Oznam pre pacientov a ich príbuzných

 V záujme minimalizovania rizika prenosu ochorenia COVID 19 na pacientov a zamestnancov sme obmedzili prevádzku našich odborných ambulancií. Pokiaľ ste pacientmi, ktorí plánovali návštevu niektorej z našich odborných ambulancií a Váš zdravotný stav si nevyžaduje urgentné ošetrenie,  odložte návštevu FN Trenčín. O zmene režimu prevádzky ambulancií Vás budeme informovať.

Zároveň prosíme príbuzných hospitalizovaných pacientov, aby im neprinášali žiadne veci. Príbuzní nebudú za týmto účelom vpustení do areálu. Prosíme nenechávajte veci pre pacientov na vstupe, nie je v silách a možnostiach našich zamestnancov osobné veci pacientom doručovať.

Ďakujeme , že rešpektujete naše obmedzenia

Ďakujeme pacientom, že rešpektujú aktuálne obmedzenia, chránia seba aj nás, aby sme tu mohli byť pre nich, keď nás budú potrebovať.

KÚCH

Poďakovanie za rúška

Veľmi radi by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí neváhali, ušili a poslali pre našich zamestnancov rúška v tomto čase, keď je ich nedostatok. Vašu nezištnú pomoc si veľmi ceníme.

Rovnako ďakujeme spoločnosti Adient Slovakia za podarovanie šitých rúšok.

poďakovanie

Oznam pre všetkých pacientov

Každý pacient, osoba, ktorá príde na vyšetrenie, ošetrenie do ambulancie resp.k hospitalizácii do FN Trenčín, je povinná oboznámiť sa, vypísať a podpísať tlačivo "Poučenie osôb s podozrením z ochorenia na COVID 19" a "Hodnotiaci list" na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID 19, ktoré odovzdá na príslušnej ambulancii lekárovi alebo sestre. Tlačivo Vám bude vydané pri vchode do FN Trenčín triediacimi pracovníkmi.
 

Vstup do FN Trenčín od 18.3.2020

Aby sme zabezpečili Vám aj nám čo najvyššiu možnú ochranu pred šírením ochorenia COVID 19, zavádzame s účinnosťou od 18.3.2020 kontrolu – triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov, s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, vrátane našich zamestnancov. Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté.

Za pochopenie a rešpektovanie Vám ďakujeme.

Informácie pre tehotné a rodičky v súvislosti s COVID 19

Primár a prednosta Gynekologicko - pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín, MUDr. Peter Kaščák, PhD.,  informuje a zároveň chce upokojiť  tehotné a rodičky ohľadom šíriaceho sa ochorenia  COVID 19.

Obmedzenie pre verejnosť

s účinnosťou od 13.3.2020, až do odvolania, nebudú vybavované osobné návštevy - stránky (žiadosti o prax, sťažnosti, žiadosti, podnety a iné náležitosti).

Prosíme o vybavovanie, ak je to možné, cez telefón a e-mail. 

Doplnkové informácie