Unikátna operácia bedrového kĺbu

 

V máji 2013 bola na Ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín uskutočnená unikátna operácia z hľadiska regiónu trenčianskeho kraja.
Išlo o obojstrannú implantáciu totálnej endoprotézy bedrového kĺbu počas jednej operácie. Jedná sa o veľmi náročný operačný výkon, ktorý vyžaduje rozvážnu indikáciu, presné plánovanie a prípravu pacienta, nadštandardné technické vybavenie, profesionálny operačný a pooperačným manažment pacienta a musí byť vykonaný skúseným operačným tímom, ktorý je špeciálne vyškolený na tento zložitý zákrok.
Operácia bola realizovaná v spolupráci s Ortopedickou klinikou Univerzitnej nemocnice Martin. Operačný tím viedol jej prednosta MUDr. Nečas, PhD.

alt

Materiálne a technické vybavenie v súvislosti s operáciou zabezpečila Fakultná nemocnica Trenčín. Ortopedický tím Fakultnej nemocnice Trenčín zvládol manažment pacienta i samotný operačný zákrok, čoho výsledkom je fakt, že operácia dopadla úspešne. Dôležité pre ortopedických pacientov v trenčianskom regióne je to, že tento zákrok sa stal pevnou súčasťou operačného portfólia Fakultnej nemocnice Trenčín.
„Je potrebné si uvedomiť, že obojstranné implantácie endoprotéz bedra a kolena sú dnes vo svete trendom a ich výhodnosť je všeobecne akceptovaná vo všetkých rozvinutých krajinách“, hovorí MUDr. Karol Gottschal, primár Ortopedického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín.
Nespornou výhodou takéhoto zákroku je to, že pacient absolvuje len jednu operačnú traumu a skráti sa jeho fyzické i duševné utrpenie. Z ekonomického hľadiska je takýto postup rovnako výhodný, pretože náklady na takýto výkon len mierne prevyšujú náklady na jednostrannú implantáciu a zďaleka nedosahujú náklady, ktoré by boli vynaložené na dve samostatné implantácie v dvoch sedeniach.  
Rizikovosť obojstrannej implantácie pri dodržaní všetkých indikačných, bezpečnostných a technických podmienok je porovnateľná s jednostrannou implantáciou.
„Sme radi že môžeme poskytnúť pacientom trenčianskeho regiónu modernú medicínu na svetovej úrovni s vynikajúcim technickým vybavením a vykonanú vysoko erudovaným operačným tímom“, dodáva MUDr. Karol Gottschal.

„Pacientsky deň“ buduje dôveru medzi pacientmi a nemocnicou


Pacienti, ktorých čaká implantácia umelého bedrového alebo kolenného kĺbu na Ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne, sa už niekoľko krát zúčastnili seminára „Pacientsky deň“. Počas neho sa stretli s lekármi, zdravotníckym personálom a vedením nemocnice. Mohli sa spýtať na všetko, čo ich zaujíma a trápi v súvislosti s plánovanou operáciou.

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť pacientom všetky potrebné informácie ohľadom plánovaného zákroku a tým pomôcť pacientom lepšie zvládnuť prípravu na operáciu. Lekárom zase pomáha odbúranie strachu pacientov pred operáciou a následná lepšia spolupráca pacientov po operácii.

MUDr. Karol Gottschal, primár ortopedického oddelenia pacientom vysvetlil základy operačného procesu a endoprotetiky, riziká operačného  výkonu a spôsob života s endoprotézou – jeho limity a riziká. Vedúca sestra oddelenia Mgr. Eva Kičinková zároveň pacientom ozrejmila, kto a prečo je na operácii prítomný z nemocničného personálu a praktické informácie o režime v nemocnici počas ich pobytu pred a po operácii. Anestéziológ MUDr. Dušan Opršal poskytol prítomným pacientom informácie o tom, aké typy anestézy sa používajú, a prečo je anestéza dôležitá. Lekár z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia prezentovala manažment pooperačnej bolesti a priebeh rehabilitácie pacienta po operácii. MUDr. Gottschal zároveň uviedol na pravú mieru mnohé nepravdivé a zavádzajúce informácie nielen z internetu. Pacienti mali možnosť opýtať sa na dojmy pacienta, ktorý už operáciu endoprotézy absolvoval a taktiež využili možnosť položiť lekárom otázky v diskusii.

Takéto semináre pre pacientov sa plánujú organizovať vo Fakultnej nemocnici Trenčín 4 krát do roka. Najbližší termín je stanovený na 16.1.2020, kde budú pozvaní ďalší naplánovaní pacienti.

Prečo Pacientsky deň vznikol a ako prebieha, hovorí jeho iniciátor, primár Ortopedického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trenčín MUDr. Karol Gottschal.

Pacientsky deň je na Slovensku jedinečným projektom. Ako táto myšlienka vznikla?

Cieľom Pacientskeho dňa je informovať každého pacienta, u ktorého je plánovaná implantácia umelého kĺbu, o všetkom, čo ho čaká pred, počas a po operácii. Táto myšlienka sa zrodila ešte v roku 2007. Cítili sme potrebu vytvoriť priestor, kde môžu pacienti a nemocničný personál otvorene komunikovať. Chceli sme vrátiť dôveru a dôstojnosť do vzťahu medzi pacientom na jednej strane a lekárom, zdravotníckym pracovníkom a nemocnicou na strane druhej. Z tohto dôvodu sa nám tento projekt javil ako vhodný prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa.

Ako prebieha Pacientsky deň vo Fakultnej nemocnici Trenčín?

Ide o dvojhodinový seminár, ktorý tvoria odborné prednášky a diskusia. Zúčastňujú sa na ňom pacienti, ktorých v najbližších troch mesiacoch čaká operácia (implantácia umelého kĺbu kolena, bedra ramena, členka). Na seminár môžu prísť aj s rodinným príslušníkom, čo ocenia najmä ľudia s obmedzenou pohyblivosťou. Na seminári podrobne preberieme predoperačnú prípravu. Je dôležité, aby pacient chápal, čo hrozí, keď predoperačné vyšetrenia neabsolvuje. Pacienti sa ďalej dozvedia, čo je to totálna endoprotéza a ako vyzerá, zvýšená pozornosť je kladená najmä na pooperačné riziká. Vysvetľujeme pacientom, aký je život s endoprotézou. Anestéziológ prednáša o typoch anestéz, o pooperačnej bolesti a o možnosti jej regulácie. Rehabilitačná pracovníčka podrobne vysvetlí rehabilitačný program. Staničná sestra na fotografiách predstaví, ako vyzerá ambulancia, izba, operačná miestnosť...
Je pre pacientov dôležité spoznať celý proces pred operáciou, počas nej a po operácii?
Samozrejme, že áno. Pacienti majú možnosť vidieť, že nemocnica nie je abstraktná inštitúcia a ortopéd nie je jediný človek, ktorý v tomto procese vystupuje. Preto je na seminári prítomný celý tím ľudí, ktorý sa o pacienta stará - ortopéd, inštrumentárka, sestrička, anestéziológ, rehabilitačný pracovník... Dokonca je tam aj pacient, ktorý už operáciu absolvoval. Pacienti majú možnosť spýtať sa na všetko, čo ich zaujíma, alebo z čoho majú obavy. Chceme im vysvetliť dobré stránky, ale aj riziká.

S akými rizikami treba pri takejto operácii rátať?

Umelé kĺby sú zaťažené extrémnou rizikovosťou. Môže dôjsť k rôznym komplikáciám, najčastejšie odlučovaniu materiálu, zlyhaniu implantátu, zlomenine v okolí implantátu, infektu. Infekt môže byť prenesený krvnou cestou zo zubov, z mandlí, močového mechúra, môže sa to stať pri operácii, po operácii. Doktor musí garantovať správne technické vykonanie operácie, no nemôže zodpovedať za reakciu organizmu. Tiež pacientom vysvetľujeme, že majú nielen práva, ale aj povinnosti. Výsledok operácie závisí aj od ich pooperačného správania. Časť pacientov prichádza do nemocnice s neúmernými očakávaniami. Ak je končatina poškodená 20 rokov, nedá sa očakávať, že po implantácii bude človek opäť ako 18-ročný.

Ako pacienti reagujú na takéto informácie? Nezľaknú sa?

Pacienti sú na seminári väčšinou aktívni a veľa sa pýtajú. Je dôležité, aby dostali pravdivé informácie. Na internete a v médiách nie sú vždy tie najserióznejšie informácie. Je pravda, že v ojedinelých prípadoch sa niektorí pacienti informácií zľaknú a operáciu si rozmyslia. Na tom však nevidím nič zlé. Je dôležité, aby mal pacient možnosť informovane spolurozhodovať. Väčšina pacientov však odchádza zo seminára pozitívne naladená, a čo je ešte dôležitejšie – prichádzajú tak aj na operačku.

Zlepšuje pacientsky deň vzájomnú komunikáciu pacienta s nemocnicou?

Potvrdzuje sa, že keď človek vie, že ide do rizika a niečo sa stane, znáša to oveľa lepšie.  Ak náhodou nastanú komplikácie, spolupráca s ním je oveľa lepšia. Navyše, keď je pacient pozitívne naladený, celkovo to prispieva k jeho liečbe.

Dobrá správa pre pacientov so sclerosis multiplex

Vo Fakultnej nemocnici Trenčín je od l. júla 2013 otvorené Centrum pre liečbu sclerosis multiplex - SM. Liečba pacientov so sclerosis multiplex v centre bola schválená kategorizačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR. Centrum SM je otvorené pri Neurologickom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín.
MUDr. Andrea Cimprichová, primárka Neurologického oddelenia FN Trenčín k tomu bližšie hovorí: „Táto naša snaha založiť Centrum pre liečbu sclerosis multiplex bola iniciovaná požiadavkami pacientov trenčianskeho kraja, ktorých sme už dlhodobo sledovali, liečili, ale na imunomodulačnú liečbu museli dochádzať pre nich na veľké vzdialenosti. Toto sa už od 1. júla zmení.“
O novozaloženom Centre pre liečbu sclerosis multiplex v Trenčíne bol informovaný aj Slovenský zväz Sclerosis multiplex a Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ, s ktorým trenčianske centrum SM spolupracuje a plánuje organizovať aktivity pre pacientov, postihnutých touto ťažkou diagnózou.

Kontaktná osoba, neurologické oddelenie: Mináriková Jarmila, 032/6566 653

Ochorenie Sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex (skratka SM) je chronické ochorenie nervovej sústavy. Prvé príznaky sa objavujú najčastejšie medzi 20.  až 40. rokom života. Počet pacientov na Slovensku s týmto ochorením sa odhaduje na cca 8 tisíc.
Hlavným znakom ochorenia je poškodenie viacerých oblastí nervovej sústavy, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi neurologickými symptómami. Pacient môže trpieť rôznymi príznakmi ako bolesti hlavy, chrbta, tŕpnutie rôznych častí tela, problém s pohybom, tiky, porucha pozornosti, problém s videním, artikulovaním a iné, čo nemusí byť zo začiatku prikladané ochoreniu SM. Postupne sa však prejavy ochorenia zhoršujú, pričom sa striedajú obdobia relatívneho pokoja s obdobiami relapsov, teda zhoršovaním príznakov.
Sclerosis multiplex sa nedá vyliečiť, ale je možné ju liečiť. Cieľom liečby je zabezpečiť pacientovi čo najlepšiu kvalitu života a odďaľovať progresiu ochorenia, na čo sa používa kombinácia rehabilitácie a medikamentóznej liečby.
Po diagnostikovaní ochorenia sú pacienti liečení v centrách sclerosis multiplex, ktorých je momentálne na Slovensku už 12.

Trenčianske hniezdo záchrany splnilo svoju úlohu

Po takmer 3 rokoch sa vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne prvý krát využilo Hniezdo záchrany.

V stredu 12. júna 2013 podvečer našli pracovníčky novorodeneckého oddelenia v inkubátore Hniezda záchrany odložené čerstvo narodené bábätko. Dievčatko je donosené, váži 3130 g a meria 49 cm. Bolo odložené krátko po narodení a bolo úplne opatrené. Malo na sebe čisté oblečenie a bolo zabalené v detskej perinke.

Pracovníci novorodeneckého oddelenia začali ihneď s vyšetreniami zdravotného stavu novorodenca, ktorých výsledky budú známe v neskorších dňoch.

Dievčatko pomenovali službukonajúce sestričky po kolegyni, ktorá ho priniesla z inkubátora. Bude sa volať Veronika.

Fakultná nemocnica Trenčín vyjadruje spokojnosť s tým, že sa podarilo zachrániť jedno novonarodené dieťatko a poskytnúť malej Veronike ďalšiu šancu na život.

Sú zdravotníci výnimoční?

Odpoveď na otázku, či sú zdravotníci výnimoční pri novele Trestného zákona, je jednoznačná: NIE! Zdravotníci  nie sú výnimoční. Všetci sme si pri tomto zákone rovní. Zákon platí pre každého občana, či ide o pekára, vodiča električky, učiteľa, predavačku, či ide o mamičku na materskej, mňa alebo vás.
Bez akéhokoľvek  komentára je tu presné znenie paragrafov, ktoré sú veľmi jednoznačné:

§ 290a Porušovanie povinností za krízovej situácie
 (1) Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)  a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)  závažnejším spôsobom konania.

Nová úprava bezúhonnosti zdravotníckych pracovníkov:
(1)  Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný trestný čin, 29)
b) trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, 29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou, 29b) trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného, 29c)
c) trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, 30)
d) úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

Vážení zdravotníci, takže pozrime sa, aká je vlastne pravda?

 • Ak niekto tvrdí, že za každý trestný čin vám zoberú licenciu, KLAME!
 • Ak niekto tvrdí, že za neplatný rybársky lístok vám zoberú licenciu, KLAME!
 • Ak niekto tvrdí, že sestry a lekárky sú zlé šoférky a spôsobia dopravnú nehodu, zoberú im licenciu, KLAME!
 • Ak niekto tvrdí, že ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  skonštatuje zlý postup pri liečbe pacienta, zoberú vám licenciu, KLAME!

O to viac ma prekvapuje, že práve z úst predstaviteľov zdravotníckych združení a zdravotníckych predákov počúvate o tom, ako budete stíhaní, prenasledovaní, ako skončíte vo väzení za nič.
    
Vážení zdravotníci, lekári. Ste naozaj výnimoční. Na rozdiel od takmer všetkých povolaní, práve vám dávame do rúk naše životy. Iba vy máte tú „moc-dar-poslanie“ obrátiť cestu nášho osudu. Nevyberáme si, či k vám chceme, či nechceme ísť. Nerozhodujeme, či vás potrebujeme alebo nie...
Ste nevyhnutnosť, rovnako ako vaše povolanie, ktoré je nenahraditeľné. Stojíte na krehkej hranici a jej prekročenie sa veľmi rýchlo môže stať zbraňou, no táto zbraň  je však príliš nebezpečná na politický boj.

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

Dobrá správa: platy lekárov sa budú navyšovať

Tak,  ako ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sľúbila,  ministerstvo zdravotníctva pripravilo  legislatívny návrh, ktorý schválila vláda a 16. mája 2013 o ňom rokovali poslanci Národnej rady SR. Návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá okrem iného upravuje platy lekárov, posunuli do druhého čítania, ale prekvapením v tomto prípade bolo, že opoziční  poslanci, ktorí boli pri podpise memoranda  koncom roka 2011, za navýšenie platov lekárom nehlasovali a ich záväzky zostali zabudnuté.

Aj napriek tejto skutočnosti však ministerka Zvolenská  vníma  informáciu o navyšovaní platov lekárom pracujúcim v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti  mimoriadne pozitívne. Je to  dobrá správa, za ktorou sa skrýva garancia toho, že od januára 2014 sa  mzdy neatestovaných lekárov navýšia na 1,25-násobok priemernej mzdy a mzdy atestovaných na 2,1-násobok. Od ďalšieho roku dôjde  ešte k zvýšeniu základných platov atestovaných lekárov, a to na úroveň 2,3- násobku priemernej mzdy.

Umenie, ktoré ide za ľuďmi – na internom oddelení FN Trenčín

 

V januári 2013 pribudla v Trenčíne ďalšia umelecká galéria. Vznikla v priestoroch Interného oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín.
Hlavnú zásluhu na jej vzniku má primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman. Spoločne s lekármi a sestrami z oddelenia prispeli k realizácii myšlienky, ktorá je ojedinelá. Nie je to totiž jednorazová aktivita, ale dlhodobý projekt.

„Po dlhých rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať sociálne zázemie oddelenia. Toalety a jedáleň, izby lekárov. Nainštalovali sme nové osvetlenie na chodbách. Po tejto čiastočnej rekonštrukcii interného oddelenia sme sa nechceli zastaviť na polceste a napadlo nás vytvoriť galériu v našich priestoroch“, vysvetľuje MUDr. Herman.

Po vymaľovaní ženskej časti interného oddelenia sme mohli uskutočniť komplexnejšiu úpravu priestorov vo forme galerijnej inštalácie umeleckých prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

„Oslovili sme na spoluprácu Akad. maliara Petra Grísu, aby sa stal dlhodobým garantom tejto myšlienky. Pán Grísa vedie budúcich grafických dizajnérov na Strednej umeleckej škole a na ponuku spolupráce reagoval veľmi pozitívne, čo nám veľmi pomohlo na začiatku realizácie tohto projektu. Galériu sme pripravovali precízne a s dlhodobým zámerom. Od vizualizácie priestorov v 3D k inštalácii prešlo takmer pol roka“, hovorí primár MUDr. Herman.

Peter Grísa k tomu dodáva: „Umenie má svoje miesto nielen v kamennej galérii, kam chodia turisti a milovníci umenia, ale aj v nemocnici. Pacienti sa môžu rovnako potešiť z umeleckej tvorby, aj keď ide o práce študentov. Mnohé z prác sú na vysokej úrovni a nemusel by sa za nich hanbiť ani profesionálny umelec alebo dizajnér.“ Zámerom projektu je podľa Akademického maliara Petra Grísu predstaviť všetky odbory Strednej umeleckej školy. “Začíname grafickým dizajnom a po troch mesiacoch predstavíme tvorbu ďalšieho odboru. Máme zaujímavé diela z oblasti reklamnej tvorby, interiérového i priemyselného dizajnu. Naši študenti fotografie môžu ozvláštniť priestory svojimi umeleckými fotografiami“, pripomína Peter Grísa, pedagóg SUŠ Trenčín.

Myšlienka galérie v nemocnici má viacero pozitívnych aspektov. Veľmi výrazne podporuje liečbu pacientov čisté a príjemné, domácke prostredie. Ak sa v tomto prostredí objaví okrem plagátov so zdravotnou problematikou aj trochu umenia, je to len a len prínos. Galéria má pozitívny vplyv aj na psychológiu celého pracoviska. Keďže pomáha zlepšiť psychické naladenie pacientov, je predpoklad, že zabráni možným konfliktom medzi pacientmi a personálom, príp. lekárom. Keď sa pacient necíti dobre, keď sa pomaly zlepšuje jeho zdravotný stav, keď má rôzne starosti a obavy, je nekomunikatívny a negatívne naladený. Pacient vtedy nechce spolupracovať na liečbe a toto je problém aj pre lekára. Ale uprostred chodby s umeleckými dielami má chorý človek šancu zmeniť svoj postoj k sestričkám a ošetrujúcim lekárom. A v takom prípade sa vylieči rýchlejšie.

Pacienti majú možnosť dostať sa na chvíľu do iného sveta. Do sveta bez starostí, do sveta snov a fantázie, inej reality.  „Majú možnosť vyjadriť názor na diela, ktoré vidia počas celej dĺžky hospitalizácie na našom oddelení“, dodáva MUDr. Herman, primár Interného oddelenia.

Veľká vďaka patrí sponzorom a partnerom, ktorí umožnili vznik tejto Internej galérie. Trenčiansky výrobca kotlov Vaillant Industrial Slovakia sponzorovala projekt finančne, firma Q-Ex poskytla rámy na inštaláciu obrazov a spoločnosť A.S.A. PRINT vytlačila orientačný systém na označenie priestorov oddelenia. Umelecké práce vytvorili študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Najviac ústretový pri prvej inštalácii výstavy bol odborný garant projektu Akad. maliar Peter Grísa, pedagóg SUŠ v Trenčíne. Vybral a inštaloval prvú výstavu.

Pozitívne a dôležité je to, že výstava nemá jednorazový charakter. Zmyslom spolupráce je totiž  pravidelné cyklické obmieňanie výstav s rôznou umeleckou tematikou.

Spolupráca OÚCH s neurochirurgom MUDr. Júliusom De Riggo

 

 

Od marca 2013 je na Oddelení úrazovej chirurgie posilnený tím chirurgov-špecialistov. MUDr. Július De Riggo, PhD. je uznávaný odborník v oblasti neurochirurgie. Týmto sa významne rozšírili možnosti vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečiť úrazy centrálneho a periférneho nervového systému, nádorových ochorení mozgu a miechy. 
Pacienti s týmito diagnózami už nemusia cestovať na vzdialené kliniky, ale diagnostiku, operácie a kontrolné vyšetrenia môžu absolvovať vo FN v Trenčíne.
Predstavujeme odbornej i laickej verejnosti nového člena neurochirurgického tímu Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Júliusa De Riggo, PhD. v krátkom rozhovore. 
 

Čím vás oslovilo pracovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín? 

 • S Oddelením úrazovej chirurgie v Trenčíne spolupracujeme už veľa rokov. Je potrebné povedať, že takto užšie spolupracujeme s inými oddeleniami chirurgie aj v iných nemocniciach.  Konkrétne v Trenčíne ma oslovil spôsob práce a prístup lekárov Oddelenia úrazovej chirurgie v rovine vzájomnej komunikácie, ale napríklad aj strategická poloha mesta Trenčín.
 
Čo rozhodlo, že ste prijali ponuku?
 • Predovšetkým dynamické myslenie súčasného riaditeľa FN Trenčín. Rozhodol som sa už hneď po našom prvom stretnutí. Bola tu jednoznačná motivácia vybrať si Trenčín.
S akými ambíciami ste začali spoluprácu s lekármi z Trenčína? 
 • Je to ambícia poskytnúť svoje skúsenosti  kolegom na traumatológii, neurológii a iným lekárom v oblasti liečby úrazov centrálneho a periférneho nervového systému, nádorových ochorení mozgu a miechy. Samozrejme, ide aj o skúsenosti zo spinálnej chirurgie.
Aký prínos bude mať vaše pôsobenie na OÚCH FN Trenčín? 
 • Ani jedno z mojich detí - mám syna a dcéru - nepracujú ako lekári. Preto hľadám vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí  ľudí, ktorým môžem odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti. V medicíne a obzvlášť v chirurgických odboroch sa dá veľa naučiť aj z odbornej literatúry, rozhodujúce je však naučiť sa zhodnocovať čo najväčší objem praktických skúseností.  Netreba zabudnúť na skutočnosť, že množstvu pacientov ušetrím cestu z Trenčína do Martina, alebo na iné neurochirurgické pracovisko, za účelom diagnostickej konzultácie.
Prečo ste si vybrali práve odbor neurochirurgia? 
 • To je na dlhé rozprávanie, lebo začiatok bol neskutočne zamotaný. V roku 1980 bola neurochirurgia len v Bratislave a v Košiciach. Ja som atestoval zo všeobecnej chirurgie a mal som sa venovať chirurgii pečene a pankreasu.  Prišlo však nariadenie centrálnych úradov, že vo FNsP Martin musí byť vyškolený neurochirurg. Tak mi môj vtedajší šéf zrušil špecializáciu II. stupňa zo všeobecnej chirurgie a dal mi na „výber“ – špecializáciu z neurochirurgie. Z toho dôvodu  som strávil 5 rokov a 7 mesiacov čistého času na Neurochirurgickej klinike v Bratislave. Keď som sa vrátil do Martina, tak som začal tvrdo bojovať za vlastné oddelenie, čo sa mi podarilo zrealizovať  priebehu  piatich rokov a v roku 1992 sme  vo vtedajšej FN Martin otvorili samostatné neurochirurgické oddelenie.
 
V oblasti neurochirurgie máte vynikajúce meno nielen na Slovensku. Absolvovali ste niekoľko zahraničných stáží. Čo je podľa vás najdôležitejšie, aby sa niekto stal špičkovým neurochirurgom? 
 • Pokora.
 
Ktorej časti neurochirurgie sa venujete najviac? 
 • Keď budujete oddelenie z ničoho, tak tam, kde predtým niečo takého nebolo, musíte prejsť vývojom aj v tom, čo máte rád. Na začiatku som musel mať rád rovnako všetko. Prvých päť rokov som neodišiel ani na návštevu rodičov do Rajeckých Teplíc. Jednoducho som sa bál, že sa stane niečo, čo zničí všetko to, čo už bolo vybudované. Viete, neprajníkov je vždy a všade dosť. V súčasnosti je to už lepšie. Okolo mňa je tím výborných spolupracovníkov, na ktorých sa dá spoľahnúť.  Čomu sa všetci venujeme, najviac určuje vlastne spoločenská požiadavka. Sú to degeneratívne ochorenia chrbtice, nasledujú úrazy mozgu, chrbtice a miechy,  nádory mozgu a miechy. Donedávna sme boli jediné neurochirurgické pracovisko na Slovensku, na ktorom sa ošetrovali aneuryzmy (výdute) mozgových tepien a malformácie mozgových ciev vnútrocievnym prístupom.
 
Existuje v oblasti neurochirurgie niečo, čo by ste rád odoperovali? Je nejaká výzva, náročná operácia, príp. liečba, ktorá vás „dráždi“?  
 • Áno, samozrejme. Ešte dve veci. Na vlastnom pracovisku by som chcel zaviesť ešte awake operovanie mozgových nádorov. To znamená operovanie pri vedomí pacienta. Tu v Trenčíne by som chcel, aby vznikla kvalifikovaná neurotraumatológia. Úrazy budú vždy.  A budú vyžadovať operačnú liečbu ešte aj vtedy, keď sa už iné ochorenia operovať nebudú. Slovensko potrebuje  traumacentrá. Treba si však zachovať jasnú myseľ a ich lokalizáciu robiť tak, aby bola prirodzená. Trenčín vidím ako jedno z nich.
 

 

Doplnkové informácie