Zriadenie gynekologickej pooperačnej izby

Fakultná nemocnica Trenčín pokračuje v rekonštrukcii svojich oddelení a zlepšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Tentokrát sa tešíme z novej pooperačnej izby na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín.

Priestory sme mohli zrekonštruovať a vybaviť novými nemocničnými lôžkami aj vďaka finančným prostriedkom Občianskeho združenia pre ženy vo Fakultnej nemocnici Trenčín, ktorého cieľom je najmä podporovať rozvoj našej gynekologicko-pôrodníckej kliniky.

pred

po

 

Ako prežiť vianočné sviatky v pohode

Vianoce sú asi najkrajším obdobím v roku. Najdôležitejšie je prežiť ich v kruhu svojich najbližších v pohode a v zdraví.

O tom, ako ich prežiť v čo najväčšej pohode, psychickej i fyzickej, sa môžete dočítať v decembrovom vydaní mesačníka Slovenka - Zdravie rodiny, kde nájdete rady od odborníkov aj z Fakultnej nemocnice Trenčín.

Na otázky k psychickej záťaži odpovedali primár a prednosta Psychiatrickej kliniky FN Trenčín, MUDr. Branislav Moťovský, PhD. a psychologička Mgr. Tímea Sovišová.

Na otázky k fyzickej záťaži odpovedal primár Ortopedického oddelenia vo FN Trenčín, MUDr. Karol Gottschal.

Slovenka

Špecializované postele na OAIM

 Fakultná nemocnica Trenčín pokračuje vo výmene nemocničných lôžok, vďaka čomu sa skvalitní poskytovaná zdravotná starostlivosť.

28.11.2019 nám boli dodané ďalšie nemocničné lôžka, tentokrát na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Ide o špecializované nemocničné lôžka s aktívnym integrovaným matracom a laterálnym sklonom lôžka, určené pre nadštandardnú nemocničnú starostlivosť a špecializované oddelenia intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Lôžka sú elektricky polohovateľné s možnosťou núdzovej prevádzky na záložnú batériu. Ovládané sú pomocou sesterského panela s grafickým LCD displejom doplneným o vážiaci systém, elektrické predĺženie lôžka a umožnenie vykonania RTG vyšetrenia pacienta priamo na lôžku.

lôžko

 

Svetový deň predčase narodených detí 2019

18.11.2019 sme si na pôde kliniky pediatrie a neonatológie a gynekologicko - pôrodníckej kliniky v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou C. Šimurkovej v Trenčíne už po ôsmykrát pripomenuli Svetový deň predčasne narodených detí.

Spomienkový deň organizovala RNDr. Janka Gugová - garant projektu, v rámci Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Zapálením purpurových sviečok a pripnutím purpurových stužiek sme si takto uctili mamičky predčasne narodených detí a samotné predčasniatka.

svetový deň predčasne narodených detí

Odstránenie poruchy

Porucha telefónnej ústredne je odstránená.

Poďakovanie za poskytnutie finančného daru

Neonatologická časť Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín srdečne ďakuje spoločnosti TOWER EVOLUTION za poskytnutie finančného daru v hodnote 1.000 € na nákup slnečných clôn do priestorov pre návštevy.

Ďakujeme.

KPaN poďakovanie copy

Dar z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov

Aj v tomto roku by sme chceli srdečne poďakovať LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) za poskytnutie finančného daru z výnosu 23. ročníka Dňa Narcisov vo výške 2.600€, z ktorého sme zakúpili ORL studené svetlo a sedaciu váhu pre imobilných onkologických pacientov.

ORL svetlo nám výrazne zlepšilo podmienky na vyšetrovanie pacientov s nádormi hlavy a krku pred začatím rádioterapie.

logo LPRonko LPR 2

Váha pre imobilných pacientov nám dnes už umožňuje presný výpočet dávky chemoterapie aj pre pacientov, ktorí nie sú schopní sa udržať v stoji počas váženia.

Takéto vybavenie nám pomôže skvalitniť starostlivosť o onkologického pacienta a zvýšiť jeho komfort.

Srdečne ďakujeme!

onko LPR 1 copy

 

Doplnkové informácie