Biele srdce

Biele srdce 2

Dňa 23.5.2019 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si pripomíname každoročne 12. mája, konalo vo Fakultnej nemocnici Trenčín slávnostné odovzdávanie ocenenia „Biele srdce“ na regionálnej úrovni.

Biele srdce ako symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti bolo celosvetovo oficiálne zvolené pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.

Biele srdce bolo udelené na regionálnej úrovni v kategóriách:

▪️ Sestra a pôrodná asistentka v praxi:

Ľ. Adamčíková - FNTN
M. Černá - FNTN
Ľ. Mončeková - FNTN
Mgr. M. Pastorková - FNTN
A. Sedlárová
B. Sulová - FNTN

▪️ Sestra manažér:

PhDr. E. Javorková
Ľ. Kišacová
Mgr. Marčeková - FNTN

▪️ Mimoriadne ocenenie - Sestra pedagóg:

PhDr. Matišáková, PhD.

Oceneným dámam srdečne gratulujeme!!!

Medzinárodný deň sestier

Dňa 7.5.2019 sa vo Fakultnej nemocnici Trenčín konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si každoročne pripomíname 12. mája. Tento deň bol stanovený Medzinárodným dňom sestier na počesť narodenia prvej priekopníčky v ošetrovateľstve, Florence Nightingale, 12.5.1820....

Organizátorom stretnutia boli študenti 2. ročníka Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Študenti si pozvali pedagógov Katedry ošetrovateľstva a vedúce sestry Fakultnej nemocnice Trenčín. Programom stretnutia bola prezentácia o priekopníčkach ošetrovateľstva a sesterského povolania, zároveň sa poďakovali prítomným pedagógom za odovzdané poznatky a dôsledné vedenie počas štúdia a našim vedúcim sestrám za ich starostlivé a odborné usmerňovanie počas vykonanej praxe.

Na foto:

Mgr. Zuzana Malcová – vedúca sestra kliniky úrazovej chirurgie
Mgr. Veronika Gogová – vedúca sestra oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie
Mgr. Eva Kičinková – vedúca sestra ortopedického oddelenia
Mgr. Ingrid Kuníková – vedúca sestra kliniky pediatrie a neonatológie
Mgr. Tatiana Pobežalová – vedúca sestra ORL kliniky
PhDr. Martina Tulpíková – vedúca sestra očnej kliniky
Mgr. Adriana Pelechová – vedúca pôrodná asistentka gynekologicko – pôrodníckej kliniky
Mgr. Monika Gajdošová – vedúca sestra psychiatrickej kliniky

IMG 0687

Pozvánka na schôdzu SLS a SL 29.5.2019

Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín a Regionálna lekárska komora Vás pozývajú na schodzu, ktorá sa uskutoční 29.5.2019.Program schôdze 29.5.2019

Elektronické objednanie na očné vyšetrenie

Od 1.5.2019 sme spustili možnosť elektronického objednania na očné vyšetrenie  na príjmovú ambulanciu očnej kliniky  a ambulanciu JZS. Pacienti musia mať odporučenie od obvodného  očného lekára.

V platnosti zostáva naďalej aj telefonické objednávanie , telefonicky objednať sa môžete v pracovných dňoch na čísle 032 6566 389 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod..

Ortopedický pacientsky seminár

Dňa 20.6.2019 pripravujeme ďalší seminár určený pacientom, ktorých čaká implantácia umelého kolenného alebo bedrového kĺbu. Viac informácií v článku.

Pľúcna ambulancia znovu otvorená

Pľúcna ambulancia bude od pondelka 15.4.2019 po rekonštrukcii znovu otvorená.

Projekt výstavby nového pavilónu

Fakultná nemocnica získa nenávratný finančný prostriedok z programu Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu s názvom " Výstavba nového pavilónu operačných sál, OAIM a urgentného príjmu". Bližšie informácie v prílohe.informácie o projekte

Pozvánka na schôdzu SLS a SL 24.4.2019

Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín a Regionálna lekárska komora Vás pozývajú na schodzu, ktorá sa uskutoční 24.4.2019. Program schôdze SLS a SL 24.4.2019

Doplnkové informácie