Porucha röntgenových prístrojov vo FN Trenčín

2.3.2015

Vo FN Trenčín došlo z technických dôvodov k poruche hlavných RTG prístrojov. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a intenzívne pracujeme na jej vyriešení a odstránení porúch. Nepretržite komunikujeme so servisnými technikmi a po výmene náhradných dielov pevne veríme, že sa prevádzka v krátkom čase na skiagrafických pracoviskách obnoví.  Neodkladnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme pojazdnými RTG prístrojmi a CT prístrojom. O spoluprácu a pomoc sme požiadali okolité zdravotnícke zariadenia. Pacientom sa za prípadné komplikácie veľmi ospravedlňujeme.


Vedenie FN Trenčín

Presťahovanie ortopedickej ambulancie

Orotpedická ambulancia je presťahovaná z chirurgického pavilónu do geriatrického pavilónu, označeného na mape areálu č. 23. Vstup do budovy je od vrátnice, bezbariérový prístup je zabezpečený zo zadnej strany budovy výťahom.

Poďakovanie Lige proti rakovine

Komplexná liečba onkologických ochorení si vyžaduje okrem personálneho vybavenia aj vhodné a vyhovujúce materiálne vybavenie. Niektoré druhy cytostatík – lieky, ktoré sa pri liečbe nádorových ochorení aplikujú chorým pacientom, musia byť uskladňované v chladničke pri prísne stanovenej teplote. Vzhľadom na nárast nádorových ochorení onkologické oddelenie FN Trenčín potrebovalo doplniť počet chladiacich zariadení o ďalšiu modernú chladničku. Pri riešení tejto problematiky Liga proti rakovine poskytla onkologickému oddeleniu FN Trenčín finančné prostriedky vo výške 3.000,- Eur na nákup farmaceutickej chladničky.


V mene celého personálu onkologického oddelenia a pacientov, ktorí sa v súčasnosti liečia, v dohľadnej dobe budú liečiť alebo sú už po liečbe, chceme touto cestou Lige proti rakovine srdečne poďakovať.

Elektronické objednávanie pacientov

Upozorňujeme pacientov, že od 18.1.2021 sa objednávanie na antigénové testy realizuje cez portál korona.gov.sk (https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php)

 

 

 

Od 1.9.2020 sa režim anestéziologickej ambulancie mení nasledovne:

 

V zmysle  Odborného usmernenia MZ SR č. 12 826/214-SZ čl. 6, ods. 2 zo dňa 25.6.2014 sú anestéziologické vyšetrenia zabezpečované pacientom pred plánovaným zdravotným výkonom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude plánovaný zdravotný výkon aj realizovať.
Z tohto dôvodu je objednávanie a realizovanie anestéziologických predoperačných vyšetrení možné prioritne u pacientov podstupujúcich akúkoľvek anestéziu u poskytovateľa FN Trenčín.
Pacienti podstupujúci plánované zákroky  v inom zdravotníckom zariadení ako FN Trenčín nebudú, až na odôvodnené výnimky, akceptovaní k anestéziologickým vyšetreniam vo FN Trenčín.

 

 

Elektronické objednávanie pacientov pre anestéziologickú ambulanciu a ambulanciu hĺbkovej RTG terapie.

Účelom tohto jednoduchého on-line objednávacieho systému FN Trenčín je elektronická rezervácia termínu vyšetrenia výberom z možných voľných termínov a následné potvrdenie vybranej rezervácie. Objednať sa je možné prostredníctvom našej web stránky na konkrétny deň aj čas, čo by malo pre objednaných pacientov znamenať výrazne pohodlnejšiu návštevu ambulancii bez zbytočných prieťahov a dlhého čakania v čakárni.

 Objednanie na vyšetrenie

 

Upozornenie pre pacientov, ktorí sa objednávajú na anestéziologické vyšetrenie:

Aby ste nemuseli vypisovať tlačivá v čakárni, ponúkame tlačivá "poučenie pacienta o anestézii" a "poučenie rodiča o anestézii". Máte ich možnosť stiahnuť, vytlačiť a vypísať ručne (verzia doc).  Vypísané tlačivá doneste so sebou na vyšetrenie.

  • Poučenie pacienta o anestézii  [.pdf]
  • Poučenie rodiča o anestézii  [.pdf]

Zdravotnícka kvapka krvi vo FN Trenčín

Pridajte sa k nám – darujte krv a pomôžte zachrániť život.

Tradícia organizovaného darcovstva krvi medzi zamestnancami Fakultnej nemocnice Trenčín pokračuje. „Zdravotnícka kvapka krvi“ bude opäť vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne počas letných prázdnin. 
Fakultná nemocnica v Trenčíne si uvedomuje potrebu darovania krvi a jej nedostatok. S darovanou krvou lekári a zdravotné sestry pracujú denno-denne a uvedomujú si jej nevyhnutnosť pre chorých ľudí a ľudí po úrazoch. Je preto prirodzené, že je snahou trenčianskej nemocnice rozvíjať prospešnú spoluprácu s Národnou transfúznou službou.
„Zdravotnícka kvapka krvi“ sa uskutoční v termíne 28. 7. 2014 – 8. 8. 2014, kedy budú môcť zamestnanci FN Trenčín darovať krv a podporiť tak svojou účasťou tento vysoko humánny cieľ a dobrú myšlienku. Taktiež svojou účasťou môžu dať lekári, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci pozitívny príklad ostatným občanom a podporiť ich rozhodnutie prísť darovať krv. 
 
Vyzývame aj ostatných darcov, aby neváhali a pripojili sa k našej akcii „Zdravotnícka kvapka krvi“. Predovšetkým chceme osloviť prvodarcov krvi, aby sa rozhodli darovať krv a stali sa tak pravidelnými darcami krvi.
 
Tešíme sa na každého ochotného pomôcť denne od 7:00 -14:00 hod. a v utorok od 7:00-17:00 hod. na pracovisku NTS v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín.
 
Ďakujeme.
 

Ďalšie informácie:

Starostlivosť o pacienta so SCLEROSIS MULTIPLEX v súčasnosti

22. mája 2014 o 15:30 na pôde našej fakultnej nemocnice neurologické oddelenie zorganizovalo seminár určený nielen pre lekárov, zdravotné sestry, ale hlavne pre širšiu laickú verejnosť, kde sme chceli ľudskou rečou priblížiť ochorenie SM. 
Odzneli tri prezentácie, ktoré sa venovali tomuto ochoreniu, ktoré znepríjemňuje život našim pacientom a ich blízkym. MUDr.Kiačiková mala prednášku pre prítomných o príčinach, priebehu a možnosti stanovenia diagnózy SM. Primárka MUDr. Cimprichová vo svojej prezentácii oboznámila s možnosťami modernej liečby SM v oblasti tzv. prvej aj druhej línie tohto ochorenia. Posledná prezentácia bola venovaná komplexnej rehabilitácii pacientov so sklerózou mulitplex. Ako odznelo, títo pacienti potrebujú cielenú a častú rehabilitáciu, buď to v oblasti svojho bydliska alebo v špecializovaných zariadeniach. 
Samozrejme zúčastnení rozprúdili živú diskusiu a položili viacero otázok, ktoré sa snažili prednášajúci čo najuspokojivejšie zodpovedať. Už priamo na mieste viacerí účastníci dali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čo neurologické oddelenie  zaväzuje k tomu, aby sme semináre tohto druhu určené pre laickú verejnosť organizovali častejšie a tým aj takouto formou boli čo najbližšie svojim pacientom.
alt
 

Najlepšia pôrodnica bola v roku 2013 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne

Podľa hodnotenia „Sprievodca pôrodnicami 2013“ sa najlepšou slovenskou pôrodnicou stala opäť pôrodnica Fakultnej nemocnice Trenčín. Prvenstvo medzi všetkými pôrodnicami na Slovensku obhájila pred druhou v poradí pôrodnicou Nemocnice Košice-Šaca. Na treťom mieste sa umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca.

Sprievodca pôrodnicami 2013 je spoločným projektom Health Policy Institute (HPI) a portálu www.rodinka.sk. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu boli oslovené všetky nemocnice na Slovensku, čím boli získané komplexné a relevantné informácie, ktoré majú mamičkám pomôcť rozhodovať sa pri výbere pôrodnice, v ktorej privedú na svet svoje bábätko. Monitoring zdravotníckych zariadení pozostával z troch častí – expertné hodnotenie, hodnotenie služieb a internetové hodnotenie mamičiek. V roku 2013 sa do hodnotenia zapojilo 50 z celkovo oslovených 54 nemocníc na Slovensku. Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk hlasovalo v roku 2013 celkovo 2149 mamičiek. Trenčianska pôrodnica sa stala v celkovom hodnotení najlepšou pôrodnicou, pričom získala aj najvyššie expertné hodnotenie. 

Trenčianska pôrodnica, ktorej primárom je MUDr. Peter Kaščák, PhD., získala celkový počet 237 bodov, čo je o takmer 15% viac, ako získala pôrodnica na druhom mieste. 

Dňa 14. marca 2014 si toto ocenenie prevzal primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín MUDr. Peter Kaščák, PhD.

"Som rád, že sa naďalej darí udržiavať kvalita aj pri zvyšovaní počtu pôrodov. Minulý rok sme ich mali presne 2000," uviedol primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák.

Podľa MUDr. Petra Kaščáka, PhD. sa nemôžeme uspokojiť s tým, že sme jediní a najlepší, ale tak, ako to vyplýva z tohto konkrétneho prieskumu a aj z vnútorných analýz a hodnotení Fakultnej nemocnice Trenčín, sú trenčianska gynekológia a pôrodníctvo dnes v rámci Slovenska vysoko rešpektovaným pracoviskom. 

„V medicíne sa veľmi ťažko hodnotí, kto je najlepší, kto je prvý a kto zostal na ďalších miestach. Myslím si, že výsledok hodnotenia je potvrdením kvality, o ktorú sa už roky snažíme. Nerobíme však medicínu a pôrodníctvo kvôli nejakej podobnej aktivite. Tu nejde o porovnanie toho, kto je najlepší,“ hovorí primár MUDr. Peter Kaščák, PhD. a dodáva: „Každému, i mne osobne, dobre padne, keď našu snahu o budovanie kvalitnej pôrodnice, a robenie medicíny, ktorú máme radi, zodpovedne, profesionálne a zároveň ľudsky, keď tieto naše snahy niekto ocení. Verím, že nikto z nás to nerobí kvôli oceneniam, ale všetkým takéto ocenenie isto padne dobre.“ 
 

Slávnostne otvorenie pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín

 

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského a ďalších významných hostí sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2014 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo Fakultnej nemocnici Trenčín, ktoré bolo vybudované vďaka vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“.

Pacienti sa prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečia od roku 2000. Pracovisko HBO funguje ako súčasť interného oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín. Vybavenie tohto pracoviska však už v súčasnej dobe nezodpovedalo požiadavkám modernej medicíny. Preto vedenie nemocnice a primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman iniciatívne spolupracovali na rekonštrukcii a vybudovaní nového HBO pracoviska s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Rekonštrukcia priestorov pracoviska HBO sa realizovala od októbra 2013 do januára 2014, kedy sa prebudovali priestory súčasnej budovy HBO vo Fakultnej nemocnici Trenčín a k dvom jednomiestnym hyperbarickým komorám, ktoré slúžia na liečbu pacientov vo FN Trenčín dlhodobo, bola nainštalovaná nová 12-miestnu hyperbarická komora s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie výskumných a vedeckých činností. Nové prístrojové vybavenie tvoria diagnostické prístroje na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu, konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné vedecko-výskumné laboratórium v celkovej výške viac ako 3 miliónov EUR.

Spoluprácu na projekte Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie a prestavbu pracoviska HBO zhodnotil primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman: „Pre Interné oddelenie nemocnice je nové HBO dôležitým pracoviskom. Kombinácia vedy a praxe bude obohatením nielen pre lekárov a ich ošetrujúce tímy, ale hlavne prínosom pre mnohých pacientov, ktorým poskytuje terapeutický a inde ťažko dostupný nadštandard.“

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Ján Dubovský sa vyjadril: „Rozvoj Fakultnej nemocnice Trenčín ako koncovej nemocnice v kraji vnímam ako veľmi potrebný a som rád, že je možné pacientom poskytnúť viac ako bežnú zdravotnú starostlivosť. Taktiež veľmi pozitívne vnímam spoluprácu s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a podobné formy spolupráce uvítame aj v budúcnosti.“

Praktických prínosov liečby hyperbarickou oxygenoterapiou na novom pracovisku HBO pre pacientov je niekoľko. Rozšíria sa terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi podmienené rany, cievne komplikácie diabetu mellitus (tzv. diabetické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po CMP (mozgovej príhode).

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol: „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvýši schopnosť efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. V rámci tohto vedecko-výskumného projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto vedecké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov. “

V rámci vedecko-výskumného projektu je prínosom skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí aj u iných ochorení – sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických ochorení a zmeny v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacientov tým, že sa regenerujú tenké cievky – kapiláry v oblasti poškodeného miesta a kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Súčasne pôsobením tlaku a vdychovaním čistého kyslíka sa dosiahne väčší prísun kyslíka do buniek, čo urýchľuje hojenie rán a regeneráciu organizmu.

Doplnkové informácie