Otvorenie angiologickej ambulancie

Od 1.7.2015 bude vo FN Trenčín v prevádzke angiologická ambulancia pod vedením MUDr. Miroslava Širilu. Ordinačné hodiny sú v pondelok, stredu a  piatok od 7:00 do 15:30 hod., telefonický kontakt 032/6566 236. Ambulancia sa nachádza v chirurgickom pavilóne na prízemí.

Verejná pochvala

16.6.2015 

Vedenie FN Trenčín si touto cestou dovoľuje udeliť MUDr. Jozefovi Marčokovi verejnú pochvalu za jeho nezištný čin darovania krvi a získania zlatej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho za  40-násobné bezplatné darovanie krvi.

 Ďakujeme za pomoc pri záchrane životov. 

Zriadenie protikorupčnej linky

Od 2.6.2015 je zriadená vo FN Trenčín pre občanov e-mailová adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pre elektronické nahlasovanie podozrenia z korupčného správania. 

Poďakovanie Nadácii Križovatka

 

Nadácia Križovatka darovala 11.3.2015 Oddeleniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín 2 monitory dychu BabySense I. Dar odovzdala riaditeľka nadácie Táňa Tomasch. Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“ a spolupracuje s Oddelením neonaotológie  už od roku 2007, kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense II.  Monitor dychu slúži ako prevencia syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Neonatologické oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie.

        Nadácii Križovatka srdečne ďakujeme za poskytnutie 2 monitorov dychu, ktoré nám pomôžu skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým najmenším pacientom vo FN Trenčín. 

Odstránenie poruchy na druhom röntgen­ovom prístroji

5.3.2015

Porucha na druhom röntgenovom prístroji na skiagrafickom pracovisku v chirurgickom pavilóne bola odstránená a prístroj je v plnej prevádzke. Pacientom sa ospravedlňujeme za prípadné vzniknuté komplikácie.

Vedenie FN Trenčín

Odstránenie poruchy jedného röntgenového prístroja

3.3.2015

Po úspešnej oprave a odstránení poruchy je röntgenový prístroj  na Centrálnom diagnostickom pracovisku vo FN Trenčín od cca 15:30 hod. v plnej prevádzke.

Vedenie FN Trenčín

Porucha röntgenových prístrojov vo FN Trenčín

2.3.2015

Vo FN Trenčín došlo z technických dôvodov k poruche hlavných RTG prístrojov. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a intenzívne pracujeme na jej vyriešení a odstránení porúch. Nepretržite komunikujeme so servisnými technikmi a po výmene náhradných dielov pevne veríme, že sa prevádzka v krátkom čase na skiagrafických pracoviskách obnoví.  Neodkladnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme pojazdnými RTG prístrojmi a CT prístrojom. O spoluprácu a pomoc sme požiadali okolité zdravotnícke zariadenia. Pacientom sa za prípadné komplikácie veľmi ospravedlňujeme.


Vedenie FN Trenčín

Presťahovanie ortopedickej ambulancie

Orotpedická ambulancia je presťahovaná z chirurgického pavilónu do geriatrického pavilónu, označeného na mape areálu č. 23. Vstup do budovy je od vrátnice, bezbariérový prístup je zabezpečený zo zadnej strany budovy výťahom.

Doplnkové informácie