Interné oddelenie

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ 
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Hlavnou úlohou interného (vnútorného) lekárstva je poskytovanie diagnosticko - liečebno - preventívnej starostlivosti dospelej populácii pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s nadväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

Vnútorné lekárstvo je základný medicínsky klinický odbor multidisciplinárnej povahy. Vnútorné lekárstvo zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu funkciu najmä pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti.
Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia, posudková činnosť, vedeckovýskumná činnosť a sústavné vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
Vnútorné lekárstvo má za úlohu poskytovať komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb. Je to predovšetkým včasná a správna diagnostika, liečba, určenie prognózy a prevencia vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.
Internista v spolupráci so špecialistami, odborníkmi nadstavbových špecializačných odborov, zaisťuje diagnostiku a koordinuje liečbu s prihliadaním predovšetkým na akútnosť, alebo chronickosť povahy choroby, na polymorbiditu a pripojené ochorenia, na racionálnosť terapie pre tieto stavy a na vzájomnú interakciu farmák.
Pri počte účinných liekov v súčasnosti, pri jeho narastaní, ako aj pri počte liečebných postupov, ktorými sa zasahuje i do integrity organizmu, je úlohou internistu riešiť komplikácie liečby a chrániť pacienta pred iatropatogénnym poškodením. Takýto postup vyžaduje rešpektovanie poznatkov o pokrokoch a o zásadách starostlivosti podľa "medicíny založenej na dôkazoch".
Na oddelení sa uplatňujú prvky moderných ošetrovateľských postupov. Interné oddelenie je výukovou bázou študentov ústavu ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity.

Lokalizácia: Interné oddelenie je situované v spoločnom interno-infekčnom pavilóne na prízemí, 1. a 2. poschodí. Tvorí ho ambulantná a lôžková časť, na mape areálu č.10 (mapa areálu).


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primárka oddelenia:
MUDr. Tímea Rebrová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 737

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primárky:
MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 557
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vedúca sestra:
Mgr. Iveta Marčeková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 729
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumentačná sestra:
Štefánia Obedová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 539

hore ↑

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Ošetrovacia jednotka - muži:
Tvorí ju sedem izieb (1-7 lôžkové) s počtom 31 lôžok, personál, sociálne miestnosti - bezbariérová kúpeľňa, 3 toalety pre pacientov.
Lekári (vedúci lekár): MUDr. Ivan Lendvay
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sestra: Zdenka Kvasnicová - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 486
Telefón (sestry): 032 6566 465

Lokalizácia: 1. poschodie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).


Ošetrovacia jednotka - ženy:
Tvorí ju osem izieb (2-7 lôžkové) s počtom 31 lôžok, bezbariérová kúpeľňa, 2 + 1 bezbariérová toaleta pre pacientky.
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Lenka Kulichová
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sestra: Dana Nagyová - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 244
Telefón (sestry): 032 6566 365

Lokalizácia: 2. poschodie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).

Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS:
Je tvorená zmiešaným systémom - s 8 monitorovanými lôžkami.
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Martin Fabian
Sestra: Mgr. Zuzana Petrová - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 535, 6566 557
Fax: 032 6522988
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: prízemie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 11: (mapa areálu).

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia interného oddelenia:
Poskytuje konziliárne služby mobilným hospitalizovaným pacientom, zabezpečuje príjem objednaných pacientov, preberanie pacientov privezených RZP, RLP a iných akútnych ambulantných pacientov, v obmedzenej miere zabezpečuje kontroly predtým hospitalizovaných pacientov interného oddelenia, riadi konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice.
Ambulancia interného oddelenia štandardne neposkytuje ambulantné interné služby pre nehospitalizovaných pacientov, tie poskytujú odštátnené ambulancie internistov a nemá vo svojej náplni nahrádzať činnosť centrálneho príjmu nemocnice.

Lekár (vedúci lekár): MUDr. Mária Greisigerová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566343

Lokalizácia: prízemie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).


Sonografické pracovisko
Lekári: MUDr. Ivan Lendvay,  MUDr.Martin Hatala, MUDr.Milan Hlista, MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566570

Lokalizácia: 1.poschodie interno-infekčného pavilónu.
Na mape areálu označené číslom 10: (mapa areálu).


Gastroenterologické pracovisko
s 2 gastroenterologickými ambulanciami, poskytujúcimi komplexnú gastroenterologickú starostlivosť ambulantným a hospitalizovaným pacientom
Lekár (vedúci lekár): MUDr. Milan Hlista

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 561 - ambulancia
Telefón: 032 6566 441 - pracovňa
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lekár: MUDr. Martin Hatala

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 446 - ambulancia
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na gastroenterologickom pracovisku je možné sa objdenať na ERCP vyšetrenie. 

žiadanka na ERCP - tlačivo

žiadanka na ERCP - formulár na vyplnenie

Uvedené vyšetrenie odporúča vždy odborný lekár – gastroenterológ, internista, chirurg, geriater, a vykonávame ho pacientom formou hospitalizácie.
ERCP  vyšetrenie vykonávame pacientom v celkovej anestézii, ktorá zabezpečuje lepší komfort a bezpečnosť priebehu vyšetrenia pacientovi i endoskopickému tímu. Z tohto dôvodu je potrebné pred ERCP vyšetrením absolvovať interné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenie.
Pacienta na ERCP vyšetrenie je možné objednať  každý pracovný deň, optimálne v čase medzi 13,00-14,00hod. na telefónnych číslach  032/6566 561 alebo 032/6566 446.

Súčasťou pracoviska je:
Centrum pre biologickú liečbu:
MUDr. Milan Hlista
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 561
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hepatologická ambulancia:
MUDr. Martin Hatala
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 570
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: mimo budovy interného oddelenia – má pracoviská pre gastroenterologov a hepatológa interného oddelenia - príslušné priestory sú situované na prízemí v pavilóne geriatrického a pľúcneho oddelenia.
Na mape areálu označené číslom 23: (mapa areálu).


Imunologická ambulancia
Poskytujúca dominantne konziliárnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára.
Lekár: MUDr. Jana Šumichrastová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Diabetologická ambulancia
Poskytujúca konziliárnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221


Angiologická ambulancia
Poskytujúca konziliarnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára.
Lekár: MUDr. Marek Šumaj

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566127

 

Nefrologická ambulancia
Poskytujúca konziliarnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.
Lekár: MUDr. Tomáš Lipták

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566343
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Reumatologická ambulancia
Poskytujúca dominantne konziliárnu starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a pacientov, zaradených do vlastného dispenzára - 1x v týždni (štvrtok - od 7,30 do 15,30 hod.)
Lekár: MUDr. Nina Marčeková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566221

 

 

 PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Interné oddelenie ponúka v rámci svojich služieb možnosť pobytu na nadštandardných izbách( bez balkónov)

Počet: 2x 1-lôžkova izba na 1.posch.- muži /č.4+č.5 ( s možnosťou pridania lôžka pre nutný doprovod po schválení)

2x 1-lôžková izba na 2.posch.- ženy /č.4.+č.5 ( s možnosťou pridania lôžka pre nutný doprovod po schválení)

Vybavenie: TV, Wi-Fi- internet.pripojenie, minichladnička, rýchlovarná konvica, moderný nábytok, elektr.polohovateľné lôžko, kreslo, spoločné (spojené) soc.-hygienické zariadenie (sprcha+toaleta) so samostatným vstupom z každej izby , obrazová mini-galéria

Poplatok: 1.-5. noc 30,- € , 6.- a ďalšie noci 15,- € 

Rezervácie vopred nie sú možné, obsadenie izieb závisí od aktuálnej situácie na oddelení. 

 

hore ↑

FOTOGALÉRIA

hore ↑

 

 

Doplnkové informácie