Očná klinika

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Očná klinika ako súčasť FN ako výuková základňa pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.Dubčeka plní úlohy dané v štatúte kliniky. Prvoradou úlohou je zabezpečiť komplexnú starostlivosť v liečebno – preventívnej starostlivosti o pacientov s očnými chorobami a súčasne sa podieľať na pedagogickej a vedecko - výskumnej činnosti.

SPEKTRUM SLUŽIEB

Rozsah výkonov na očnej klinike pre celý Trenčiansky kraj zodpovedá požiadavkám, ktoré sú kladené na koncové nemocnice v rámci Slovenskej republiky. Nosným operačným výkonom sú operácie katarakty ale aj operácie glaukómu, strabizmu, keratoplastika, konzervatívne a operačné riešenie úrazových a poúrazových stavov, odlúpenia sietnice, pars plana vitrektómie a všetky extraokulárne zákroky vrátane plastických operácii viečok.
Väčšina operačných výkonov je realizovaná ambulantne.

NOVINKA:
Refrakčná výmena šošovky – implantácia multifokálnej vnútroočnej šošovky
Refrakčná výmena šošovky je zákrok, pri ktorom sa do oka natrvalo implantuje umelá vnútroočná šošovka. Vnútroočná šošovka nahradzuje pôvodnú ľudskú šošovku, ktorej dioptrická hodnota nezodpovedala dioptrickému stavu oka. Refrakčná výmena šošovky sa vykonáva ambulantne a bezbolestne na operačnej sále pri zákroku trvajúcom približne 15 minút. Hlavnou výhodou refrakčnej výmeny šošovky je fakt, že touto metódou je možné odstrániť natrvalo akýkoľvek počet dioptrií. Pacientom, ktorí sa chcú zbaviť aj okuliarov na čitanie, odporúčame refrakčnú výmenu šošovky doplnenú o implantáciu tzv. multifokálnej vnútroočnej šošovky. Vnútroočné šošovky, ktoré u nás používame sú schválené Európskou úniou a FDA. Používame šošovky zn. Alcon, Abott a iné.

CENNÍK VÝKONOV NA PRIAMU PLATBU:

Plastická operácia očných viečok z kozmetických dôvodov (obojstranne): 300 eur
PRELEX – refrakčná výmena šošovky (k tejto cene bude pripočítaná skutočná cena vnútroočnej šošovky): 500 eur
Malé zákroky v okolí oka z kozmetických dôvodov bez šitia - podľa rozsahu 33 – 70 eur
Malé zákroky v okolí oka z kozmetických dôvodov so šitím - podľa rozsahu 50 – 100 eur

 

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Prednosta a primár:
MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Konaktné údaje:
Telefón: 032 6566 388
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zástupca primára:
MUDr. Zuzana Šustykevičová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 307
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


Vedúca sestra:
PhDr. Tulpíková Martina

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 114
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumentačná sestra:
Koprivňanská Daniela

Kontaktné udaje:
Telefón: 032 6566 369
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lekári: MUDr. Račeková Alexandra, MUDr. Anwarzai Jamshed,  MUDr. Hendrich Ján, MUDr. Klánek Daniel,  MUDr. Sedláčková Dana, MUDr. Šustykevičová Zuzana, MUDr. Cagalincová Marianna, MUDr. Galajdová Zuzana, MUDr. Solníková Vladimíra, MUDr. Mihala Ján, MUDr. Šulavíková Zuzana, MUDr. Kišová Eva, MUDr. Jecková Monika, MUDr. Kováčiková Lenka

hore ↑

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť:
Lôžková časť očnej kliniky je umiestnená v pavilóne orl, gynekologicko-pôrodníckej a očnej kliniky na druhom poschodí. Skladá sa zo 4 izieb pre hospitalizovaných pacientov, 3 izieb denného stacionáru, operačného traktu, vyšetrovacích miestností a miestností pre personál.
V rámci operačného traktu je operačná sála s dvoma operačnými stolmi a dvoma operačnými mikroskopmi s videozariadením. Vybavenie operačnej sály umožňuje robiť všetky extraokulárnej aj intraokulárne operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií.

Na očnej klinike hospitalizujeme pacientov z celého Trenčianskeho kraja a v prípade záujmu a vhodnej indikácie aj z iných krajov a zahraničia. Na hospitalizáciu a na všetky uvedeného operačné zákroky sú pacienti objednaní na konkrétny termín lekármi kliniky na jednotlivých ambulanciách uvedených v ambulantnej časti. 


Lokalizácia: Na mape areálu označené číslom 4: (mapa areálu).

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Od 1.5.2019 sme spustili možnosť elektronického objednania na očné vyšetrenie  na príjmovú ambulanciu očnej kliniky  a ambulanciu JZS. Pacienti musia mať odporučenie od obvodného očného lekára.

V platnosti zostáva naďalej aj telefonické objednávanie, telefonicky objednať sa môžete v pracovných dňoch na čísle 032 6566 389 v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod..

 

Príjmová a konziliárna ambulancia:
Lekári:
 MUDr. Hendrich J., MUDr. Anwarzai J.
Sestry: Mgr. Meravá Zuzana
Telefón: 032 6566 595

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na hospitalizáciu a na plánované chirurgické výkony
 • objednávanie pacientov na ambulantné operačné zákroky
 • príjem objednaných pacientov na hospitalizáciu
 • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu počas pracovnej doby
 • vyšetrenia pacientov odoslaných na konziliárne vyšetrenie spádovými očnými lekármi alebo lekármi z iných oddelení FN Trenčín

Ordinačné hodiny:

Deň

7:00 - 7:15 hod.
7:15-13:00 hod.

13:00-15:00 hod.

 15:00-15:30 hod.
Pondelok

Príprava

ambulancie

Vyšetrenie amb. pacientov

7:15 - 13:00

Konzília pre

hospitalizovaných

pancientov

     Dezinfekcia

a úprava

ambulancie

Utorok

Príjem pacientov

na plánované

operácie

7:00 - 9:00

Vyšetrenie

ambul.

pacientov

9:00 - 13:00

Streda

Príjem pacientov

na plánované

operácie

7:00 - 10:30
Vyšetrenie

ambul.

pacientov

10:30 - 13:00
Štvrtok

Vyšetrenie amb. pacientov

7:15 - 13:00

Piatok

Príjem pacientov

na plánované

operácie

7:00 - 9:00

Vyšetrenie

ambul.

pacientov

9:00 - 13:00

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

Očné vyšetrenia ambulantných pacientov sú v pondelok a vo štvrtok po 7:15 hod., v utorok a v piatok po 9:00 hod. a v stredu po 10:30 hod. Ráno pripravujeme pacientov k operáciam a k hospitalizácii.

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 10.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

Ambulancia - centrum pre diagnostiku a liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly:

Lekári: MUDr. Šustykevičová Z., MUDr. Račeková A., MUDr. Solníková V.
Sestra:
Kotrhová Gabriela

Telefón: 032 6566 672 - prosíme volať po 13:00 hod.!

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 2.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

Ambulancia jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

Lekári: MUDr. Galajdová Z., MUDr. Šulavíková Z, MUDr. Kišová E.
Sestra: 
Fábiková Ľubica

Telefón: 032 6566 190

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 10.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • objednávanie pacientov na operáciu sivého zákalu – katarakty
 • objednávanie pacientov na iný ambulantný operačný výkon
 • kontrolné vyšetrenia u operovaných pacientov

 

Ordinačné hodiny:

Deň          7:00 - 7:15 hod. 7:15 - 14:00 hod.

14:00 - 15:00 hod.

15:00 - 15:30 hod.
Pondelok   Príprava ambulancie  Objenávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 7:15 - 14:00 hod.

 

Administratíva

    

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Utorok

Príjem pacientov na plánované operácie  

7:15 - 9:00 hod.

Objednávanie pacientov na

operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00 hod. 

Streda

Príjem pacientov na plánované operácie  

7:15 - 9:00 hod. 

Objednávanie pacientov na

operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00 hod.  

Štvrtok

Objenávanie pacientov na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 7:15 - 14:00 hod. 

Piatok

Príjem pacientov na plánované operácie  

7:15 - 9:00 hod. 

Objednávanie pacientov

na operáciu šed. zákalu + kontroly po operácií šed. zákalu 9:00 - 14:00 hod.  

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.


Ambulancia - ordinariát pre cievne choroby oka:
Lekári: prim. MUDr. Káčerik M. PhD., MUDr. Klánek D., MUDr. Anwarzai J., MUDr. Šulavíková Z.

 sestra: Mgr. Petrová Patrícia

Telefón: 032 6566 505 - prosíme volať po 13:00 hod.!
Ordinačné hodiny:
 

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 5.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • vyšetrenia pacientov s očnými prejavmi cievnych a metabolických ochorení
 • patria sem pacienti s diagnózou: diabetická retinopatia, hypertonické retinopatie, cievne oklúzie sietnice, zápalové ochorenia sietnice, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice
 • vyšetrenia , konzervatívna liečba, laserová liečba, prípadne objednanie k operačnému výkonu pacientov s hore uvedenými diagnózami
 • konziliárne vyšetrenia pre spádovýych očných lekárov, alebo dispenzarizácia pacientov s týmito diagnózami

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

Glaukómová ambulancia:
Lekár:
MUDr. Sedláčková D., sestra: Bc. Miškolciová Zuzana
Telefón: 032 6566 425

Lokalizácia: ambulantná časť, č.d. 4.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • starostlivosť o pacientov s glaukómovým ochorením alebo podozrením na glaukómové ochorenie očí
 • vyšetrenia pacientov odoslaných na konziliárne vyšetrenie ambulantnými očnými lekármi s diagnózou glaukóm
 • dispenzarizácia pacientov s glaukómom
 • objednávanie na hospitalizáciu a na operačné riešenie pacientov s glaukómom
 • komplexné vyšetrenie hospitalizovaných pacientov vyžadujúcich očné vyšetrenie

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

Lokalizácia: ambulantná časť č.d. 4.
Na mape areálu označené číslom 27: (mapa areálu).

 

Ambulancia pre očné choroby detí:

Ambulancia pre očné choroby detí funguje ako konziliárna ambulanci, objednávame pacientov, ktorí majú odporúčanie od spádového oftalmológa.


Lekár:
MUDr. Jecková M., MUDr. Kišová E.     sestra: Jankovská Alena
Telefón: 032 6566 272 - objednávanie na vyšetrenie pondelok - piatok od 13:00 do 15:00 (objednáva dokumentačná sestra)
 
Lokalizácia: prízemie pavilónu pediatrie.
Na mape areálu označené číslom 2: (mapa areálu).

Náplň práce:

 • starostlivosť o detských pacientov s rôznymi očnými problémami
 • vyšetrenia detí odoslaných na konziliárne vyšetrenie ambulantnými očnými lekármi
 • konziliárne vyšetrenia pacientov detského a novorodeneckého oddelenia
 • prvé a následné sledovanie predčasne narodených detí a vyšetrenie rizikových novorodencov
 • vykonávanie sondáže a preplachu slzných ciest u detí s dakryocystitídou a nepriechodnosťou slzných ciest

 

 
Deň 7:00 - 8:00

8:00 - 10:00

10:00 - 12:00 12:00 - 12:30 12:30 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30
Pondelok

Príprava ambulancie

Operačná sála

Konziliárne vyšetrenia

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Utorok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDr. Kišová

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Streda

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDR. Jecková

Obedná prestávka

Ambulancia MUDR. Jecková

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Štvrtok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDR. Jecková

Obedná prestávka

Ambulancia MUDR. Jecková

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

Piatok

Príprava ambulancie

Ambulancia

MUDr. Kišová

Obedná prestávka

Ambulancia MUDr. Kišová

Administratíva

Dezinfekcia a úprava ambulancie

 

 

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00 hod.

Ústavná pohotovostná služba zabezpečovaná mimo pracovného času:

 • počas pracovných dní od 15,30 do 7,00 hod.
 • soboty, nedele a sviatky 24 hodín od 7,00 do 7,00 hod.

- Sužbu zabezpečuje 1 lekár a minimálne 1 zdravotná sestra
- ÚPS je určená na vyšetrenie, ošetrenie, prípadne hospitalizáciu náhlych, neodkladných očných ochorení
 Všetci pracovníci očnej kliniky trvalým štúdiom zvyšujú svoju kvalifikáciu tak, aby v rámci možností poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť s čo najlepším prístupom k pacientom.

Aktivity v rámci Očnej kliniky:
V rámci kliniky sú pravidelne 2x ročne krajské semináre pre oftalmológov Trenčianskeho kraja. Na webovej stránke budú uvedené termíny a program seminárov. Informácie budú v budúcnosti doplňované na základe záujmu širokej verejnosti a pri zmenách na jednotlivých pracoviskách kliniky.

hore ↑

FOTOGALÉRIA

 

hore ↑

Doplnkové informácie