Ďakujeme

Opäť sa chceme poďakovať. Poďakovať všetkým, ktorí sa snažia v tomto období pomôcť našim zamestnancom zvládnuť nápor ich pracovných dní.

Veľká vďaka patrí:

▪️McDonald's za to, že našim zamestnancom v prvej línii každý deň vozia obed
▪️Goppion Caffé Slovakia a Tchibo Slovensko za "životabudič"
▪️Mattoni za dodávku pitného režimu
▪️pekáreň Dobrota Trenčín, Intersnack Slovakia a Novofruct SK - za pečivo a pochutiny
▪️Čistiarne odpadových vôd - Aquatec VFL - za respirátory

Ďakujeme!!!

Mcinterné Tchibo -FN T N copy copy

Mobilné odberové miesto pre vstupom do FN Trenčín

Odbery na ochorenie COVID 19 sú indikovaným pacientom vykonávané v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 15:30 v priestoroch mobilného odberového miesta zriadeného pred vstupom do areálu FN Trenčín.

Mimo uvedeného času sú odbery vykonávané v priestoroch príjmovej ambulancie infekčného oddelenia tak ako doteraz.

Pacienti, prichádzajúci na odbery COVID 19 do mobilného odberového miesta na vstupe do FN TN, môžu zaparkovať na vyčlenených parkovacích miestach v areáli pri geriatrickom pavilóne.

MOM pred FN Trenčín copy

 

Oznam pre pacientov a ich príbuzných

 V záujme minimalizovania rizika prenosu ochorenia COVID 19 na pacientov a zamestnancov sme obmedzili prevádzku našich odborných ambulancií. Pokiaľ ste pacientmi, ktorí plánovali návštevu niektorej z našich odborných ambulancií a Váš zdravotný stav si nevyžaduje urgentné ošetrenie,  odložte návštevu FN Trenčín. O zmene režimu prevádzky ambulancií Vás budeme informovať.

Zároveň prosíme príbuzných hospitalizovaných pacientov, aby im neprinášali žiadne veci. Príbuzní nebudú za týmto účelom vpustení do areálu. Prosíme nenechávajte veci pre pacientov na vstupe, nie je v silách a možnostiach našich zamestnancov osobné veci pacientom doručovať.

Ďakujeme , že rešpektujete naše obmedzenia

Ďakujeme pacientom, že rešpektujú aktuálne obmedzenia, chránia seba aj nás, aby sme tu mohli byť pre nich, keď nás budú potrebovať.

KÚCH

Poďakovanie za rúška

Veľmi radi by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí neváhali, ušili a poslali pre našich zamestnancov rúška v tomto čase, keď je ich nedostatok. Vašu nezištnú pomoc si veľmi ceníme.

Rovnako ďakujeme spoločnosti Adient Slovakia za podarovanie šitých rúšok.

poďakovanie

Oznam pre všetkých pacientov

Každý pacient, osoba, ktorá príde na vyšetrenie, ošetrenie do ambulancie resp.k hospitalizácii do FN Trenčín, je povinná oboznámiť sa, vypísať a podpísať tlačivo "Poučenie osôb s podozrením z ochorenia na COVID 19" a "Hodnotiaci list" na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID 19, ktoré odovzdá na príslušnej ambulancii lekárovi alebo sestre. Tlačivo Vám bude vydané pri vchode do FN Trenčín triediacimi pracovníkmi.
 

Vstup do FN Trenčín od 18.3.2020

Aby sme zabezpečili Vám aj nám čo najvyššiu možnú ochranu pred šírením ochorenia COVID 19, zavádzame s účinnosťou od 18.3.2020 kontrolu – triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov, s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, vrátane našich zamestnancov. Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté.

Za pochopenie a rešpektovanie Vám ďakujeme.

Doplnkové informácie