Oddelenie operačných sál


CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE ODDELENIA
Oddelenie operačných sál FN Trenčín vykonáva plánované a akútne výkony operačných odborov: všeobecnej chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, urológie.
Lokalizácia: Oddelenie operačných sál je  v chirurgickom pavilóne na prízemí, I. a IV.posch. (na mape areálu č .6).

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY


Vedúca sestra
Mgr. Jana Kruteková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 167
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Operačné sály - urologické oddelenie
Úseková sestra
Mgr. Jana Kruteková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 898, 6566 675
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Operačné sály – chirurgická klinika
staničná sestra
Sylvia Stošičová Bc.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 158, 6566 176
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Operačné sály – úrazová chirurgia
staničná sestra
Jana Zlatovská Bc.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 354, 6566 367
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Operačné sály – ortopedické oddelenie
Úseková sestra
Gabriela Borecká

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 367, 6566 354
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Doplnkové informácie