Zriadenie protikorupčnej linky

Od 2.6.2015 je zriadená vo FN Trenčín pre občanov e-mailová adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pre elektronické nahlasovanie podozrenia z korupčného správania. 

Poďakovanie Nadácii Križovatka

 

Nadácia Križovatka darovala 11.3.2015 Oddeleniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín 2 monitory dychu BabySense I. Dar odovzdala riaditeľka nadácie Táňa Tomasch. Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“ a spolupracuje s Oddelením neonaotológie  už od roku 2007, kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense II.  Monitor dychu slúži ako prevencia syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Neonatologické oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie.

        Nadácii Križovatka srdečne ďakujeme za poskytnutie 2 monitorov dychu, ktoré nám pomôžu skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým najmenším pacientom vo FN Trenčín. 

Odstránenie poruchy na druhom röntgen­ovom prístroji

5.3.2015

Porucha na druhom röntgenovom prístroji na skiagrafickom pracovisku v chirurgickom pavilóne bola odstránená a prístroj je v plnej prevádzke. Pacientom sa ospravedlňujeme za prípadné vzniknuté komplikácie.

Vedenie FN Trenčín

Odstránenie poruchy jedného röntgenového prístroja

3.3.2015

Po úspešnej oprave a odstránení poruchy je röntgenový prístroj  na Centrálnom diagnostickom pracovisku vo FN Trenčín od cca 15:30 hod. v plnej prevádzke.

Vedenie FN Trenčín

Porucha röntgenových prístrojov vo FN Trenčín

2.3.2015

Vo FN Trenčín došlo z technických dôvodov k poruche hlavných RTG prístrojov. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a intenzívne pracujeme na jej vyriešení a odstránení porúch. Nepretržite komunikujeme so servisnými technikmi a po výmene náhradných dielov pevne veríme, že sa prevádzka v krátkom čase na skiagrafických pracoviskách obnoví.  Neodkladnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme pojazdnými RTG prístrojmi a CT prístrojom. O spoluprácu a pomoc sme požiadali okolité zdravotnícke zariadenia. Pacientom sa za prípadné komplikácie veľmi ospravedlňujeme.


Vedenie FN Trenčín

Presťahovanie ortopedickej ambulancie

Orotpedická ambulancia je presťahovaná z chirurgického pavilónu do geriatrického pavilónu, označeného na mape areálu č. 23. Vstup do budovy je od vrátnice, bezbariérový prístup je zabezpečený zo zadnej strany budovy výťahom.

Poďakovanie Lige proti rakovine

Komplexná liečba onkologických ochorení si vyžaduje okrem personálneho vybavenia aj vhodné a vyhovujúce materiálne vybavenie. Niektoré druhy cytostatík – lieky, ktoré sa pri liečbe nádorových ochorení aplikujú chorým pacientom, musia byť uskladňované v chladničke pri prísne stanovenej teplote. Vzhľadom na nárast nádorových ochorení onkologické oddelenie FN Trenčín potrebovalo doplniť počet chladiacich zariadení o ďalšiu modernú chladničku. Pri riešení tejto problematiky Liga proti rakovine poskytla onkologickému oddeleniu FN Trenčín finančné prostriedky vo výške 3.000,- Eur na nákup farmaceutickej chladničky.


V mene celého personálu onkologického oddelenia a pacientov, ktorí sa v súčasnosti liečia, v dohľadnej dobe budú liečiť alebo sú už po liečbe, chceme touto cestou Lige proti rakovine srdečne poďakovať.

Elektronické objednávanie pacientov

 

Od 1.9.2020 sa režim anestéziologickej ambulancie mení nasledovne:

 

V zmysle  Odborného usmernenia MZ SR č. 12 826/214-SZ čl. 6, ods. 2 zo dňa 25.6.2014 sú anestéziologické vyšetrenia zabezpečované pacientom pred plánovaným zdravotným výkonom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude plánovaný zdravotný výkon aj realizovať.
Z tohto dôvodu je objednávanie a realizovanie anestéziologických predoperačných vyšetrení možné prioritne u pacientov podstupujúcich akúkoľvek anestéziu u poskytovateľa FN Trenčín.
Pacienti podstupujúci plánované zákroky  v inom zdravotníckom zariadení ako FN Trenčín nebudú, až na odôvodnené výnimky, akceptovaní k anestéziologickým vyšetreniam vo FN Trenčín.

 

 

Elektronické objednávanie pacientov pre anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu hĺbkovej RTG terapie.

Účelom tohto jednoduchého on-line objednávacieho systému FN Trenčín je elektronická rezervácia termínu vyšetrenia výberom z možných voľných termínov a následné potvrdenie vybranej rezervácie. Objednať sa je možné prostredníctvom našej web stránky na konkrétny deň aj čas, čo by malo pre objednaných pacientov znamenať výrazne pohodlnejšiu návštevu ambulancii bez zbytočných prieťahov a dlhého čakania v čakárni.

 Objednanie na vyšetrenie

 

Upozornenie pre pacientov, ktorí sa objednávajú na anestéziologické vyšetrenie:

Aby ste nemuseli vypisovať tlačivá v čakárni, ponúkame tlačivá "poučenie pacienta o anestézii" a "poučenie rodiča o anestézii". Máte ich možnosť stiahnuť, vytlačiť a vypísať ručne (verzia doc).  Vypísané tlačivá doneste so sebou na vyšetrenie.

  • Poučenie pacienta o anestézii  [.pdf]
  • Poučenie rodiča o anestézii  [.pdf]

Doplnkové informácie