Povolenie návštev

Na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11.5.2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ.pdf
Fakultná nemocnica Trenčín povoľuje  návštevy na základe písomného povolenia  od lekára( vydáva lekár pri prvej návšteve, je potrebné sa ním preukazovať na vstupe do nemocnice, je určené iba pre jednu osobu - príbuzného!!!), za dodržania hygienicko – epidemiologického režimu, s účinnosťou od 14.5.2020 u týchto pacientov:
• V terminálnom štádiu ochorenia
• V kritickom stave alebo v umelom spánku
• Po pôrode
• Psychické ochorenia podľa indikácie lekára
• Sprievod pacienta na vyšetrenie (sprievodná osoba čaká mimo priestorov čakární)
• Návšteva kňaza (na žiadosť príbuzných)


Návštevy pacientov v infekčnom pavilóne nie sú povolené!!!


Ďalej sa povoľujú návštevy na GPK nasledovne:
• pri pôrode môže mať rodička 1 sprevádzajúcu osobu = nemusí to byť už len manžel, ale aj dula alebo iná osoba, ktorá splní aktuálne kritériá a pravidlá. Osoby sa nemôžu meniť, t.j. po celý čas pôrodu môže byť s rodičkou iba jedna zvolená osoba.
• umožňujú sa návštevy na oddelení šestonedelia. Návšteva musí takisto spĺňať kritéria určené hlavným hygienikom. Rodička po pôrode určí, kto môže na návštevu chodiť a určené meno sa zaeviduje do zdravotnej dokumentácie. 
• príbuznému vystaví ošetrujúci lekár povolenie na návštevu, vytlačí 2x. Jedno dá príbuznému, ten sa ním preukáže na vrátnici že má povolenú návštevu a druhé založí do pacientovho chorobopisu.
• po príchode na návštevu sa zapíše do zoznamu návštev (uložený na oddelení)
• návštevy môžu ísť osobne na nadštandardné izby aj na izby, kde je jedna šestonedieľka.
• výnimočne - pokiaľ sa ženy vzájomne poznajú a dôverujú si, môže ísť návšteva na izbu aj ak sú šestonedieľky na izbe dve.
• ostatné návštevy prebiehajú vo vestibuloch 3. a 4. poschodia kliniky
• na izbe č. 15 a 23 môže sprevádzajúca osoba znovu prespať
• tehotné, ktoré chodia na ambulanciu fyziologickej a potermínovej gravidity na vrátnici nevypisujú každý týždeň nový papier (tzv. covidový), ale pripisujú len dátumy.


Bližšie informácie Vám podajú na oddelení/ klinike.

Trvalá zmena dopraného značenia pri výjazde z areálu nemocnice

Upozorňujeme pacientov, návštevníkov nemocnice na trvalú zmenu dopravného značenia na výjazde z areálu nemocnice. Zvislá značka je umiestnená za stanom pri mobilnom odberovom mieste - momentálne nie je pri výjazde dobre viditeľná, avšak vodorovné značenie je dostatočne viditeľné -  pri výjazde z areálu je prikázaný smer jazdy vpravo.

dopravné značenie 2

Spustenie pediatrických odborných ambulancií

S účinnosťou od 11.5.2020 pracujú naše odborné pediatrické ambulancie nasledovne:

  •     vyšetrenie v odbornej ambulancii bude len pre objednaných pacientov na vopred presne určený čas
  •     lekárov môžete kontaktovať mailom, alebo telefonicky - lekári budú komunikovať s rodičmi  počas určených hodín na telefonickú konzultáciu

 Kontakt na lekára odbornej ambulancie a odporučený čas pre výsledky a telefonickú konzultáciu:

  • imunoalergologická ambulancia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  telefón: 032 6566 357 - volať v pracovné dni medzi 13,00 a 15,00 hod.
  • gastroenterologická ambulancia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefón: 032 6566 417 - volať  v pracovné dni medzi 13,00 a 15,00 hod.
  • kardiologická ambulancia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefón: 032 6566 635 - volať v pracovné dni medzi 13,00 a 15,00 hod.
  • endokrinologická ambulancia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefón: 032 6566 846  - volať v pracovné dni medzi 9,00 a 11,00 hod.
  • neurologická ambulancia: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefón: 032 6566 846 - volať v utorok alebo stredu medzi 13,00 a 14,00 hod.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali predpísané hygienicko - epidemiologické nariadenia a rešpektovali pokyny personálu.

Oznam o prevádzke neurologického oddelenia a infektologickej ambulancie

S účinnosťou od 6.5.2020 neurologické oddelenie funguje vo svojich pôvodných priestoroch - neurologicko-psychiatrickom pavilóne. SM ambulancia a EEG bude pracovať v obvyklom režime. Denný neurologický stacionár zatiaľ nebude v prevádzke.

 S účinnosťou od 11.5.2020 v  priestoroch ambulancie pracovného lekárstva bude pre infekčných pacientov bez súvislosti s ochorením CoVid-19 ordinovať infektologická ambulancia nasledovne:  pondelok, streda, štvrtok a piatok.

V utorok bude v týchto priestoroch fungovať ambulancia pracovného lekárstva.

Ordinačné hodiny od 7:30 hod. do 13:30 hod. (od 12:00 - do 12:30 hod. obedná prestávka) - s nutnosťou telefonického objednania sa na čísle: 032 6566 245.

Ambulancia bude fungovať so zachovaním všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení!

Spustenie ambulancie hĺbkovej terapie

Dnešným dňom, t.j. 4.5.2020, sme spustili prevádzku Ambulancie hĺbkovej terapie na onkologickej klinike. Pacienti sa môžu objednávať prednostne elektronicky, alebo v pracovných dňoch v čase od 14:00 do 15:00 telefonicky na čísle  032 6566 268.

Osobné objednanie nie je možné. 

Zabezpečená strostlivoať o deti našich zamestnancov

V spolupráci s mestom Trenčín sa nám podarilo počas trvania tohto náročného obdobia a mimoriadneho stavu zabezpečiť starostlivosť o deti

našich zamestnancov vo veku od 3 do 10 rokov.

Takto spoločne pomôžeme našim zamestnancom postarať sa o ich najmenších členov rodiny počas ich dennej pracovnej zmeny, a tým, že budeme mať viac personálu v práci, zároveň aj pacientom.

Deti budú zatriedené v malých skupinách so zabezpečenou stravou z nemocnice.

TRENČÍN - V Trenčíne spustili zaujímavý projekt. Mesto vyčlenilo materskú školu spolu s učiteľmi, aby sa starali o deti zdravotníckych pracovníkov. Nemali kde nechať svoje ratolesti, a preto s nimi museli zostať doma. V nemocnici ich však potrebujú. Projekt odobrili aj hygienici.
 

Ďakujeme

Opäť sa chceme poďakovať. Poďakovať všetkým, ktorí sa snažia v tomto období pomôcť našim zamestnancom zvládnuť nápor ich pracovných dní.

Veľká vďaka patrí:

▪️McDonald's za to, že našim zamestnancom v prvej línii každý deň vozia obed
▪️Goppion Caffé Slovakia a Tchibo Slovensko za "životabudič"
▪️Mattoni za dodávku pitného režimu
▪️pekáreň Dobrota Trenčín, Intersnack Slovakia a Novofruct SK - za pečivo a pochutiny
▪️Čistiarne odpadových vôd - Aquatec VFL - za respirátory

Ďakujeme!!!

Mcinterné Tchibo -FN T N copy copy

Mobilné odberové miesto pre vstupom do FN Trenčín

Odbery na ochorenie COVID 19 sú indikovaným pacientom vykonávané v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 15:30 v priestoroch mobilného odberového miesta zriadeného pred vstupom do areálu FN Trenčín.

Mimo uvedeného času sú odbery vykonávané v priestoroch príjmovej ambulancie infekčného oddelenia tak ako doteraz.

Pacienti, prichádzajúci na odbery COVID 19 do mobilného odberového miesta na vstupe do FN TN, môžu zaparkovať na vyčlenených parkovacích miestach v areáli pri geriatrickom pavilóne.

MOM pred FN Trenčín copy

 

Doplnkové informácie