Identifikačné náramky pre pacientov

Od 1.12. 2011 Fakultná nemocnica Trenčín ako jedna z prvých nemocníc na Slovensku začala používať identifikačné náramky pre všetkých hospitalizovaných pacientov. Náramok dostane každý pacient pri prijatí  do nemocnice. Tento je označený menom, priezviskom, rokom narodenia a oddelením. Náramky sú jednotnej farby pre dospelých pacientov – tmavomodré, podľa loga nemocnice a nerozlišujú pacientov podľa diagnóz. Na novorodeneckom oddelení sú náramky ružové a bledomodré podľa pohlavia bábätka a pre väčšie deti do 18 rokov sú určené biele. Náramok znamená istotu pre pacienta pri jeho identifikácií.

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov

Projekt pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“, ktorý funguje už viac ako dva roky je jedným z úspešných projektov realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vykonanie 2. dozorového auditu systému manažérstva kvality

Vo Fakultnej nemocnici bol v dňoch 26.10. – 27.10. 2011 vykonaný 2. dozorový audit na vybudovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009. Dozorový audit  vykonala akreditovaná  spoločnosť pre systémy manažérstva kvality, spoločnosť CERTICOM, v zmysle odsúhlaseného plánu auditu  na vybraných úrovniach  poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionárov, jednotiek intenzívnej starostlivosti a rýchlej lekárskej pomoci. Dozorovým auditom bolo preukázané, že vybudovaný systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky normy. Certifikačná spoločnosť CERTICOM na návrh audítorov rozhodla  ponechať certifikát systému manažérstva kvality, ktorým potvrdzuje, že Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa predmetnej normy. Certifikát má platnosť do 13.10.2012 s tým, že  v roku 2012 bude vykonaný opakovaný certifikačný audit.

European IT Excellence Awards 2011 pre FN Trenčín


IT projekt Fakultnej nemocnice Trenčín bol nominovaný do medzinárodnej odbornej súťaže European IT Excellence Awards 2011 v Londýne.

altFakultná nemocnica v Trenčíne využíva na evidenciu svojho hmotného majetku informačný systém, ktorý bol ocenený ako unikát na medzinárodnej odbornej súťaži European IT Excellence Awards 2011 v Londýne.
IT projekt pre Fakultnú nemocnicu Trenčín bol nominovaný do medzinárodnej odbornej súťaže European IT Excellence Awards 2011 v Londýne, kde ho porota zaradila medzi päť najúspešnejších IT projektov roka. V konkurencii 62 medzinárodných IT firiem z 23 krajín Európy ide o výnimočný úspech.
Komplexný informačný systém vznikol zo spolupráce so spoločnosťou ACE enterprise Slovakia. Systém ma predovšetkým šetriť čas a uľahčiť hospodárenie. Zatiaľ je používaný na evidenciu hmotného majetku, ale aplikovať sa dá postupne na všetko, na personalistiku alebo aj na lieky.

Digitalizácia rádiologického oddelenia

Od 01. 04. 2011 kompletná priama alebo nepriama digitalizácia rádiologického pracoviska s vyššou kvalitou a kvantitou vyšetrení, najmä vyšetrenie prsníkov.

Mamografické vyšetrenia sú dostupné počas pracovnej doby od 7.00 hod do 13.00 hod., bez čakania a poplatkov s možnosťou telefonického objednania.

Tel.: 032 65 66 383

Slávnostný krst Hniezda záchrany

Dňa 3.septembra 2010 sa vo FN Trenčín za účasti Mgr. Anny Ghanamovej prezidentky Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, autorky projektu Hniezdo záchrany, zástupcov sponzorov a zástupcov FN slávnostne pokrstilo nové Hniezdo záchrany.

alt

alt

 

Hniezdo záchrany sa krstilo červeným a bielym perím. Červená je farba života, biela je farbou nádeje a perie symbol toho, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli.

alt

 

Trenčianske Hniezdo záchrany má dvoch krstných rodičov zo strany sponzorov:
- zástupcu exkluzívneho sponzora Ing. Petra Kamenického, správcu Nadácie SPP
- mesto Trenčín, ktoré zastupoval primátor, Ing. Branislav Celler

alt

 

Vyhrievací inkubátor inštalovala firma Elmed Piešťany, zastúpená Ing. Ladickým

alt

 

Primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Oríšková pri otváraní rolety, ktorú montovala firma Jolly Joker z Bratislavy, zastúpená Ing. Štefíkom

alt

Slávnostné otvorenie prevádzky nového CT

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik sa 17. septembra 2010 zúčastnil na slávnostnom uvedení nového CT prístroja do prevádzky.

alt

 

Podľa ministra nový moderný prístroj zvyšuje komfort pre pacienta, znižuje radiačné zaťaženie a šetrí finančné prostriedky nemocnici.

alt

 

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik a riaditeľ FN Trenčín MUDr. Rudolf Lintner pri slávnostnom prestrihnutí pásky:

alt

 

Na slávnosti sa zúčastnil aj zástupca dodávateľa CT prístroja Ing. Vladimír Šolík, riaditeľ divízie Siemens HealthCare ( na snímke v strede )

alt

Doplnkové informácie