Chirurgická klinika

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Chirurgická klinika FN Trenčín poskytuje základnú plánovanú a akútnu chirurgickú starostlivosti pacientom najmä z trenčianskeho regiónu.
Klinika poskytuje štandardnú starostlivosť zodpovedajúcu chirurgickému pracovisku.

Zdravotnícka činnosť chirurg. pracoviska zahrňuje:

- základné operácie: kožné a podkožné lézií a nádory /znamienka, lipomy, ateromy/,  brušné prietrže pomocou sieťky,  kŕčové žily, hemoroidy, perianálne fistuly, pilonidálna choroba
- základné operácie laparoskopickým prístupom: žlčník, brušné prietrže /pruh, hernia/,  refluxná choroba pažeráka /GERD/
- na našom pracovisku ročne odoperujeme veľké množstvo akútnych pacientov s  náhlymi brušnými príhodami, ktorými môže byť pacient ohrozený na živote
- poskytujeme komplexnú starostlivosť v oblasti onkochirurgie /chirurgia nádorov/ s medzioborovou spoluprácou
- ako jedno z mála pracovísk na Slovensku poskytuje komplexnú predoperačnú diagnostiku zhubného nádoru konečníka s využitím 3D endorektálnej ultrasonografie
- z  onkochirurgie riešime : nádory žalúdka, slinivky brušnej, tenkého a hrubého čreva, nádory retroperitonea, ako aj chirurgické riešenie nízkosediacich zhubných nádorov  konečníka so zachovaním kontinencie stolice.
- riešime nezhubné a zhubné nádory na ženskom aj mužskom prsníku, a pri daných indikáciach aj s vyšetrením sentinelovej uzliny.
- venujeme sa zhubným kožným nádorom, vrátane maligného melanomu aj s vyšetrením sentinelovej uzliny.
- naším záujmom je tiež operatíva štítnej žľazy z  endokrinologických indikácii, a to s pomocou neurostimulátora /ide o prístroj, ktorým detekujeme priebeh nervu inervujúci hlasivky pacienta/
- v spolupráci s gastroenterológom indikujeme k operačnej liečbe pacientov s IBD /nešpecifické zápalové ochorenia čriev/.
- na odporučenie nefrológa rekonštruujeme prístupy k hemodialyzačnej liečbe u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou.
- spolu s angiologickým oddelením riešime ochorenia arteriálneho aj venózneho systému
- v prípade potreby spolupracujeme s traumatologickou klinikou a to hlavne pri združených poraneniach a polytraumách.
Chirurgická klinika je zároveň výučbovou základňou Fakulty ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
- Na prízemí chirurgického pavilónu sa nachádza všeobecná chirurgická a konziliárna ambulancia. Taktiež sa tu nachádzajú aj odborné ambulancie, ako stomická, mamologická, cievna, koloproktologická a ambulancia chronických rán.
-  Na prvom poschodí sa nachádza lôžková časť oddelenie ženy 1B, chirurgická JIS, zasadačka a operačný trakt chirurgie.
-  Na druhom poschodí na nachádza lôžková časť oddelenie muži 2C, zvlášť lôžková časť septického oddelenia 2D, vedenie kliniky- pracovňa primára, zástupca primára, vedúcej sestry, dokumentácia a lekárske izby.

Lokalizácia: Chirurgická klinika sa nachádza v pavilóne chirurgie na prízemí (ambulancie), 1. a 2. poschodí (lôžkové oddelenia). Na mape areálu je klinika označená č.6 (mapa areálu).

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár kliniky:
MUDr. Oto Smatana

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 165
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Igor Kubala

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 286

Prednosta kliniky: 
MUDr. Ridoško Jaroslav, PhD. MBA

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 384
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vedúca sestra:
Mgr. Jana Vagačová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 139
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dokumentácia:
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 166

hore ↑


OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť:

I. poschodie – ženy:
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Vladimír Dubač

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 337, 032 6566 346

 


II. poschodie – muži:
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Zuzana Podmanická

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 351

Kontaktné údaje:
Telefón (pre pacientov): 032 6566 340


II. poschodie – septická časť:
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Stanislav Chudý

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 332

Kontaktné údaje:
Telefón (pre pacientov): 032 6566 434
 

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti:
vedúci lekár: MUDr. Igor Kubala, MUDr. Dušan Opršal

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

 

Všeobecná chirurgická ambulancia:
Nachádza sa na prízemí chirurgického pavilónu. Zabezpečuje ošetrenie chirurgických pacientov, objednávanie k plánovaným operačným výkonom, preväzy chirurgických rán, konziliárne vyšetrenia v rámci fakultnej nemocnice, ale aj okolitých nemocníc. Ráno a v priebehu dopoludnia prebieha príjem objednaných pacientov k operačnej liečbe.
Po pracovnej dobe je zabezpečená ústavná pohotovostná služba. 

Lekár: podľa denného rozpisu
Telefónne číslo: 032/6566 179
Ordinačné hodiny: pondelok až piatok od 7:30 do 15:30
Pohotovostná služba: pondelok až piatok od 15:30 do 7:00 a cez víkendy a sviatky nepretržite

 

Stomická ambulancia:
Popri chirurgickej ambulancii každý pondelok funguje aj stomická ambulancia, ktorej účelom je dispenzárna starostlivosť o pacientov so stómiami /kolostómiami, ileostómiami a urostómiami/. Nachádza sa na prízemí chirurgického pavilónu. Hlavnou náplňou ambulancie je vybavenie pacientov stomickými pomôckami, kontrola komplikovaných stómií, edukácia pacientov v ošetrovaní.

 

Lekár: MUDr. Stanislav Chudý
Sestra: Mgr. Kročilová, Mgr. Matejíková
Telefónne číslo: 032/6566 364
Ordinačné hodiny: každý pondelok od 8:00 do 13:00

 

 

Cievna ambulancia:
Ambulancia sa nachádza v ambulantnom trakte chirurgického pavilónu. Sú tu sledovaní a dispenzarizovaní pacienti s cievnymi ochoreniami, ako arteriálneho tak aj venózneho systému.

 

Lekár: MUDr. Anna Markovičová
Sestra: Mgr. Muráriková
Telefónne číslo: 032/6566 364
Ordinačné hodiny: každú stredu od 9:00 do 13:00

 

Koloproktologická ambulancia:
Ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického pavilónu v ambulantnom trakte. Špecializuje sa  na diagnostiku a liečbu nezhubných aj zhubných ochorení v oblasti konečníka, ako aj celého hrubého čreva. Na ambulancii je realizované podľa indikácií anoskopické vyšetrenie.
Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku poskytuje v rámci komplexnej predoperačnej  diagnostiky zhubných nádorov konečníka vyšetrenie  pomocou 3D endorektálnej ultrasonografie. Táto metóda sa využíva tiež pri diagnostike zápalových ochorení konečníka, inkontinencie stolice a poruchách panvového dna.
Z nezhubných ochorení  liečime zápalové ochorenia konečníka, akútne aj chronické ritné trhliny, perianálne abscesy, pilonidálne ochorenie, ošetrenie kožných rias. Poskytujeme komplexnú liečbu hemorrhoidálnej choroby- podľa štádia ochorenia buď semiinvazívne /Baronova ligatúra/, alebo chirurgicky, vrátane Longovej staplerovej hemoroidopexie.
Na ambulancii prebieha tiež dispenzarizácia a sledovanie pacientov po chirurgickej liečbe.

 

Lekár: MUDr. Martin Stratený
Sestra: Mgr. Muráriková
Telefónne číslo: 032/6566 364
Objednávanie pacientov: telefonicky každý štvrtok
Ordinačné hodiny: každý štvrtok 8:30- 12:30, a 13:00- 14:30

 

Mamologická ambulancia:
Ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického pavilónu. Špecializuje sa na riešenie nezhubných a zhubných nádorov prsníka u žien aj mužov. Prebieha zhodnotenie výsledkov z vyšetrení, samotné fyzikálne vyšetrenie a objednávanie k operačnému výkonu. Pacientky sú poučené o zvolenom type operácie, jej priebehu a pooperačných výsledkov.

 

Lekár: MUDr. Igor Kubala
Sestra: Mgr. Muráriková
Telefónne číslo: 032/6566 364
Ordinačné hodiny: každý piatok od 9:00 do 13:00

 

 

 

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB 

Chirurgická klinika FN TN Vám v rámci svojich služieb ponúka možnosť využitia dvoch nadštandardných izieb.

Jedna (č.111) sa nachádza na 1.poshodí - oddelenie ženy,
druhá (č.213) sa nachádza na 2.poschodí - oddelenie muži.

Obidve jednolôžkové izby majú samostané sociálne zariadenie a balkón. Sú vybavené postelou s plnoautomatickým ovládaním a antidekubitovým matracom, moderným nábytkom (skriňa, kreslá, konferenčný stolík), chladničkou, LCD televízorom, HI-FI vežou.

Je možné WIFI pripojenie na internet.
Poplatok za jednu noc pobytu na nadštandardnej izbe je 30€/noc. Izbu nie je možné si zarezervovať vopred.

 

Doplnkové informácie