Digitalizácia rádiologického oddelenia

Od 01. 04. 2011 kompletná priama alebo nepriama digitalizácia rádiologického pracoviska s vyššou kvalitou a kvantitou vyšetrení, najmä vyšetrenie prsníkov.

Mamografické vyšetrenia sú dostupné počas pracovnej doby od 7.00 hod do 13.00 hod., bez čakania a poplatkov s možnosťou telefonického objednania.

Tel.: 032 65 66 383

Slávnostný krst Hniezda záchrany

Dňa 3.septembra 2010 sa vo FN Trenčín za účasti Mgr. Anny Ghanamovej prezidentky Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, autorky projektu Hniezdo záchrany, zástupcov sponzorov a zástupcov FN slávnostne pokrstilo nové Hniezdo záchrany.

alt

alt

 

Hniezdo záchrany sa krstilo červeným a bielym perím. Červená je farba života, biela je farbou nádeje a perie symbol toho, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli.

alt

 

Trenčianske Hniezdo záchrany má dvoch krstných rodičov zo strany sponzorov:
- zástupcu exkluzívneho sponzora Ing. Petra Kamenického, správcu Nadácie SPP
- mesto Trenčín, ktoré zastupoval primátor, Ing. Branislav Celler

alt

 

Vyhrievací inkubátor inštalovala firma Elmed Piešťany, zastúpená Ing. Ladickým

alt

 

Primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Oríšková pri otváraní rolety, ktorú montovala firma Jolly Joker z Bratislavy, zastúpená Ing. Štefíkom

alt

Slávnostné otvorenie prevádzky nového CT

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik sa 17. septembra 2010 zúčastnil na slávnostnom uvedení nového CT prístroja do prevádzky.

alt

 

Podľa ministra nový moderný prístroj zvyšuje komfort pre pacienta, znižuje radiačné zaťaženie a šetrí finančné prostriedky nemocnici.

alt

 

Minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik a riaditeľ FN Trenčín MUDr. Rudolf Lintner pri slávnostnom prestrihnutí pásky:

alt

 

Na slávnosti sa zúčastnil aj zástupca dodávateľa CT prístroja Ing. Vladimír Šolík, riaditeľ divízie Siemens HealthCare ( na snímke v strede )

alt

Doplnkové informácie