Presťahovanie angiologickej ambulancie

Oznamujeme, že angiologická ambulancia II. je od 5.10.2018 presťahovaná z prízemia na 1. poschodie budovy chirurgického pavilónu.

Uzatvorenie algeziologickej ambulancie

14.03.2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v termíne od 16.03.2018 do 29.03.2018 nebude algeziologická ambulancia ordinovať. V prípade potreby predpísania chronickej analgetickej liečby, môžete kontaktovať personál na telefónnom čísle 032/6566 855. 

2% z dane

26.02.2018

Svojimi 2% z dane môžete pomôcť aj občianskym združeniam vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Informácie o nich nájdete v tomto linku. Ďakujeme

Spoločnosť LIDL obdarovala opäť aj našu nemocnicu

24.01.2018

Veľmi sa tešíme, že už tretí rok sa spoločnosti LIDL podarilo zrealizovať tento výnimočný projekt, ktorý je zameraný  na najmenších pacientov. Ďakujeme za darované prístroje, sú pre kliniku pediatrie a neonatológie prínosom najmä z pohľadu zvýšenia kvality poskytovanej liečby, ktorú vieme na väčšom počte prístrojov efektívnejšie zabezpečiť. V neposlednom rade ďakujeme aj občanom, ktorí sa do projektov spoločnosti LIDL zapájajú a pomáhajú realizovať tento zámer. 

Set pozostáva z troch častí: novorodeneckého výhrevného lôžka, prístroja na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a fototerapeutickej LED lampy na liečbu žltačky.

trencin1

 

Pracovné príležitosti v odbore geriatria

07.11.2017

Prijmeme lekárov špecialistov

v odbore geriatria (poskytujeme náborový príspevok až do výšky 5 tis. €)

Termín nástupu: ASAP

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  alebo na adresu: FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 255.

Deň narcisov pomáha

26.10.2017

Aj v tomto roku si dovoľujeme srdečne poďakovať Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru z výťažkov zo Dňa narcisov. Ďakujeme  za pomoc pri skvalitnení starostlivosti o onkologického pacienta, z poskytnutého peňažného daru sme zakúpili imobilizačné pomôcky pre rádioterapiu - liečba žiarením, ktorá sa na onkologickom oddelení denne využíva. Tieto špecifické pomôcky sa používajú pri presnom nastavení pacientov (hlavne pri ožarovaní v oblasti hlavy a krku) a tak zlepšujú zacielenie rádioterapie. Presná liečba dosiahne zlepšenie výsledkov a zníženie nežiaducich účinkov ožarovania.

Doplnkové informácie