Zmena miesta denného psychiatrického stacionára

Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom a odbornej verejnosti, že od novembra 2013 je Denný psychiatrický stacionár presťahovaný z pôvodného miesta na Palackého ulici v Trenčíne do priestorov v areáli FN Trenčín.

Stacionár nie je umiestnený v jednej budove na jednom mieste, preto pacientom a ich rodinám dávame do pozornosti nové umiestnenie jeho jednotlivých ambulancií a pracovísk.

Psychosociálne centrum sa nachádza na 3. poschodí v budove rehabilitácie FRO (na mape areálu FN TN vchod 34 - fntn.sk/images/areal_nemocnice.jpg). Vedúcim lekárom je MUDr. Daniel Ralaus, č.t. 032 6566 168.

Psychologická ambulancia pracuje na 1. poschodí budovy NTS v priestoroch bývalej hematologickej ambulancie (na mape areálu FN TN vchod 9 - mapa areálu). Ambulanciu vedie psychologička Mgr. Jana Stražáková, č.t. 032 6566 610.

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí je na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu). V ambulancii ordinuje lekárka so špecializáciou v odbore alkoholizmus a drogové závislosti MUDr. Michaela Bulková, č.t. 032 6566 743.

Ergoterapeutická dielňa, ktorá je súčasťou Denného psychiatrického stacionára, sa nachádza taktiež na 1. poschodí v budove hĺbkovej rtg. terapie (na mape areálu FN TN vchod 27 - mapa areálu).

Svetový deň predčasne narodených detí vo Fakultnej nemocnici

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne navštívili v piatok 15. novembra 2013 Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde zamestnancom kliniky, pacientkám a verejnosti rozdávali purpurové stužky, zapálili purpurovú sviečku a rozdávali informačné letáky.

Táto aktivita bola súčasťou Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu
(11. - 17. 11. 2013), v rámci ktorého sme si pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý je každoročne 17. novembra 2013.

 

„Zdravotnícka kvapka krvi“ vo FN v Trenčíne. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi pracovníkmi Fakultnej nemocnice Trenčín mala ďalšie pokračovanie aj tohto roku.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ bola organizovaná v termíne 18. - 22.11.2013, kedy zamestnanci FN Trenčín darovali krv a podporili tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou chceli dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv.

Zároveň sme chceli osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi. Podľa vedúcej lekárky NTS v Trenčíne MUDr. Chovancovej boli medzi zamestnancami, ktorí darovali krv aj prvodarcovia, čo je o to cennejšie.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa „Zdravotníckej kvapky krvi“ zúčastnili.

 

Ďalšie informácie:

Vjazd do nemocnice sa rekonštruuje, žiadame vodičov o pochopenie

nemocnica vstup02Vstup do Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa začal od 28. 10. 2013 rekonštruovať. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní odbočovacieho pruhu do Fakultnej nemocnice smerom od Biskupíc, oprave chodníka pre chodcov a pribudne aj nový priechod pre chodcov priamo pred vstupom do nemocnice.

Nové riešenie vjazdu a výjazdu by malo priniesť bezproblémový, plynulejší a bezpečnejší vjazd vozidiel do nemocnice, čo sa týka predovšetkým sanitiek a vozidiel pacientov a návštevníkov Fakultnej nemocnice.

Vodiči a chodci sa budú počas rekonštrukcie musieť prispôsobiť zúženej vozovke a obmedzeniu dopravy podľa aktuálneho dopravného značenia.

V súvislosti s touto dočasnou situáciou žiada Fakultná nemocnica v Trenčíne všetkých vodičov a chodcov, ktorí prechádzajú okolo rekonštruovaného vjazdu o pochopenie a trpezlivosť pri týchto dopravných obmedzeniach.

Ďakujeme

nemocnica vstup01

Trojičky v trenčianskej pôrodnici sa usmievajú na svet

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa narodili 18. septembra 2013 trojičky. Tri dievčatká sa narodili 30-ročnej mamičke Alexandre z Prievidze. Dostali mená Amélia, Anabela a Adriana.
Takáto udalosť je pre celú nemocnicu výnimočná. Naposledy sa v našej nemocnici narodili trojčatá minulý rok.
Keďže mamička bola prvorodička, dievčatká priviedol na svet primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák, PhD..
Všetky tri sestričky prišli na svet predčasne a jedna z nich prežila prvých desať dní v inkubátore.
Teraz sú už všetky spolu so svojou mamou na oddelení predčasne narodených detí, kde sa im darí, sú zdravé a robia radosť všetkým lekárom a sestrám na Klinike pediatrie a neonatológie.
Mamička chce aj touto cestou poďakovať Fakultnej nemocnici v Trenčíne, hlavne všetkým zamestnancom pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia za neustálu starostlivosť a profesionalitu a svojim rodičom a manželovi za podporu.

trojicky

Detská pohotovosť v Trenčíne od 1. 10. 2013 vo FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín oznamuje pacientom, že od 1. októbra 2013 je Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (detská pohotovosť) presťahovaná do priestorov Fakultnej nemocnice Trenčín.
Lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast pre zdravotný obvod Trenčín a Ilava bude poskytovať Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín v príjmovej ambulancii kliniky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu.

Tel.: 032 6566 609

LSPP pre deti a dorast ordinuje v pracovných dňoch od 15:30 do 07:00 hod., cez víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 7:00 hod.
Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej poskytovať LSPP pre dospelých.

Prekroč svoj čas – prvý seminár pre pacientky s rakovinou prsníka

Prvé stretnutie v rámci projektu Prekroč svoj čas, ktorý sa zameriava na problémy pacientok s rakovinou prsníka, sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej miestnosti Fakultnej nemocnice v Trenčíne v pondelok 16. septembra 2013.

Pacientky mali príležitosť stretnúť sa s lekármi–onkológmi, doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD. predsedom Sekcie karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti a MUDr. Branislavom Bystrickým, primárom Onkologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne, ktorí vysvetlili možnosti liečby karcinómu prsníka a proces sledovania stavu pacientov po liečbe.

Psychologička Mgr. Zuzana Ondrušová z Nemocnice sv. Alžbety v Bratislave pacientkam zodpovedala otázky, ktoré sa týkali prežívania choroby a vnútorného vyrovnávania sa pacienta s týmto postihnutím a komunikácie s okolím pacienta.

Zástupca Sociálnej poisťovne, MUDr. Milan Hetflajš, objasnil možnosti riešenia sociálnej situácie onkologických pacientov.

Projekt Prekroč svoj čas riadi Sekcia karcinómu prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a občianskym združením Calendula. Kladie si za cieľ pomoc pacientkam, ktoré chcú vedieť viac o ochoreniach, hľadajú si informácie a potrebujú sa poradiť. Rovnako je tento projekt určený aj pre rodinných príslušníkov a blízkych, ktorí chcú vedieť o ochorení a možnej pomoci svojim najbližším.

Takéto informačné a edukatívne stretnutia dopĺňajú webové stránky ako napr.: www.karcinomprsnika.sk.

PrekrocSvojCas seminar

PrekrocSvojCas seminar2

Hematologická ambulancia v nových priestoroch gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu


Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne oznamuje pacientom, že Hematologická ambulancia je od 9. 9. 2013 presťahovaná z budovy NTS do budovy ABC traktu - gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu (budova č. 4) na 1. poschodí v priestore nad príjmovou ambulanciou Gynekologicko - pôrodníckej kliniky.

Dôvodom je snaha o lepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s benígnymi i malígnymi ochoreniami krvotvorby a poruchami hemostázy. Bezbariérový prístup je zabezpečený výťahom.

Telefónne číslo do ambulancie je 032 6566 502.

Ordinačné hodiny ostávajú ako doposiaľ, pondelok až piatok 7:30 — 15:00 hod.

Doplnkové informácie