Nové pracovisko očnej kiniky

Vekom podmienená degenerácia makuly a diabetická retinopatia sú extrémne závažné ochorenia. Sme hrdí na to, že naša Očná klinika vo Fakultnej nemocnici Trenčín patrí medzi lídrov v liečbe týchto zákerných ochorení sietnice v rámci Slovenska.
Sme jediní v trenčianskom kraji, kde sú dostupné všetky možnosti liečby. Aby sme pre pacientov zabezpečili maximálny komfort a bezpečnosť, vybudovali sme pre nich nové pracovisko výhradne pre podávanie takzvanej intravitreálnej liečby. 

operačka -očné 1

Nový prístroj na RDG oddelení FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín tento rok obstarala nový Skiaskopisko – skiagrafický prístroj - sklopnú stenu s RTG žiaričom, zostavu Siemens Luminos dRF MAX od Siemens Healthineers. Vďaka tomuto prístroju novo zrekonštruované fluoroskopické pracovicko rádiologického oddelenia FN Trenčín ako jedno z mála pracovísk tohto druhu na Slovensku poskytuje široké spektrum fluoroskopických a zároveň skiagrafických vyšetrení s vytvorením multiodborovej spolupráce.
Je vytvorené v miestach pôvodného skiaskopického pracoviska v rámci centrálneho röntgenu v budove geriatrie a TaPCH.
Kombináciou fluoroskopie („presvecovania“) a rádiografie („snímkovania“) dokážeme zvýšiť využitie prístroja a docieliť vysokokvalitné, nízko-dávkové dynamické a statické obrazy pre všetky typy pacientov od malých detí až po obéznych dospelých.
Tento systém dokáže spoľahlivo diagnostikovať a vynikajúco vizualizovať všetky anatomické štruktúry s najvyšším možným rozlíšením. Poskytuje jasný obraz pri najnižšej možnej dávke a inteligentné snímanie obrazu, ktorého následné spracovanie výrazne skracuje čas vyšetrenia.
Prístroj dovoľuje bezpečnejšiu manipuláciu pre personál a zvýšenú ochranu pre pacientov.
Jednoduchý prenos a umiestnenie pacientov - naprogramované pozície, nízka nástupná výška, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ťažších pacientov alebo pre vozíčkarov sú výhody, ktoré pomáhajú pacientom a zvyšujú ich komfort.
Systém ponúka nové automatické funkcie a vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Možno ho ľahko prispôsobiť vašim individuálnym potrebám. Prístroj pracuje v medziach zásady ALARA – tzn. práca s najnižšou rozumnou dávkou žiarenia pri zachovaní najvyššej možnej ochrany.
Ako prvý na Slovensku dokážeme zobraziť celé končatiny a chrbticu pomocou spájania obrázkov a tým poskytovať ucelený pohľad indikujúcim ortopédom.

Klinické použitie:
- vyšetrenia prehĺtacieho traktu
- vyšetrenia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva
- vyšetrenia močových ciest a vylučovania
- vyšetrenia priechodnosti vajcovodov, vaječníkov a maternice – HSG
- vyšetrenia priechodnosti žlčových ciest a pankreatických vývodov s ich následným ošetrením – ERCP
- vyšetrenia dlhých kostí a celej chrbtice pomocou spájania obrázkov
- vyšetrenia rôznych telových dutín a spojení – fistulografie
- zavádzanie liečebných prístupov pre onkologických pacientov
- zavádzanie kardiostimulátorov

RDG S 5

 

 

Opätovné zavedenie ERCP vyšetrenia

Gastroenterologické pracovisko Fakultnej nemocnice v Trenčíne po nevyhnutnej rekonštrukcii a novom technickom vybavení na Radiodiagnostickom oddelení FN v Trenčíne, opäť zaviedlo do diagnosticko – liečebného programu ERCP vyšetrenie (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia).
ERCP vyšetrenie sa vykonáva v  priestoroch Rádiodiagnostického oddelenia vo FN Trenčín  
(pavilón geriatrie a TaPCH).
ERCP je  vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest kombinovanou endoskopickoröntgenologickou metódou. Cieľom ERCP vyšetrenia je presnejšie určiť príčinu ťažkostí pacienta, včas rozpoznať chorobné zmeny na žlčových cestách, prípadne žlčníku a pečeni, alebo pankrease a následné odstraňovanie žlčových a  pankreatických kameňov endoskopickým prístupom, ako aj riešenie nepriechodnosti žlčových a pankreatických ciest z rôznych príčin.
Uvedené vyšetrenie odporúča vždy odborný lekár – gastroenterológ, internista, chirurg, geriater, a vykonávame ho pacientom formou hospitalizácie.
ERCP  vyšetrenie vykonávame pacientom v celkovej anestézii, ktorá zabezpečuje lepší komfort a bezpečnosť priebehu vyšetrenia pacientovi i endoskopickému tímu. Z tohto dôvodu je potrebné pred ERCP vyšetrením absolvovať interné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenie.
Pacienta na ERCP vyšetrenie je možné objednať na Gastroenterologickom pracovisku FN Trenčín každý pracovný deň, optimálne v čase medzi 13:00-14:00hod. na telefónnych číslach  032/6566 561 alebo 032/6566 446.

ERCP- uüprava

Uzatvorenie ORL ambulancie II.

ORL II. ambulancia je uzatvorená až do odvolania.
Pacientov vybavujú ORL ambulancie v regióne.

Ocenenie od Sprievodcu pôrodnicami 2019

Pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trenčín pod vedením primára a prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky  MUDr. Petra Kaščáka, PhD. a vedúcou lekárkou časti neonatológie MUDr. Viery Bočákovej z Kliniky pdiatrie a neonatológie vo FN Trenčín , ktorú vedie primár a prednosta MUDr. Pavol Šimurka, PhD.,získala opakovane 1. miesto v expertnom hodnotení pôrodníc na Slovensku.
Opakované umiestnenie na 1. mieste je pre gynekologicko-pôrodnícky a neonatologický tím vynikajúcou spätnou väzbou a zároveň výsledkom vzájomnej spolupráce. Snahou gynekologicko-pôrodnícej kliniky je neustále napredovanie a zavádzanie nových  trendov v oblasti gynekológie a pôrodníctva s dôrazom na bezpečnosť a spokojnosť rodičiek, mamičiek a ich novorodeniatok.
Z umiestnenia máme veľkú radosť, gratulujeme tímom gynekologicko-pôrodníckemu aj pediatricko-neonatologickému, ďakujeme za ich odvedenú prácu a rovnako ďakujeme všetkým, ktorým nás takto pozitívne zhodnotili.

GPK ocenenieGPK ocenenie novorod

 

 

Dominika pre kukulíka a Kufrík pre kukulíka

Fakultná nemocnica Trenčín prostredníctvom občianskeho združenia Návrat podporuje projekty  s názvom „Dominika pre kukulíka“ a "Kufrík pre kukulíka" zamerané na pomoc deťom, ktoré po pôrode stratili rodičovskú osobu. Podstatou projektov je poskytovanie  psychologických a terapeutických služieb pre ohrozené a opustené deti  hospitalizované na klinike pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín.

Nemocnica v Trenčíne je treťou nemocnicou na Slovensku, ktorá podporila vstup Dominík - špeciálnych terapeutov do samoty dieťaťa na pôde nemocnice. Odborne vyškolení pracovníci  občianskeho združenia navštevujú novorodenecké oddelenie prihovárajú sa dieťatkám, kolíšu ich, nosia, prípadne kŕmia. Deťom sa tak lepšie darí, dotykom je stimulovaný rozvoj ich neuronálnej sústavy a rozvoj základných emočných väzieb.

Výskumy mozgu posledných desaťročí preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného detstva (napr. opustenie dieťaťa jeho rodičom, zanedbávanie, zneužívanie, týranie) spôsobuje  nepriaznivé zmeny na mozgu dieťaťa (čo sa neskôr odzrkadľuje v ťažkostiach v učení, v sociálnych interakciách, pamäti, koncentrácie, logickom myslení a väčšom výskyte psychických ťažkostí – depresie, úzkosti, neurózy pod.)

Pri tvorbe kufríka - prvých spomienok na život dieťatka sú aktívni priamo zamestnanci kliniky - sestry. 

Obsah kufríka vypĺňa informačné prázdno, ktoré zvyčajne vzniklo medzi narodením dieťaťa a jeho presunom do detského domova alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov a tým môže v budúcnosti zmierniť „smutné vákuum“ v duši dieťaťa, či dospievajúceho s takýmto príbehom.

Za takúto spoluprácu dostala Fakultná nemocnica Trenčín „označenie“ ako nemocnica citlivá k opusteným deťom.

Na fotografii zľava doprava:

Mgr. Ingrid Kuníková - vedca sestry Kliniky pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín

MUDr. Viera Bočáková - vedúci lekár časti neonatológie Kliniky pediatrie a noenatológie

Denisa Ničíková - OZ Návrat

Bc. Oľga Kapková - sestra klinika pediatrie a neonatológie

Mgr. Júlia Šimeková - OZ Návrat

foto -2

 

 

Pozvánka na vedeckú pracovnú schôdzu 26.6.2019

Pozývame Vás na Vedeckú pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.6.2019.Program schôdze.

Anestéziologické vyšetrenia pre pacientov operovaných vo FN Trenčín

V termíne od 1.7. 2019 do 31.8.2019 sa z prevádzkových a personálnych dôvodov budú anestéziologické vyšetrenia vykonávať iba u pacientov operovaných vo FN Trenčín. Opatrenie je realizované v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č.12 826/2014 – SZ zo dňa 10.6.2014.

Za pochopenie ďakujeme.

Doplnkové informácie