SOCIÁLNE ODDELENIE FNTN

sociálne oddelenie

Sociálne oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín zabezpečuje sociálnu starostlivosť hospitalizovaným, ambulantným pacientom a ich rodinným príslušníkom všetkých vekových skupín.

▪️ Poskytuje kompletné poradenstvo a pomoc ľuďom pri posudzovaní a umiestňovaní do rôznych typov sociálnych zariadení, do zariadení pre seniorov, do špecializovaných centier sociálnych služieb podľa diagnóz a podobne.
▪️ Venuje sa aj problematike ľudí bez domova, mladistvým, osamelým matkám a drogovo závislým.
▪️ Zabezpečuje následnú starostlivosť pacientom po ťažkých zraneniach a operáciách, pomáha pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, zdravotných pomôcok, aktívne spolupracuje s políciou, mestskými úradmi, obecnými úradmi, Trenčianskym samosprávnym krajom, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, charitou a ďalšími inštitúciami.

PhDr. Marta Majeríková a Mgr. Lenka Vraníková, naše pracovníčky pre sociálnu prácu, pomáhajú vždy, keď si v komplikovanej životnej situácii nevieme poradiť.

Sociálne oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín nájdete na prízemí v budove riaditeľstva.

Telefónne kontakty:

032 6566 633
032 6566 620

 

Lekárske osobnosti: MUDr. Miroslav Širila

 

Krátky rozhovor s našim primárom angiologického oddelenia, MUDr. Miroslavom Širilom,  si môžete prečítať na FB stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotn%C3%ADctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/?tn-str=k*F

https://www.facebook.com/fntrencin/?eid=ARDD5z3vI9eORMmt72xEW7MPenD3uB3b_ytN5Is5braBMFdv1yprhpoOHOOTujmD6wJyqQam4iMLC-47

primár Širila F1

Doplnkové informácie