Spolupráca OÚCH s neurochirurgom MUDr. Júliusom De Riggo

 

 

Od marca 2013 je na Oddelení úrazovej chirurgie posilnený tím chirurgov-špecialistov. MUDr. Július De Riggo, PhD. je uznávaný odborník v oblasti neurochirurgie. Týmto sa významne rozšírili možnosti vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečiť úrazy centrálneho a periférneho nervového systému, nádorových ochorení mozgu a miechy. 
Pacienti s týmito diagnózami už nemusia cestovať na vzdialené kliniky, ale diagnostiku, operácie a kontrolné vyšetrenia môžu absolvovať vo FN v Trenčíne.
Predstavujeme odbornej i laickej verejnosti nového člena neurochirurgického tímu Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Júliusa De Riggo, PhD. v krátkom rozhovore. 
 

Čím vás oslovilo pracovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín? 

 • S Oddelením úrazovej chirurgie v Trenčíne spolupracujeme už veľa rokov. Je potrebné povedať, že takto užšie spolupracujeme s inými oddeleniami chirurgie aj v iných nemocniciach.  Konkrétne v Trenčíne ma oslovil spôsob práce a prístup lekárov Oddelenia úrazovej chirurgie v rovine vzájomnej komunikácie, ale napríklad aj strategická poloha mesta Trenčín.
 
Čo rozhodlo, že ste prijali ponuku?
 • Predovšetkým dynamické myslenie súčasného riaditeľa FN Trenčín. Rozhodol som sa už hneď po našom prvom stretnutí. Bola tu jednoznačná motivácia vybrať si Trenčín.
S akými ambíciami ste začali spoluprácu s lekármi z Trenčína? 
 • Je to ambícia poskytnúť svoje skúsenosti  kolegom na traumatológii, neurológii a iným lekárom v oblasti liečby úrazov centrálneho a periférneho nervového systému, nádorových ochorení mozgu a miechy. Samozrejme, ide aj o skúsenosti zo spinálnej chirurgie.
Aký prínos bude mať vaše pôsobenie na OÚCH FN Trenčín? 
 • Ani jedno z mojich detí - mám syna a dcéru - nepracujú ako lekári. Preto hľadám vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí  ľudí, ktorým môžem odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti. V medicíne a obzvlášť v chirurgických odboroch sa dá veľa naučiť aj z odbornej literatúry, rozhodujúce je však naučiť sa zhodnocovať čo najväčší objem praktických skúseností.  Netreba zabudnúť na skutočnosť, že množstvu pacientov ušetrím cestu z Trenčína do Martina, alebo na iné neurochirurgické pracovisko, za účelom diagnostickej konzultácie.
Prečo ste si vybrali práve odbor neurochirurgia? 
 • To je na dlhé rozprávanie, lebo začiatok bol neskutočne zamotaný. V roku 1980 bola neurochirurgia len v Bratislave a v Košiciach. Ja som atestoval zo všeobecnej chirurgie a mal som sa venovať chirurgii pečene a pankreasu.  Prišlo však nariadenie centrálnych úradov, že vo FNsP Martin musí byť vyškolený neurochirurg. Tak mi môj vtedajší šéf zrušil špecializáciu II. stupňa zo všeobecnej chirurgie a dal mi na „výber“ – špecializáciu z neurochirurgie. Z toho dôvodu  som strávil 5 rokov a 7 mesiacov čistého času na Neurochirurgickej klinike v Bratislave. Keď som sa vrátil do Martina, tak som začal tvrdo bojovať za vlastné oddelenie, čo sa mi podarilo zrealizovať  priebehu  piatich rokov a v roku 1992 sme  vo vtedajšej FN Martin otvorili samostatné neurochirurgické oddelenie.
 
V oblasti neurochirurgie máte vynikajúce meno nielen na Slovensku. Absolvovali ste niekoľko zahraničných stáží. Čo je podľa vás najdôležitejšie, aby sa niekto stal špičkovým neurochirurgom? 
 • Pokora.
 
Ktorej časti neurochirurgie sa venujete najviac? 
 • Keď budujete oddelenie z ničoho, tak tam, kde predtým niečo takého nebolo, musíte prejsť vývojom aj v tom, čo máte rád. Na začiatku som musel mať rád rovnako všetko. Prvých päť rokov som neodišiel ani na návštevu rodičov do Rajeckých Teplíc. Jednoducho som sa bál, že sa stane niečo, čo zničí všetko to, čo už bolo vybudované. Viete, neprajníkov je vždy a všade dosť. V súčasnosti je to už lepšie. Okolo mňa je tím výborných spolupracovníkov, na ktorých sa dá spoľahnúť.  Čomu sa všetci venujeme, najviac určuje vlastne spoločenská požiadavka. Sú to degeneratívne ochorenia chrbtice, nasledujú úrazy mozgu, chrbtice a miechy,  nádory mozgu a miechy. Donedávna sme boli jediné neurochirurgické pracovisko na Slovensku, na ktorom sa ošetrovali aneuryzmy (výdute) mozgových tepien a malformácie mozgových ciev vnútrocievnym prístupom.
 
Existuje v oblasti neurochirurgie niečo, čo by ste rád odoperovali? Je nejaká výzva, náročná operácia, príp. liečba, ktorá vás „dráždi“?  
 • Áno, samozrejme. Ešte dve veci. Na vlastnom pracovisku by som chcel zaviesť ešte awake operovanie mozgových nádorov. To znamená operovanie pri vedomí pacienta. Tu v Trenčíne by som chcel, aby vznikla kvalifikovaná neurotraumatológia. Úrazy budú vždy.  A budú vyžadovať operačnú liečbu ešte aj vtedy, keď sa už iné ochorenia operovať nebudú. Slovensko potrebuje  traumacentrá. Treba si však zachovať jasnú myseľ a ich lokalizáciu robiť tak, aby bola prirodzená. Trenčín vidím ako jedno z nich.
 

 

Operácie a zákroky na ORL oddelení

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne ponúkame promptné objednanie sa a vybavenie ORL operácii.

Všetci pacienti, ktorí potrebujú napr. operácie nosohltanovej mandle, podnebných mandlí, nosových polypov, plastiku nosovej priehradky, plastiku blanky bubienka, hlasivkových uzlíkov alebo malých nádorčekov kože, majú možnosť podstúpiť operačný zákrok na ORL klinike Fakultnej nemocnici Trenčín a nemusia dlho čakať.

ORL operacia1

Súčasná situácia na našej ORL klinike je taká, že podmienky nášho pracoviska umožňujú objednať pacienta na operáciu v celkovej anestézii do 2 týždňov od objednania a na operáciu v lokálnej anestézii cca do 1 týždňa.

Pred operáciou v celkovej anestézii si v tomto intervale musia pacienti zabezpečiť kompletné predoperačné vyšetrenie. Podrobné písomné pokyny k tomu dostanú na príjmovej a konziliárnej ORL ambulancii. Tam dostanú pacienti aj praktické rady od personálu, ak by niečomu nerozumeli a nevedeli si naplánovať vyšetrenia.

Predoperačné vyšetrenia spočívajú v odberoch krvi na základné hematologické a biochemické vyšetrenie, vrátane vyšetrenia faktorov zrážania krvi, chemické vyšetrenie moču, rtg hrudníka, interné vyšetrenie a anestéziologické vyšetrenie. Vybavovanie predoperačného vyšetrenia manažuje praktický lekár pacienta.

V prípade lokálnej anestéziepacient nemusí mať anestéziologické vyšetrenie, ale všetky ostatné podmienky platia rovnako, ako je uvedené u pacientov plánovaných na celkovú anestéziu.

S kompletným predoperačným vyšetrením príde pacient na prijatie na ORL kliniku v deň plánovaného príjmu nalačno a pokiaľ nie sú závažné interné, alebo anestéziologické dôvody, tak ešte v deň prijatia je na našom pracovisku operovaný. Podľa charakteru operácie a bezprostredného pooperačného priebehu prepúšťame pacientov do ambulantnej starostlivosti buď nasledujúci deň po operácii, alebo v momente, keď to zdravotný stav pacienta dovoľuje.

ORL operacia2

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera musia mať plánovanú hospitalizáciu schválenú od svojej zdravotnej poisťovne.

V praxi to funguje tak, že pacient zo ZP Dôvera sa príde na príjmovú ORL ambulanciu objednať – denne od 7.00 do 15.00 hod. a zdravotná sestra na ambulancii ho zaradí do čakacej listiny zdravotnej poisťovne Dôvera. Informácia o tom, či má pacient navrhovanú operáciu schválenú, prichádza do nemocnice elektronickou formou a v prípade jej schválenia sa pacientovi prideľuje termín podľa poradovníka, nie dlhšie ako 2 až 3 týždne od schválenia zdravotnou poisťovňou.

MUDr. Miroslav Pavlík, PhD.
primár a prednosta ORL kliniky

Unikátna operácia oka


Zrak je pre človeka najdôležitejší zo všetkých zmyslov. Hovorí sa, že až 85% informácií vnímame zrakom. Ak sa náš zrak poškodí, prichádzame o významný zdroj informácií z nášho okolia a kvalita nášho života výrazne klesá.
Na očnej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa v mesiacoch december 2012 a január 2013 uskutočnili dve výnimočné operácie, ktoré pacientom vrátili stratený zrak.
Po veľmi ťažkých úrazoch sme vyšetrili dvoch pacientov, ktorí mali zničenú očnú dúhovku a šošovku. Išlo o trvalú stratu alebo zničenie prednej časti ich oka. Pacienti nevideli na jedno oko kvôli devastačnému poškodeniu a ich šanca na normálne priestorové videnie bola nulová. Nepomohli im ani predchádzajúce opakované operácie, ktoré by im aj pri najlepšej vôli lekárov nedokázali vrátiť zrak v plnom rozsahu. Pacienti mali našťastie zdravú sietnicu oka, takže bolo potrebné zoperovať len jeho prednú časť.
Pomôcť týmto pacientom sme sa rozhodli vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Operácie uskutočnil primár očného oddelenia a prednosta očnej kliniky MUDr. Marek Káčerík. Keďže nešlo o jednoduchý zákrok, bolo dosť zložité naplánovať, pripraviť a uskutočniť operácie.
Zákrok spočíval vo vyčistení prednej časti oka, odstránení jeho poškodených štruktúr a následnom voperovaní umelej dúhovky a šošovky. Operácia takejto náročnosti si vyžaduje dobrú prípravu a šikovných odborníkov. Operujúci lekár sa musí vysporiadať s vysokým rizikom trvalého poškodenia zraku pacienta. Úspech operačného zákroku na našej klinike spočíval v presnej a bezchybnej manipulácii pri implantovaní novej dúhovky a šošovky. O náročnosti operácie svedčí aj fakt, že trvala jeden a pol hodiny, čo je na operáciu oka nadpriemerne dlhý čas.
„Je to náročný a riskantný zákrok. Preto sa nerobí na súkromných klinikách. Avšak, ak sa podarí, výsledkom je stav, že oko pacienta je už natrvalo a plne funkčné,“ hovorí MUDr. Marek Káčerík, PhD., prednosta Očnej kliniky a ďalej dodáva: “Na mojej očnej klinike robíme všetky zákroky, ktoré súvisia s rekonštrukciou prednej a zadnej časti oka. Pacientom, ktorí majú sivý zákal, dokážeme implantovať multifokálne vnútroočné šošovky a pacienti vidia opäť ako zdraví ľudia. Dokážeme zbaviť ľudí okuliarov, ak si to želajú. Je to metóda, ktorá je v súčasnosti označovaná napríklad ako PRELEX. Vieme odstrániť u pacientov plusové dioptrie, takže vidia dobre aj pri čítaní, aj pri šoférovaní. Pri týchto zákrokoch je naša úspešnosť zatiaľ stopercentná.“

Najlepšia pôrodnica je vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Podľa hodnotenia Sprievodca pôrodnicami 2012 je najlepšia slovenská pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Dňa 5. februára 2013 si toto ocenenie prevzal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Rebríček kvality pôrodníc bol zostavený podľa názorov rodičiek, názorov hlasujúcich odborníkov a hodnotenia úrovne poskytovaných služieb. Na dotazníkovom hodnotení sa zúčastnilo tento rok takmer 3200 rodičiek, čo predstavuje približne 6 percent všetkých pôrodov na Slovensku. Celkovú úroveň pôrodníc hodnotilo 14 odborníkov z oblasti perinatológie, ktorí hodnotili kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pomocou desiatich parametrov. Hodnotením prešli aj služby, ktoré poskytuje pôrodnica rodičkám a ich rodinám. Svoju spokojnosť mohli vyjadriť aj mamičky prostredníctvom internetového hlasovania.

Trenčianska pôrodnica, ktorej primárom je MUDr. Peter Kaščák, PhD. získala celkový počet 78,8 bodov, čo je o takmer 13% viac bodov, ako získala pôrodnica na druhom mieste. Výsledné hodnotenie vyznieva pre trenčiansku pôrodnicu nadpriemerne priaznivo aj vzhľadom na skutočnosť, že rozdiel medzi druhým a tretím miestom bol 1,1% bodu.
Podľa MUDr. Petra Kaščáka je tento úspech výsledkom viacerých faktorov, ktoré sa stretli na jednom pracovisku v tom istom čase. Pre správnu liečbu je dôležitá filozofia pracoviska. To, ako sa dnes chápe moderná medicína. Spôsob, ako sa pristupuje na pracovisku k povinnostiam a úlohám zo strany lekára a zdravotníckeho personálu. Významným faktorom sú lojálni, pracovití a poctiví ľudia, ktorí majú radi medicínu, nemajú z pôrodníctva strach a súčasne majú v sebe veľký diel pokory. To je veľmi pre pôrodníctvo dôležité.
„Vybudovali sme kvalitne pracujúci tím, ktorému záleží na dobrom mene kliniky. Nikomu z nás asi nie je jedno, čo sa o klinike a pôrodnici v Trenčíne hovorí medzi pacientmi a v ich okolí,“ hovorí primár Peter Kaščák.
„Ak sa u lekára spojí profesionalita, odborná zdatnosť, ľudskosť a príde aj trochu toho šťastia, je to najlepší predpoklad priviesť na svet zdravé dieťatko a postarať sa dobre aj o jeho mamičku,“ dodáva primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Rekonštrukcia na Pediatrickej klinike FN Trenčín

V priebehu minulého roka prebehla na Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín rekonštrukcia priestorov prízemnej časti kliniky.  Priestory boli vymaľované, vymenili sa podlahové krytiny, žalúzie, do príjmovej ambulancie bol dodaný nový nábytok a zakúpený bol nový ultrazvukový prístroj pre potreby kliniky.
Uvedená rekonštrukcia bolo uskutočnená hlavne vďaka sponzorom, ktorí poskytli pediatrickej klinike finančné  prostriedky a umožnili tak spríjemniť nemocničné prostredie aj pre našich najmenších pacientov, ktorí potrebujú určite väčší komfort ako dospelí pacienti. Počas pobytu v nemocnici prežívajú ťažké chvíle, často krát v odlúčení od svojich najbližších. Sme radi, že im môže naša Fakultná nemocnica aspoň takýmto spôsobom spríjemniť pobyt a hospitalizáciu.
Týmto chce Fakultná nemocnica Trenčín poďakovať spoločnostiam KERAMING, a. s. Trenčín, MARIUS PEDERSEN, a. s. Trenčín a KUKA ENCO WERKZEUGBAU, s. r. o. Dubnica nad Váhom za prejavenú dobrú vôľu a finančnú podporu.

Stanovisko AFN k situácií vo FN

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné.

Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená a jej hospodárske prognózy nie sú vôbec optimistické. Bez racionalizácie štátne nemocnice neprežijú a o niekoľko mesiacov skončia v krachu. To si však žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže dovoliť. Jeho primárnou funkciou je totiž poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. Opatrenia, ktoré zavádza vedenie žilinskej nemocnice, však nie sú žiadnou novinkou. Aj ostatné nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR prechádzajú reštrukturalizáciou a jej hlavným zámerom je ich stabilizácia v prospech pacientov.

 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • DFNsP Bratislava
 • DFN Košice
 • DFNsP Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • FNsP Žilina
 • FNsP J. A. Reimana Prešov
 • FNsP Nové Zámky
 • Národný ústav TBC, PCHaHCH Vyšné Hágy
 • NRC Kováčová
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN


MUDr. Jozef Valocký
prezident AFN SR

Novinka vo FN Trenčín – možnosť výberu operatéra

Od 3.12.2012 Fakultná nemocnica Trenčín umožňuje pacientom výber operatéra pri plánovanej operácii. Výber operatéra je možný na uvedených oddeleniach/klinikách:

 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Očná klinika
 • ORL klinika
 • Ortopedické oddelenie
 • Oddelenie úrazovej chirurgie
 • Urologické oddelenie


Výber operatéra je platená nadštandardná služba, ktorá nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Výška poplatku je uvedená v našom cenníku na web stránke (pozri cenník).

Bližšie informácie Vám poskytne vedúca sestra konkrétneho oddelenia/kliniky. Pacientom, ktorí majú záujem o uvedenú službu, odporúčame dohodnúť si výber operatéra čo najskôr po stanovení termínu operácie.

Doplnkové informácie