platených služieb /bez indikácie lekára/ pre poistencov poistených v zdravotných poisťovniach SR:

Cenník pre ostatných (nepoistení, právnické osoby, FO oprávnené na podnikanie...), s ktorými FN Trenčín nemá uzatvorenú zmluvu: 

 

Doplnkové informácie