Klinika úrazovej chirurgie

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PRÍJEM PACIENTA NA ODDELENIE
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Kliniky úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s úrazmi, vrátane pacientov s mnohopočetnými a život ohrozujúcimi poraneniami.
Náplňou práce kliniky je diagnostika, liečba, posudková, vedeckovýskumná a konziliárna činnosť. Pri diagnostike využíva oddelenie okrem základného klinického vyšetrenia všetky moderné zobrazovacie vyšetrovacie metódy ako je ultrasonografia, duplexná ultrasonografia, CT vyšetrenie, DSA, scintigrafia a vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Na základe zhodnotenia klinického a grafického nálezu zo zobrazovacích vyšetrení je zostavený terapeutický plán, ktorý zahŕňa konzervatívnu ako i chirurgickú liečbu, ak je potrebná. Súčasťou terapeutických postupov sú moderné metódy rádiointervencie v spolupráci s rádiológom, ktoré mnohokrát nahradia invazívne terapeutické postupy menej invazívnymi. Cieľom liečby pacienta s úrazom je dosiahnutie čo najlepšieho funkčného výsledku liečby, minimalizácia trvalých následkov úrazu a skorý návrat pacienta po úraze do jeho pôvodného rodinného a pracovného života.
Konziliárna činnosť je zameraná na potreby kolegov, oddelení a kliník našej fakultnej nemocnice ako aj iných pracovísk Trenčianskeho kraja. Posudková činnosť je potrebnou pracovnou aktivitou našich lekárov zahŕňajúcou vypracovávanie posudkov o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, klasifikáciu pracovných úrazov, vypracovávanie oznámení o úraze a trvalých následkov úrazu pre komerčné poisťovne a podobne.


PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár kliniky:
MUDr. Mišák Marcel

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 362
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára a prednosta kliniky:
MUDr. Ridoško Jaroslav, PhD. MBA

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 384
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vedúca sestra:
Mgr. Malcová Zuzana

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 449
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumentačná sestra: 
Alena Gračková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 153  
Fax: 032 6566 153
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hore ↑
 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek, ktoré sú umiestnené na 3. a 4. poschodí chirurgického pavilónu a má 44 lôžok. Na 3. poschodí je umiestnená JIS, ktorá má 6 lôžok. Oddelenie má dve nadštandardné izby spoplatnené podľa cenníka FN Trenčín.

Ošetrovacia jednotka - muži
Tvorí ju 10 izieb / 1,2,3 lôžkové / spojené sociálnym zariadením, z toho jedna nadštandardná izba a jedna bezbariérová izba, jedáleň, vyšetrovňa, denná miestnosť sestier, lekárska pracovňa, kúpeľňa, sklad prádla, sklad roztokov, čistiaca miestnosť a sociálne zariadenie pre personál.

Vedúci lekár oddelenia: MUDr.Štorcel Miroslav
Lekári: MUDr. Kráľ Lukáš, MUDr. Bašová Tatiana, MUDr. Bačinský Vladimír, MUDr. Hoštáková Zuzana, MUDr. Novák Lukáš
Staničná sestra: Mgr. Marková Katarína

Kontaktné údaje:
Telefón lekári): 032 6566 583
Telefón (sestry): 032 6566 283

Lokalizácia: ošetrovacia jednotka sa nachádza v chirurgickom pavilóne na 3.poschodí.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu).

Ošetrovacia jednotka - ženy
Tvorí ju 11 izieb / 1,2,3 lôžkové / spojené sociálnym zariadením, z toho jedna nadštandardná izba, jedna bezbariérová izba a dve izby sú oddelené pre septickú časť oddelenia, jedáleň, vyšetrovňa, denná miestnosť sestier, kúpeľňa, sklad prádla, čistiaca miestnosť a sociálne zariadenie pre personál. Na 4. poschodí je umiestnená aj sedanková miestnosť lekárov OÚCH.

Vedúci lekár : MUDr. Ridoško Jaroslav, PhD. MBA
Lekári: MUDr. Pastva Stanislav, MUDr. Réves Michal, MUDr. Králiková Lucia, MUDr. Fábry Vladimír, MUDr. Krempaský Matúš, 
Staničná sestra: Mgr. Marková Katarína

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 558 - sedanková miestnosť
Telefón (sestry): 032 6566 419

Lokalizácia: ošetrovacia jednotka sa nachádza v chirurgickom pavilóne na 4.poschodí.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu).

Jednotka intenzívnej starostlivosti - JIS
Tvoria ju dve izby, jedna má 4 lôžka a druhá 4 lôžka, je obsadená podľa závažnosti stavu a bez rozdielu pohlavia a veku.

Vedúci lekár: MUDr. Stanislav Rigo
Staničná sestra: Mgr. Maxová Marta

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 887

Lokalizácia: ošetrovacia jednotka sa nachádza v chirurgickom pavilóne na 3.poschodí.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu).

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a pohotovostná ambulancia

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí chirurgického pavilónu a pozostáva z troch navzájom oddelených  miestností - príjmová ambulancia, pohotovostná ambulancia a sádrovňa, ktoré slúžia denne:

Vedúci lekár: MUDr. Kráľ Lukáš

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 424

Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v chirurgickom pavilóne na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 6: (mapa areálu).

 

 hore ↑

PRÍJEM PACIENTA NA KLINIKU

Vážení pacienti, v rámci zabezpečenia čo najkvalitnejších služieb Vás kolektív kliniky úraz.chirurgie prosí o spoluprácu a dodržiavanie nasledovných pokynov:

  • K ústavnému liečeniu si prineste: platný preukaz poistenca, občiansky preukaz, zdravotný záznam, prezúvky, toaletné potreby, holiace potreby + žiletky na oholenie operačného miesta /platí pre mužov aj ženy/,  pyžamo, toaletný papier, osobné prádlo.
  • Týždeň pred nástupom na ústavné liečenie je potrebné si dať urobiť u svojho lekára nasledovné vyšetrenia krvi: KO, FW, Bil.+hepatálne testy, Cholinesteráza, glykémia, moč + sediment, kreatinín, ALT, ionogram, fibrinogén, BWR, Quick.
  • Súčasne si nechajte urobiť interné predoperačné vyšetrenie + RTG pľúc, EKG. Zároveň musia mať aktuálne predanestetické vyšetrenie.
  • Ak pacient žiada vypísať PN , treba, aby udal správnu adresu zamestnávateľa. .
  • Pred akoukoľvek operáciou si nesmiete robiť odstránenie ochlpenia !!!
  • Bez týchto vyšetrení nemôžete byť prijatí k  ústavnej liečbe. V objednaný deň sa dostavte na ambulanciu úraz.chirurgie  o 07:00 hod  NALAČNO !!! / pacient nesmie od polnoci nič jesť ani piť, nefajčiť, pri nedodržaní týchto pokynov pacient nebude prijatý k operačnému zákroku /
  • Pacienti , ktorí sú prijímaní v rámci jednodňovej chirurgie Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne , sa dostavia na príjem s potrebnou zdravotnou dokumentáciou o 07:00 hod  NALAČNO !!! / pacient nesmie od polnoci nič jesť ani piť, nefajčiť, pri nedodržaní týchto pokynov pacient nebude prijatý k operačnému zákroku /
  • Ak sa nebudete môcť dostaviť k ústavnej liečbe, oznámte to na ambulanciu úraz.chirurgie  FN Trenčín. Telefón: 032 6566 424                          

hore ↑

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB:

Klinika úrazovej chirurgie Vám v rámci svojich služieb ponúka pobyt v nadštandardne vybavených izbách.

Klinika má k dispozícii dve nadštandardné izby - jedna sa nachádza na III. posch.- muži a druhá na IV. posch.- ženy.
Obidve jednolôžkové izby majú samostatné sociálne zariadenie a balkón.
Izba je vybavená posteľou s plnoautomatickým ovládaním a antidekubitovým matracom.
Súčasťou izby je aj moderný nábytok bukovej farby, vlastná minichladnička, rýchlovarná kanvica, LCD televízor s televíznou prípojkou a HI-FI veža. Samozrejmosťou nadštandardu je WIFI pripojenie na internet.

Poplatok za jednu noc v nadštandardnej izbe je 30 €/deň.

alt

hore ↑

 

 

FOTOGALÉRIA

hore ↑