Operácie a zákroky na ORL oddelení

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne ponúkame promptné objednanie sa a vybavenie ORL operácii.

Všetci pacienti, ktorí potrebujú napr. operácie nosohltanovej mandle, podnebných mandlí, nosových polypov, plastiku nosovej priehradky, plastiku blanky bubienka, hlasivkových uzlíkov alebo malých nádorčekov kože, majú možnosť podstúpiť operačný zákrok na ORL klinike Fakultnej nemocnici Trenčín a nemusia dlho čakať.

ORL operacia1

Súčasná situácia na našej ORL klinike je taká, že podmienky nášho pracoviska umožňujú objednať pacienta na operáciu v celkovej anestézii do 2 týždňov od objednania a na operáciu v lokálnej anestézii cca do 1 týždňa.

Pred operáciou v celkovej anestézii si v tomto intervale musia pacienti zabezpečiť kompletné predoperačné vyšetrenie. Podrobné písomné pokyny k tomu dostanú na príjmovej a konziliárnej ORL ambulancii. Tam dostanú pacienti aj praktické rady od personálu, ak by niečomu nerozumeli a nevedeli si naplánovať vyšetrenia.

Predoperačné vyšetrenia spočívajú v odberoch krvi na základné hematologické a biochemické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia faktorov zrážania krvi, chemické vyšetrenie moču, rtg hrudníka, interné vyšetrenie a anestéziologické vyšetrenie. Vybavovanie predoperačného vyšetrenia manažuje praktický lekár pacienta.

V prípade lokálnej anestéziepacient nemusí mať anestéziologické vyšetrenie, ale všetky ostatné podmienky platia rovnako, ako je uvedené u pacientov plánovaných na celkovú anestéziu.

S kompletným predoperačným vyšetrením príde pacient na prijatie na ORL kliniku v deň plánovaného príjmu nalačno a pokiaľ nie sú závažné interné, alebo anestéziologické dôvody, tak ešte v deň prijatia je na našom pracovisku operovaný. Podľa charakteru operácie a bezprostredného pooperačného priebehu prepúšťame pacientov do ambulantnej starostlivosti buď nasledujúci deň po operácii, alebo v momente, keď to zdravotný stav pacienta dovoľuje.

ORL operacia2

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera musia mať plánovanú hospitalizáciu schválenú od svojej zdravotnej poisťovne.

V praxi to funguje tak, že pacient zo ZP Dôvera sa príde na príjmovú ORL ambulanciu objednať – denne od 7.00 do 15.00 hod. a zdravotná sestra na ambulancii ho zaradí do čakacej listiny zdravotnej poisťovne Dôvera. Informácia o tom, či má pacient navrhovanú operáciu schválenú, prichádza do nemocnice elektronickou formou a v prípade jej schválenia sa pacientovi prideľuje termín podľa poradovníka, nie dlhšie ako 2 až 3 týždne od schválenia zdravotnou poisťovňou.

MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
primár a prednosta ORL kliniky

Unikátna operácia oka


Zrak je pre človeka najdôležitejší zo všetkých zmyslov. Hovorí sa, že až 85% informácií vnímame zrakom. Ak sa náš zrak poškodí, prichádzame o významný zdroj informácií z nášho okolia a kvalita nášho života výrazne klesá.
Na očnej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa v mesiacoch december 2012 a január 2013 uskutočnili dve výnimočné operácie, ktoré pacientom vrátili stratený zrak.
Po veľmi ťažkých úrazoch sme vyšetrili dvoch pacientov, ktorí mali zničenú očnú dúhovku a šošovku. Išlo o trvalú stratu alebo zničenie prednej časti ich oka. Pacienti nevideli na jedno oko kvôli devastačnému poškodeniu a ich šanca na normálne priestorové videnie bola nulová. Nepomohli im ani predchádzajúce opakované operácie, ktoré by im aj pri najlepšej vôli lekárov nedokázali vrátiť zrak v plnom rozsahu. Pacienti mali našťastie zdravú sietnicu oka, takže bolo potrebné zoperovať len jeho prednú časť.
Pomôcť týmto pacientom sme sa rozhodli vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Operácie uskutočnil primár očného oddelenia a prednosta očnej kliniky MUDr. Marek Káčerík. Keďže nešlo o jednoduchý zákrok, bolo dosť zložité naplánovať, pripraviť a uskutočniť operácie.
Zákrok spočíval vo vyčistení prednej časti oka, odstránení jeho poškodených štruktúr a následnom voperovaní umelej dúhovky a šošovky. Operácia takejto náročnosti si vyžaduje dobrú prípravu a šikovných odborníkov. Operujúci lekár sa musí vysporiadať s vysokým rizikom trvalého poškodenia zraku pacienta. Úspech operačného zákroku na našej klinike spočíval v presnej a bezchybnej manipulácii pri implantovaní novej dúhovky a šošovky. O náročnosti operácie svedčí aj fakt, že trvala jeden a pol hodiny, čo je na operáciu oka nadpriemerne dlhý čas.
„Je to náročný a riskantný zákrok. Preto sa nerobí na súkromných klinikách. Avšak, ak sa podarí, výsledkom je stav, že oko pacienta je už natrvalo a plne funkčné,“ hovorí MUDr. Marek Káčerík, PhD., prednosta Očnej kliniky a ďalej dodáva: “Na mojej očnej klinike robíme všetky zákroky, ktoré súvisia s rekonštrukciou prednej a zadnej časti oka. Pacientom, ktorí majú sivý zákal, dokážeme implantovať multifokálne vnútroočné šošovky a pacienti vidia opäť ako zdraví ľudia. Dokážeme zbaviť ľudí okuliarov, ak si to želajú. Je to metóda, ktorá je v súčasnosti označovaná napríklad ako PRELEX. Vieme odstrániť u pacientov plusové dioptrie, takže vidia dobre aj pri čítaní, aj pri šoférovaní. Pri týchto zákrokoch je naša úspešnosť zatiaľ stopercentná.“

Najlepšia pôrodnica je vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Podľa hodnotenia Sprievodca pôrodnicami 2012 je najlepšia slovenská pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Dňa 5. februára 2013 si toto ocenenie prevzal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Rebríček kvality pôrodníc bol zostavený podľa názorov rodičiek, názorov hlasujúcich odborníkov a hodnotenia úrovne poskytovaných služieb. Na dotazníkovom hodnotení sa zúčastnilo tento rok takmer 3200 rodičiek, čo predstavuje približne 6 percent všetkých pôrodov na Slovensku. Celkovú úroveň pôrodníc hodnotilo 14 odborníkov z oblasti perinatológie, ktorí hodnotili kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pomocou desiatich parametrov. Hodnotením prešli aj služby, ktoré poskytuje pôrodnica rodičkám a ich rodinám. Svoju spokojnosť mohli vyjadriť aj mamičky prostredníctvom internetového hlasovania.

Trenčianska pôrodnica, ktorej primárom je MUDr. Peter Kaščák, PhD. získala celkový počet 78,8 bodov, čo je o takmer 13% viac bodov, ako získala pôrodnica na druhom mieste. Výsledné hodnotenie vyznieva pre trenčiansku pôrodnicu nadpriemerne priaznivo aj vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel medzi druhým a tretím miestom bol 1,1% bodu.
Podľa MUDr. Petra Kaščáka je tento úspech výsledkom viacerých faktorov, ktoré sa stretli na jednom pracovisku v tom istom čase. Pre správnu liečbu je dôležitá filozofia pracoviska. To, ako sa dnes chápe moderná medicína. Spôsob, ako sa pristupuje na pracovisku k povinnostiam a úlohám zo strany lekára a zdravotníckeho personálu. Významným faktorom sú lojálni, pracovití a poctiví ľudia, ktorí majú radi medicínu, nemajú z pôrodníctva strach a súčasne majú v sebe veľký diel pokory. To je veľmi pre pôrodníctvo dôležité.
„Vybudovali sme kvalitne pracujúci tím, ktorému záleží na dobrom mene kliniky. Nikomu z nás asi nie je jedno, čo sa o klinike a pôrodnici v Trenčíne hovorí medzi pacientmi a v ich okolí,“ hovorí primár Peter Kaščák.
„Ak sa u lekára spojí profesionalita, odborná zdatnosť, ľudskosť a príde aj trochu toho šťastia, je to najlepší predpoklad priviesť na svet zdravé dieťatko a postarať sa dobre aj o jeho mamičku,“ dodáva primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Rekonštrukcia na Pediatrickej klinike FN Trenčín

V priebehu minulého roka prebehla na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín rekonštrukcia priestorov prízemnej časti kliniky.  Priestory boli vymaľované, vymenili sa podlahové krytiny, žalúzie, do príjmovej ambulancie bol dodaný nový nábytok a zakúpený bol nový ultrazvukový prístroj pre potreby kliniky.
Uvedená rekonštrukcia bolo uskutočnená hlavne vďaka sponzorom, ktorí poskytli pediatrickej klinike finančné  prostriedky a umožnili tak spríjemniť nemocničné prostredie aj pre našich najmenších pacientov, ktorí potrebujú určite väčší komfort ako dospelí pacienti. Počas pobytu v nemocnici prežívajú ťažké chvíle, často krát v odlúčení od svojich najbližších. Sme radi, že im môže naša Fakultná nemocnica aspoň takýmto spôsobom spríjemniť pobyt a hospitalizáciu.
Týmto chce Fakultná nemocnica Trenčín poďakovať spoločnostiam KERAMING, a. s. Trenčín, MARIUS PEDERSEN, a. s. Trenčín a KUKA ENCO WERKZEUGBAU, s. r. o. Dubnica nad Váhom za prejavenú dobrú vôľu a finančnú podporu.

Stanovisko AFN k situácií vo FN

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.

Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je ich stabilizácia v prospech pacientov.

 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • DFNsP Bratislava
 • DFN Košice
 • DFNsP Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • FNsP Žilina
 • FNsP J. A. Reimana Prešov
 • FNsP Nové Zámky
 • Národný ústav TBC, PCHaHCH Vyšné Hágy
 • NRC Kováčová
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN


MUDr. Jozef Valocký
prezident AFN SR

Novinka vo FN Trenčín – možnosť výberu operatéra

Od 3.12.2012 Fakultná nemocnica Trenčín umožňuje pacientom výber operatéra pri plánovanej operácii. Výber operatéra je možný na uvedených oddeleniach/klinikách:

 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Očná klinika
 • ORL klinika
 • Ortopedické oddelenie
 • Oddelenie úrazovej chirurgie
 • Urologické oddelenie


Výber operatéra je platená nadštandardná služba, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Výška poplatku je uvedená v našom cenníku na web stránke (pozri cenník).

Bližšie informácie Vám poskytne vedúca sestra konkrétneho oddelenia/kliniky. Pacientom, ktorí majú záujem o uvedenú službu, odporúčame dohodnúť si výber operatéra čo najskôr po stanovení termínu operácie.

Stanovisko vedenia FNsSP Prešov k rokovaniu s lekármi OÚCH

Rokovania medzi vedením FNsP J. A. Reimana a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie boli konštruktívne. "Oceňujeme, že po konštruktívnej debate medzi vedením FNsP J. A. Reimana Prešov a lekármi oddelenia úrazovej chirurgie sme dospeli ku konsenzu, kedy obe strany zhodnotili, že doterajší systém zabezpečovania ústavnej pohotovostnej služby na oddelení úrazovej chirurgie je toho času vyhovujúci pre obe strany, a preto sa lekári tohto oddelenia rozhodli stiahnuť žiadosti o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti v mesiaci december."

Rokovania prebiehali od piatku 23. 11. 2012, kedy desiati lekári Oddelenia úrazovej chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov doručili zamestnávateľovi stanoviská, v ktorých žiadajú o nezaradenie do výkonu práce nadčas a pracovnej pohotovosti na pracovisku oddelenia úrazovej chirurgie v mesiaci december.

FNsP Prešov aj napriek vzniknutej situácii poskytovala pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Doplnkové informácie