Dar od SINCLAIR Slovakia s.r.o.

Aj napriek tomu, že korona je pomaly na ústupe, solidarita ľudí sa nevytráca.

Tentokrát sa z daru v podobe čističky vzduchu Sinclair SP 45A teší naše oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb.

Čistička je vhodná najmä pre astmatikov, keďže čistí vzduch od prachu, roztočov, cigaretového dymu a iných škodlivých látok.

Za dar ďakujeme spoločnosti SINCLAIR Slovakia s.r.o.

foto logo

Povolenie návštev vo FN TN

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sme povolili návštevy pacientov  na lôžkových oddeleniach/ klinikách našej nemocnice za dodržania nasledovných podmienok:
  • Pri vstupe do areálu je nutné sa najskôr zaevidovať u pracovníkov vykonávajúcich triáž a poskytnúť im kontaktné údaje pre prípad následného dohľadania!!!
  • Deti do 10 rokov nemôžu vykonávať návštevy pacientov!!!
  • V rovnakom čase je možná návšteva  maximálne dvoch osôb pacienta, na vlastné riziko.
  • V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka nad 38 , kašeľ, sťažené dýchanie, strata chuti a čuchu, bolesť hlavy, únava, malátnosť, bolesť svalov) je zakázané vstupovať do zariadenia a vykonávať návštevu.
  • Prednostne (ak to zdravotný stav pacienta dovoľuje) návštevu realizovať vo vonkajšom areáli FN Trenčín.
  • Počas návštevy vo vnútorných priestoroch je povinné nosiť na tvári ochranné rúško a vydezinfikovať si ruky pred vstupom a po opustení izby pacienta alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.
  • Zdržiavať sa iba v určenom priestore a minimalizovať pohyb a dĺžku návštevy na oddelení/klinike.
  • V prípade viaclôžkových izieb je návšteva možná iba u jedného pacienta súčasne a preto môže byť časovo limitovaná (ďalšia návšteva pre iného pacienta...). 
  • Návštevy sú povolené v pondelok až piatok v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod., počas sviatkov, v sobotu a v nedeľu od 13:30 hod. do 16:00 hod..

 

Vyšetrenie v urologickej ambulancii I. a II.

urológia 2

 

Od 8.6.2020 bude dočasne zriadená urologická ambulancia č.II v priestoroch kožnej ambulancie v geriatrickom pavilóne.  Ordinovať bude v pracovných dňoch (pondelok až piatok), v čase od 9:00 hod. do 14:30 hod.. Na vyšetrenie sa môžete objednať elektronicky na  http://www.fntn.sk/elektronicke-objednavanie-na-vysetrenia - urologická ambulancia, alebo na čísle 032 6566 201.

Prosíme o dodržiavanie času objednania a hygienicko - epidemiologického režimu (je potrebné mať so sebou rúško)!!!

Zároveň bude naďalej fungovať urologická ambulancia č. I., ktorá je dočasne presťahovaná v priestoroch  angiologickej ambulancie na 1. poschodí chirurgického pavilónu. Ordinuje v pracovných dňoch ( pondelok až piatok) od 7.00 hod. do 15:30 hod. Na vyšetrenie  v tejto  ambulancii je potrebné si vytlačiť najskôr časenku v kiosku na prízemí pri vchode chirurgického pavilónu! Pre viac informácií volajte 032 6566 236.

Pamätný list novorodenca

Pri príležitosti dňa detí sa na gynekologicko - pôrodníckej klinike FN TN rozhodli obdarovávať našich najmenších takýmto pamätným listom novorodenca.

Narodenie každého dieťaťa je neopakovateľný okamih v živote, ktorý si zaslúži niečo výnimočné.

A pripravené sú hneď tri varianty - ružový pre dievčatko, modrý pre chlapčeka a žltý pre dvojičky.

pamätný list 1-2

 

Anestéziologické vyšetrenia počas letných prázdnin

V termíne od 01.07.2020 do 31.08.2020 sa z prevádzkových a personálnych dôvodov budú anestéziologické vyšetrenia vykonávať iba u pacientov, ktorí budú operovaní vo FN Trenčín. Opatrenie je realizované v zmysle Odborného usmernenia MZ SR č. 12 826/214-SZ zo dňa 10.02.2014.

Staň sa súčasťou tímu novej kliniky

inzerát

Fakultná nemocnica Trenčín ponúka možnosť:

- lekárom
- sestrám
- rádiologickým technikom
- praktickým sestrám
- sanitárom

stať sa súčasťou novovznikajúceho tímu kliniky kardiológie a angiológie zameranej na diagnostiku (echokardiografia, USG vyšetrenie tepien, CT koronarografia, CT angiografia) a intervenčnú liečbu periférnych tepien a tepien srdca - koronarografické vyšetrenie s PKI kornárnych tepien, implantácie kardiostimulátorov, PTA periférnych tepien / končatinové, karotické, mezenterické..../ a liečbu akútnej mozgovej príhody trombektómiou /STROKE/.

Ak Vás zaujíma uvedený odbor a chcete sa mu profesijne venovať, pošlite nám svoj životopis na:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viac informácií na: 032 6566 255,  032 6566 258 

Dočasné pozastavenie činnosti kožnej ambulancie

Z dôvodu dlhodobej PN atestovanej lekárky dermatovenerologickej ambulancie je činnosť tejto ambulancie dočasne pozastavená.

Bližšie informácie na čísle 032 6566250.

Nové vyšetrenie v našej nemocnici - MRI fúzna biopsia prostaty

Karcinóm prostaty je jeden z najčastejších zhubných ochorení u mužov na Slovensku.

Až doposiaľ bola diagnostika tohto ochorenia veľmi problematická. Podozrenie na rakovinu prostaty je nutné potvrdiť pozitívnym histologickým nálezom pri biopsii prostaty.

▪️Pri štandardnej biopsii prostaty lekár odoberá vzorky z presne definovaných 8-12 lokalít z okrajovej časti prostaty. Nanešťastie, pri štandardnej biopsii sa nie vždy podarí zachytiť patologické ložisko v prostate. Približne dve tretiny pacientov majú štandardnú biopsiu s normálnym nálezom. Avšak, stále u nich pretrvávajú markery, ktoré poukazujú na výskyt karcinómu prostaty. Preto ich ošetrujúci lekár posiela na biopsiu druhýkrát, tretíkrát a niekedy aj štvrtýkrát. To prináša pacientom nielen nepríjemnosti spojené s opakovanými vyšetreniami, ale hlavne veľkú psychickú záťaž s ohľadom na dlhodobú neistotu.

▪️Efektívnou metódou je FÚZNA biopsia prostaty, ktorá je spojením nálezu na magnetickej rezonancii a jeho zobrazením ultrazvukom pri odbere vzoriek. Najprv rádiológ na základe magnetickej rezonancie označí podozrivé ložiská, urológ si tento záznam prenesie na obrazovku ultrazvukového prístroja a pri odbere sa cielene zameria práve na tieto podozrivé ložiská. Pri hodnotení rizikovosti ložiska využívajú rádiológovia 5-stupňovú škálu hodnotenia, kde stupne 4 a 5 znamenajú vysoko pravdepodobný nález nádoru prostaty, naopak normálny nález na MRI signalizuje minimálne riziko karcinómu.

Urologické oddelenie FN Trenčín má k dispozícii ultrazvukový prístroj s programom na fúznu biopsiu prostaty. Vďaka tomuto vybaveniu realizujeme od apríla 2020 na našom oddelení MRI fúznu biopsiu prostaty.

Vyšetrenie je určené pre všetkých pacientov naprieč Slovenskou republikou, podmienkou je doplnené vyšetrenie magnetickou rezonanciou prostaty v štandardizovanom multiparametrickom protokole vysokej kvality, najlepšie aj s označenými podozrivými ložiskami rádiológom.

☎️ Bližšie informácie s možnosťou objednania na telefónnom čísle: 032 6566 236

 primár Kohútek 2

Doplnkové informácie