Lekárske osobnosti: MUDr. Miroslav Širila

 

Krátky rozhovor s našim primárom angiologického oddelenia, MUDr. Miroslavom Širilom,  si môžete prečítať na FB stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotn%C3%ADctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/?tn-str=k*F

https://www.facebook.com/fntrencin/?eid=ARDD5z3vI9eORMmt72xEW7MPenD3uB3b_ytN5Is5braBMFdv1yprhpoOHOOTujmD6wJyqQam4iMLC-47

primár Širila F1

Anestéziologické vyšetrenia od 24.2.2020 do 28.2.2020

V termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020 sa z prevádzkových a personálnych dôvodov budú anestéziologické vyšetrenia vykonávať iba u pacientov operovaných vo FN Trenčín. Opatrenie je realizované v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č.12 826/2014 – SZ zo dňa 10.6.2014.

Za pochopenie ďakujeme.

Doplnkové informácie