Klinika úrazovej chirurgie

 

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
FOTOGALÉRIA

 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Klinika úrazovej chirurgie, ktorá vznikla odčlenením z chirurgického oddelenia dňa 1.4.2004, je organizačnou jednotkou Fakultnej nemocnice v Trenčíne a zároveň slúži ako klinické pracovisko pre Fakultu zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka .
      Vo svojej odbornej činnosti sa koncentruje na komplexnú starostlivosť o úrazových pacientov v celom spektre  ich poranení, riešeniu poúrazových stavov ako aj poúrazovej rehabilitácie  a posudkovej činnosti s nadregionálnym významom.  Zabezpečuje multidisciplinárny prístup k úrazovému pacientovi, ako dospelému tak aj detskému.   Jej náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu, hlavy, hrudníka, brucha a chrbtice podľa požiadaviek modernej vedy,  s  aplikáciou najnovších  poznatkov traumatológie v každodennej praxi, aby bol vždy zachovaný postup lege artis.  V operačnej liečbe  využíva  nové operačné postupy pri riešení úrazových stavov vo všetkých anatomických lokalizáciách s využitím  moderných  algoritmov pri  starostlivosti o polytraumatizovaných pacientov.
      Spektrum  operačných zákrokov tvoria  všetky druhy osteosyntéz s využitím najmodernejších  osteosyntetických materiálov, spondylochirurgické výkony u traumatizovaného pacienta, implantácie endoprotéz bedra a ramena, ošetrenie dutinových  a kraniocerebrálnych poranení. Významnou zložkou operatívy  sú miniinvazívne atroskopické výkony kolena, ramena, členka a zápästia, vrátane rekonštrukčných výkonov väzivového aparátu. Komplexné spektrum výkonov je doplnené aj o problematiku chirurgie ruky s využitím miniosteosyntéz, korekčných osteotómií, a rekonštrukčných výronov väzivového a šľachového aparátu.   Klinika realizuje liečbu pacientov v celom rozsahu náplne úrazovej chirurgie a to v úzkej spolupráci s ostatnými klinikami a oddeleniami Fakultnej nemocnice Trenčín.
       V pedagogickej oblasti pôsobí klinika ako výučbová základňa pre praktickú výučbu poslucháčov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uviverzity A. Dubčeka v odboroch ošetrovateľstvo  a  fyzioterapia ako v dennej, tak aj externej forme štúdia.   Nezanedbadateľným aspektom vedecko pedagogickej činnosti kliniky je publikačná a prednášková činnosť na kongresoch doma ako aj v zahraničí.


       Dispozične pozostáva Klinika úrazovej chirurgie z ambulantnej zložky,  operačných sál a lôžkovej časti.
 Ambulantná časť  je lokalizovaná na prízemí chirurgického pavilónu a je rozdelená na   príjmovú,  kontrolnú a  konziliárnu časť, ako aj ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby a sadrovňu.  Zabezpečuje ošetrenie urgentných úrazov,    kontrolné vyšetrenia poúrazových stavov,  objednávanie k plánovaným operačným výkonom, preväzy chirurgických rán, konziliárne vyšetrenia v rámci Fakultnej nemocnice, ako aj ostatných nemocníc trenčianskeho kraja. Mimo pracovnej doby  je zabezpečená nepretržitá ústavná pohotovostná služba.
Operačný trakt kliniky úrazovej chirurgie je lokalizovaný taktiež na prízemí chirurgického pavilónu a disponuje dvomi  aseptickými operačnými  sálami, vybavenými najmodernejšou  prístrojovou a zobrazovacou technikou  s  ročným počtom realizovaných viac ako 2000 operačných výkonov.
 Lôžková časť kliniky úrazovej chirurgie pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek, ktoré sú umiestnené na 3.a 4.poschodí chirurgického pavilónu.
Lôžková časť A  je lokalizovaná na III. poschodí pavilónu a  disponuje 25 lôžkami.  Pre pacientov sú k dispozícií  moderné  jedno, dvoj ako aj trojlôžkové izby. Organicky  na ňu naväzuje Jednotka intenzívnej starostlivosti so 6 lôžkami, schopná poskytnúť komplexnú starostlivosť polytraumatizovaným pacientom a intenzívnu starostlivosť  pacientom v pooperačnom období .
 Lôžková časť B  je lokalizovaná na IV. poschodí pavilónu,   disponuje 15 lôžkami .  Pre pacientov sú k dispozícií sú moderné  jedno, dvoj ako aj trojlôžkové izby. Táto jednotka slúži svojim zameraním hlavne pre pacientov jednodňovej starostlivosti .
Lokalizácia: Klinika úrazovej chirurgie sa nachádza v pavilóne chirurgie na prízemí (ambulancie), 3. a 4. poschodí (lôžkové oddelenia). Na mape areálu je klinika označená č.6 (mapa areálu).


 PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

 

Primár kliniky: 

 

MUDr. Marcel Mišák

 

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 362
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Prednosta kliniky: 

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 384
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Vedúca sestra:

Mgr. Malcová Zuzana

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 449
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dokumentačná sestra: 

Viktória Mokrá

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 153  
Fax: 032 6566 153
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hore ↑
  

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžková časť:


3. poschodie: lôžková časť A

Kontaktné údaje:
Telefón lekári): 032 6566 583
Telefón (sestry): 032 6566 283
JIS - jednotka intenzívnej starostlivosť: 032 6566 887

4. poschodie: lôžková časť B

Kontaktné údaje:
Telefón (lekári): 032 6566 583
Telefón (sestry): 032 6566 419

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Príjmová a pohotovostná ambulancia
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 424

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok

7:00 - 14:00

Piatok 7:00 - 14:00

Pohotovostná služba: pondelok až piatok od 14:00 do 7:00 a cez víkendy a sviatky nepretržite

hore ↑

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB:
 
 
PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB:

Klinika úrazovej chirurgie Vám v rámci svojich služieb ponúka pobyt v nadštandardne vybavených izbách.
Klinika má k dispozícii tri nadštandardné izby - jedna sa nachádza na 4. posch.- a dve na 3. posch.
Všetky jednolôžkové izby majú samostatné sociálne zariadenie .
Izba je vybavená posteľou s plnoautomatickým ovládaním a antidekubitovým matracom.
Súčasťou izby je aj moderný nábytok, vlastná minichladnička, rýchlovarná kanvica, LCD televízor s televíznou prípojkou a HI-FI veža. Samozrejmosťou nadštandardu je WIFI pripojenie na internet.

Poplatok za jednu noc v nadštandardnej izbe je 30 €/deň. 

hore ↑

 

 

FOTOGALÉRIA

hore ↑

Doplnkové informácie