Neurologické oddelenie


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Neurologické oddelenie vykonáva komplexnú neurologickú a liečebnú starostlivosť všetkých neurologických ochorení. Pracuje v nepretržitej prevádzke. Starostlivosť je zabezpečená v nemocničnej lôžkovej časti, v ambulantnej časti i formou denného stacionára.

  • Poskytujeme modernú liečbu ischemických cievnych mozgových príhod na jednotke intenzívnej medicíny pre celý Trenčiansky kraj, vrátane podávania i.v.trombolýzy (dôležitosť privezenia pacienta do 4 hodín od vzniku mozgovej príhody).
  • Diagnostika a liečba záchvatových ochorení najmä epilepsie, kde máme možnosť 24 hodinového video EEG monitoringu.
  • Diagnostika a liečba sclerosis multiplex s možnosťou následného sledovania v centre SM a s imunomodulačnou liečbou.
  • Komplexná liečba vertebrogénnych ochorení (ochorení chrbtice) vrátane aplikácie PRT a cielenej ozónovej liečby pod CT prístrojom.
  • Aplikácia botulotoxínu u spastických dystónií a spasticity po CMP.
  • Liečba autoimunitne podmienených ochorení a zápalových ochorení periferného nervového systému s možnosťou aplikácie plazmaferézy a intravenóznych imunoglobulínov.
  • Diagnostika neuromuskulárnych ochorení so špecializovaným EMG vyšetrením.
  • Vďaka spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin je možnosť neurochirurgickej konzultácie priamo v našej nemocnici.

Neurologické oddelenie plní úlohy aj ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Andrea Cimprichová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 285
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Alena Filipková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 305
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

Vedúca sestra:
Mgr. Darina Šugrová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 159
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dokumentačná sestra:
Miroslava Mišáková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 380
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hore ↑

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Neurologické oddelenie pozostáva z 3 samostatných ošetrovateľských jednotiek, s počtom lôžok 50. Máme ošetrovateľské jednotky muži: 22 lôžok, ženy: 22 lôžok, JIS s počtom lôžok 6. Oddelenie sa nachádza na mape pavilón č. 15: (mapa areálu). 
Prevažnú časť tvoria cerebrovaskulárne ochorenia, (vrátane podávania štandartnej trombolytickej liečby na JIS neurologického oddelenia) a ochorenia chrbtice.

 

Lôžková časť – muži:
Tvorí ju šesť izieb (2-6 lôžkové) s počtom 22 lôžok
Sestra: Gabriela Kotrhová - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 305
Telefón (sestry): 032 6566 305
Telefón (pacienti): 032 6566 581

Lokalizácia: prízemie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 14: (mapa areálu).


 
Lôžková časť – ženy:
Tvorí ju šesť izieb (2-6 lôžkové) s počtom 22 lôžok
Sestra: Mgr. Viera Masaryková - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 335
Telefón (sestry): 032 6566 335
Telefón (pacienti): 032 6566 581

Lokalizácia: prízemie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 14: (mapa areálu).


 
Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS:
Tvorí ju 6 monitorovaných lôžok s možnosťou video EEG monitoringu.
Lekár: MUDr. Marek Bojdavedúci lekár JIS  
Sestra: Mgr. Monika Vaculčiaková - staničná sestra

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 585
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie. Vchod je zo zadnej časti budovy.
Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová ambulancia neurologického oddelenia:
Vykonáva prácu urgentného príjmu akútnych neurologických pacientov vrátane pacientov privezených sanitkami RZP, RLP, konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach, vyšetrenia pacientov doporučených inými neurológmi ZS.
Lekár: MUDr. Janka Miščíková, MUDr. Ján Martiš
Sestra: Alena Gračková, Daniela Kvetanová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 284

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Poskytujeme špecializované ambulantné poradenské služby:

  • poradňa pre cievne ochorenia mozgu
  • poradňa pre epileptologické a pre iné záchvatové ochorenia mozgu

Lokalizácia: suterén pavilónu neurológie a psychiatrie.
Na mape areálu označené číslom 14: (mapa areálu).

 

 

EMG laboratórium:
Vykonáva špecializované EMG vyšetrenia všetkých hospitalizovaných pacientov a pacientov objednaných z ostatných odborných ambulancií. Robí poradňu pre neuromuskulárne ochorenia a aplikáciu botulotoxínu pri cervikálnej dystónií, hemispazme n. faciális, blefarospazme a spasticite po cievnych mozgových príhodach.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.

Kontaktné údaje:
Sestra:  Jarmila Mináriková
Telefón: 032 6566 653

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).

 

 

Laboratórium evokovaných potenciálov:
Vykonáva vyšetrenia zrakových evokovaných potenciálov, sluchových kmeňových potenciálov a somatosenzorických evokovaných potenciálov.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.

Kontaktné údaje:
Sestra:  Jarmila Mináriková
Telefón: 032 6566 653

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.

Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).

 

 

EEG laboratórium:
Vykonáva EEG vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov a ambulantných pacientov na základe odporučania odborného lekára.
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú.

Kontaktné údaje:
Sestra: Eva Betáková
Telefón: 032 6566 380

Lokalizácia: 2.poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).


 

Stacionár neurologického oddelenia:
Stacionár neurologického oddelenia pozostáva z ambulancie, kde je pacient vyšetrený a na základe doporučenia lekára je mi podávaná ordinovaná terapia, hlavne podávanie infúzií, injekčná liečba a liečba obstrekmi. Je to ambulancia, ktorá je v prevádzke s počtom lôžok 4. Terapia sa podáva v pravidelných denných režimoch. O chod celej ambulancie sa stará pridelený lekár a zdravotná sestra podľa pracovného úväzku.

Kontaktné údaje:
Sestra: Michaela Brázdovičová
Telefón: 032 6566 142

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30
Sobota, nedeľa
a sviatky
Podľa objednania

Lokalizácia: suterén pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).

 

 

Ambulancia pre liečbu SM (sclerosis multiplex):
Náplňou ambulancie je komplexná starostlivosť o pacientov s ochorením SM vrátane indikovania a podávania  imunomodulačnej liečby.
Ambulancia pre liečbu SM schválené od  01.07.2013.

Lekár: MUDr. Andrea Cimprichová
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktné údaje:
Sestra: Mgr. Silvia Otočková
Telefón: 032 6566 520

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Lokalizácia: 2. poschodie pavilónu neurológie a psychiatrie.
Vchod je zo zadnej časti budovy. Na mape areálu označené číslom 15: (mapa areálu).

 

 

ÚPS ambulancia:

ÚPS je určená na vyšetrenie, ošetrenie, prípadne hospitalizáciu náhlych, neodkladných neurologických ochorení.

Neurologické vyšetrenie v pohotovosti sa vykonáva priamo na lôžkovom oddelení za poplatok stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR - 1,99 eur.

Počas ÚPS prácu na ambulancii vykonáva službukonajúci lekár a sestry z oddelenia.


hore ↑

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Lôžkové neurologické oddelenie ponúka v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb možnosť využitia nadštandardnej izby, ktorá sa nachádza na prízemí oddelenia.

Vybavenie: izba bez balkóna disponuje samostatným sociálnym zariadením ( sprcha + toaleta). Súčasťou izby je moderný nábytok, LCD televízor, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, posteľ s plnoautomatickým ovládaním a Wi-Fi pripojenie na internet.
Poplatok za pobyt v nadštandartnej izbe je 30€/noc v zmysle platného Cenníka platených služieb FN Trenčín.

 

 

FOTOGALÉRIA

hore ↑

Doplnkové informácie