"Strážny anjel" pre malých pacientov

IMG 0404 1

5.4.20146

Nezisková organizácia HOSS Heroes už viac krát pomohla Klinike pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín buď finančným darom alebo zakúpením potrebného zdravotníckeho vybavenia. Tento rok sa rozhodli uskutočniť spoločne so svetovou výtvarníčkou Gordanou špeciálne podujatie. Na detskej časti kliniky zorganizovali umelecký workschop pre malých pacientov a spoločne darovali krásny obraz „Anjela strážneho“ z ateliéru Gordany, ktorý bude zdobiť práve toto oddelenie. Umelkyňa sa orientuje najmä na techniku líhaného skla, pri ktorej do roztavenej sklenej hmoty vkladá farebné pigmenty, listre či vzduchové bubliny, čím dosahuje farebné i štrukturálne efekty. Pre malých pacientov pripravila spolu s Marcelom Hossom prekvapenie a detičky si s ich pomocou vytvorili vlastné diela zdobené farebnými kúskami brúseného skla.

 „ Som veľmi rád, že nezisková organizácia HOSS Heroes spolu s výtvarníčkou Gordanou Turuk darovali klinike pediatrie a neonatológie takéto jedinečné dielo s posolstvom. Veľmi si to vážime ako dar a ako symboliku anjelskej ochrany, s ktorej podporou a vďaka práci našich zamestnancov, dopomôže detičkám k rýchlemu uzdraveniu. Obraz bude nasvietený a tým bude vzbudzovať dojem nikdy nespiaceho strážneho anjela ,“ Stanislav Pastva, riaditeľ nemocncie. Rozvoj nemocnice v roku 2015 z prostriedkov z fondov Európskej únie

16.3.2016

Fakultná nemocnica Trenčín koncom roka 2015 uspela v projekte Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 988,30 € z fondov Európskej únie na modernizáciu zdravotníckeho vybavenia. Hlavnou prioritou bolo zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných služieb ako aj zvýšenie komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Významnou a pacientsky veľmi prospešnou je investícia do obstarania moderného plne digitálneho angiografického prístroja s integrovaným ultrazvukom a 3D zobrazením. Dovolíme si tvrdiť, že Rádiodiagnostické oddelenie FN Trenčín patrí medzi najmodernejšie pracoviská intervenčnej rádiológie na Slovensku. Nový prístroj poskytuje prístup k najmodernejším metódam diagnostiky a liečby vaskulárnych a nevaskulárnych ochorení s využitím minimálneho množstva RTG žiarenia.
MUDr. Ladislav Badík, primár rádiodiagnostického oddelenia: „Pomocou nového angiografického prístroja dokážeme zobraziť veľké cievy v tele, cievne zásobovanie orgánov (napr. mozog, pečeň, obličky, maternica) alebo nájsť zdroj možného krvácania. Postihnuté miesto dokážeme ihneď ošetriť pomocou najmodernejšieho a najkvalitnejšieho inštrumentária. Ošetrujeme cievne zúženia alebo uzávery z rôznych príčin (napr. pri cukrovke), cievne výdute v bruchu a na končatinách. Odhalíme miesta možného vnútorného krvácania s jeho zastavením bez nutnosti operácie. V prípade nádorov dokážeme presne popísať ich cievne zásobenie a naplánovať optimálny chirurgický zákrok. Plánujeme vyťahovať a rozpúšťať krvné zrazeniny v cievach mozgu pri náhlej cievnej mozgovej príhode.“

angio aktuality

Celkovo sa vďaka prostriedkom z fondov EÚ obstaralo 11 kvalitných a moderných prístrojov, ktoré každý deň pomáhajú lekárom zachraňovať ľudské životy a skvalitňovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť, vymenilo sa 115 nemocničných lôžok a 30 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na operačné sály sa zakúpilo 6 ks operačných lámp, dva mobilné operačné stoly pre chirurgickú kliniku a jeden pre gynekologicko - pôrodnícku kliniku.

Aktuálne informácie k stiahnutým výpovediam sestier

25.2.2016

Z celkového počtu evidovaných 56 výpovedí, stiahlo 55 sestier a pôrodných asistentiek k dnešnému dňu  výpovede pred ukončením výpovednej lehoty,  ktorá trvá do konca februára.  Sme radi, že sestry po výzvach  využili priestor na jednanie s vedením nemocnice, na ktorom boli oboznámené s novými mzdovými podmienkami vyplývajúcimi zo zmeny legislatívy k 1.1.2016 a  ktoré predstavujú navýšenie  ich miezd od  januára. Prerokované boli aj návrhy oboch strán k pracovným podmienkam vo FN Trenčín.   V januári narástla v zmysle prijatia novely zákona č. 578/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov, priemerná mesačná mzda sestier a pôrodných asistentiek na 1 108 €, pre porovnanie,  v minulom roku bola táto priemerná mesačná mzda  1 027 €. 

Rozvoj nemocnice v roku 2015 z kapitálových prostriedkov

11.2.2016

 

nove okna neurologiaV roku 2015 sa vďaka pomoci vlády a MZ SR podarilo vymeniť okná na všetkých budovách vo FN Trenčín, čo je obrovským prínosom najmä z dôvodu zvýšenia komfortu pacientov a skvalitnenia ich   pobytu v nemocnici. Okná boli vo veľmi zlom technickom stave a dochádzalo k opakovaným sťažnostiam pacientom na tepelný diskomfort. Rekonštrukcia v takomto rozsahu vo FN Trenčín ešte nebola realizovaná od jej vzniku, pacienti aj zamestnanci si výmenu okien veľmi pochvaľujú, zjednodušila sa manipulácia s oknami, poskytujú lepšie možnosti vetrania priestorov a v neposlednom rade tepelnú izoláciu.

Z finančných prostriedkov vlády sa taktiež obstaral  rádiodiagnostický prístroj s mobilným C ramenom a rádiolucentný stôl, ktoré sa využívajú denne k zabezpečeniu operatívy na operačných sálach a mamografický prístroj s tomosyntézou, ktorý zlepšuje kvalitu úrovne diagnostiky ochorení prsníkov.

Celková výška  poskytnutých kapitálových prostriedkov v roku 2015 bola 1 168 560 €.

mamograf  mobilne C rameno RTG  radiolucentny stol

 

Súd rozhodol, že sesterské odbory nesmú vymáhať pokutu na základe Dohody o solidarite

29.1.2016

Okresný súd Bratislava II dnes na základe žaloby dvoch zdravotných sestier, ktoré podali a odvolali svoje výpovede, nariadil, že do právoplatného rozhodnutia súdu Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek nesmie vymáhať od sestier, ktoré stiahli svoje výpovede, pokutu 3 300 EUR na základe Dohody o solidarite, ktorú zdravotným sestrám dávalo združenie podpisovať.

Elektronické objednávanie na hĺbkovu RTG terapiu

Oznamujeme, že od januára 2016 sa pacienti môžu objednať elektronicky aj na ambulanciu hĺbkovej RTG terapie (na úvodné lekárske vyšetrenie). Bližšie informácie sú tu (Elektronické objednávanie pacientov).

Oficiálne stanovisko vedenia FN Trenčín k informáciám o zatvorení pôrodnice

22.12.2015

Vedenie FN Trenčín sa dištancuje od nepravdivých a poplašných informácií o zatvorení pôrodnice a považuje ich za zbytočné zastrašovanie verejnosti. Vedenie nemocnice v žiadnom prípade neuvažuje o zatvorení žiadneho z oddelení, ani pôrodnice!, práve naopak, robí všetko preto, aby  zabezpečilo plynulú prevádzku bez obmedzení a bez dopadu na pacientov.  Zo 187 výpovedí sestier evidujeme k dnešnému dňu 35 stiahnutých výpovedí,  prebiehajú pohovory a v prvých mesiacoch nového roka by malo nastúpiť 20 nových sestier do pracovného pomeru.

Doplnkové informácie