Vjazd do nemocnice sa rekonštruuje, žiadame vodičov o pochopenie

nemocnica vstup02Vstup do Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa začal od 28. 10. 2013 rekonštruovať. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní odbočovacieho pruhu do Fakultnej nemocnice smerom od Biskupíc, oprave chodníka pre chodcov a pribudne aj nový priechod pre chodcov priamo pred vstupom do nemocnice.

Nové riešenie vjazdu a výjazdu by malo priniesť bezproblémový, plynulejší a bezpečnejší vjazd vozidiel do nemocnice, čo sa týka predovšetkým sanitiek a vozidiel pacientov a návštevníkov Fakultnej nemocnice.

Vodiči a chodci sa budú počas rekonštrukcie musieť prispôsobiť zúženej vozovke a obmedzeniu dopravy podľa aktuálneho dopravného značenia.

V súvislosti s touto dočasnou situáciou žiada Fakultná nemocnica v Trenčíne všetkých vodičov a chodcov, ktorí prechádzajú okolo rekonštruovaného vjazdu o pochopenie a trpezlivosť pri týchto dopravných obmedzeniach.

Ďakujeme

nemocnica vstup01

„Zdravotnícka kvapka krvi“ vo FN v Trenčíne. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi pracovníkmi Fakultnej nemocnice Trenčín mala ďalšie pokračovanie aj tohto roku.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ bola organizovaná v termíne 18. - 22.11.2013, kedy zamestnanci FN Trenčín darovali krv a podporili tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou chceli dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv.

Zároveň sme chceli osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi. Podľa vedúcej lekárky NTS v Trenčíne MUDr. Chovancovej boli medzi zamestnancami, ktorí darovali krv aj prvodarcovia, čo je o to cennejšie.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa „Zdravotníckej kvapky krvi“ zúčastnili.

 

Ďalšie informácie:

Trojičky v trenčianskej pôrodnici sa usmievajú na svet

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa narodili 18. septembra 2013 trojičky. Tri dievčatká sa narodili 30-ročnej mamičke Alexandre z Prievidze. Dostali mená Amélia, Anabela a Adriana.
Takáto udalosť je pre celú nemocnicu výnimočná. Naposledy sa v našej nemocnici narodili trojčatá minulý rok.
Keďže mamička bola prvorodička, dievčatká priviedol na svet primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák, PhD..
Všetky tri sestričky prišli na svet predčasne a jedna z nich prežila prvých desať dní v inkubátore.
Teraz sú už všetky spolu so svojou mamou na oddelení predčasne narodených detí, kde sa im darí, sú zdravé a robia radosť všetkým lekárom a sestrám na Klinike pediatrie a neonatológie.
Mamička chce aj touto cestou poďakovať Fakultnej nemocnici v Trenčíne, hlavne všetkým zamestnancom pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia za neustálu starostlivosť a profesionalitu a svojim rodičom a manželovi za podporu.

trojicky

Detská pohotovosť v Trenčíne od 1. 10. 2013 vo FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín oznamuje pacientom, že od 1. októbra 2013 je Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (detská pohotovosť) presťahovaná do priestorov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast pre zdravotný obvod Trenčín a Ilava bude poskytovať Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín v príjmovej ambulancii kliniky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu.

Tel.: 032 6566 609

LSPP pre deti a dorast ordinuje v pracovných dňoch od 15:30 do 07:00 hod., cez víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 7:00 hod.
Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej poskytovať LSPP pre dospelých.

Prekroč svoj čas – prvý seminár pre pacientky s rakovinou prsníka

Prvé stretnutie v rámci projektu Prekroč svoj čas, ktorý sa zameriava na problémy pacientok s rakovinou prsníka, sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej miestnosti Fakultnej nemocnice v Trenčíne v pondelok 16. septembra 2013.

Pacientky mali príležitosť stretnúť sa s lekármi–onkológmi, doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD. predsedom Sekcie karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti a MUDr. Branislavom Bystrickým, primárom Onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne, ktorí vysvetlili možnosti liečby karcinómu prsníka a proces sledovania stavu pacientov po liečbe.

Psychologička Mgr. Zuzana Ondrušová z Nemocnice sv. Alžbety v Bratislave pacientkam zodpovedala otázky, ktoré sa týkali prežívania choroby a vnútorného vyrovnávania sa pacienta s týmto postihnutím a komunikácie s okolím pacienta.

Zástupca Sociálnej poisťovne, MUDr. Milan Hetflajš, objasnil možnosti riešenia sociálnej situácie onkologických pacientov.

Projekt Prekroč svoj čas riadi Sekcia karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a občianskym združením Calendula. Kladie si za cieľ pomoc pacientkam, ktoré chcú vedieť viac o ochoreniach, hľadajú si informácie a potrebujú sa poradiť. Rovnako je tento projekt určený aj pre rodinných príslušníkov a blízkych, ktorí chcú vedieť o ochorení a možnej pomoci svojim najbližším.

Takéto informačné a edukatívne stretnutia dopĺňajú webové stránky ako napr.: www.karcinomprsnika.sk.

PrekrocSvojCas seminar

PrekrocSvojCas seminar2

Hematologická ambulancia v nových priestoroch gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu


Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom, že Hematologická ambulancia je od 9. 9. 2013 presťahovaná z budovy NTS do budovy ABC traktu - gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu (budova č. 4) na 1. poschodí v priestore nad príjmovou ambulanciou Gynekologicko - pôrodníckej kliniky.

Dôvodom je snaha o lepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s benígnymi i malígnymi ochoreniami krvotvorby a poruchami hemostázy. Bezbariérový prístup je zabezpečený výťahom.

Telefónne číslo do ambulancie je 032 6566 502.

Ordinačné hodiny ostávajú ako doposiaľ, pondelok až piatok 7:30 — 15:00 hod.

Prví pacienti na Oddelení dlhodobo chorých v trenčianskej nemocnici

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín budú od 16. septembra 2013 prijímaní pacienti na Oddelenie dlhodobo chorých. Oddelenie je určené  polymorbídnym pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje dlhodobú hospitalizáciu.
Na Oddelení dlhodobo chorých bude pacientom poskytovaná odborná medicínska, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť.

Na oddelenie budú prijímaní dospelí pacienti bez rozdielu veku z regiónu Trenčín na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladaní z iných oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín, alebo iných zdravotníckych zariadení, ak to kapacita dovolí.

Charakteristika pacienta na ODCH:

  • pacient, ktorý má ukončený diagnostický proces, má zvládnutý akútny stav, napr. pacient po CMP, po úraze, po operácii
  • onkologický pacient, ktorý vyžaduje symptomatickú, paliatívnu liečbu
  • pacient s chronickými KV ochoreniami, pľúcnymi, metabolickými atď.
  • pacient, ktorý potrebuje nácvik denných činností za účelom sebestačnosti
  • pacient, ktorý vyžaduje dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť za účelom udržania a zlepšenia celkového stavu

Oddelenie dlhodobo chorých sa nachádza na 2. poschodí v geriatrickom pavilóne. K dispozícii sú 4-lôžkové, 3-lôžkové izby a izba 2-lôžková. Kapacita oddelenia je 20 lôžok.
Samozrejmosťou vybavenia izieb je kvalitné lôžko s antidekubitnými matracmi rôznych kategórií, podľa potreby dopĺňané antidekubitnými pomôckami pri pravidelnom polohovaní pacientov. Je to dôležité kvôli zabráneniu vzniku preležanín.

Príjem pacienta je potrebné vopred dohovoriť s primárom ODCH alebo povereným lekárom, nakoľko príjmy pacientov sú plánované. Pred prekladom resp. hospitalizáciou musí lekár kontaktovať oddelenie na tel. č. 032 6566 170. Pred prijatím pacienta je potrebné vyplniť vstupný list pacienta na ODCH a oboznámiť pacienta s podmienkou hospitalizácie - dĺžkou pobytu minimálne 21 dní.

Fakultná nemocnica Trenčín sa pripája k Výzve NTS SR na darovanie krvi

Na pracoviskách Národnej transfúznej služby celého Slovenska sme zaznamenali pokles zásob krvi. S jej nedostatkom zápasia najmä nemocnice vo veľkých mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Národná transfúzna služba SR preto prosí darcov krvi o urgentnú pomoc. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská Národnej transfúznej služby SR počas pracovných dní od 7:00 do 14:00 hod a každý utorok od 7:00 do 17:00 hod.
Bližšie informácie pre darcov z Trenčianskeho kraja aj na: http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/trencin

Doplnkové informácie