Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb, skrátene TaPCH, poskytuje diagnostiku a liečbu tuberkulózy a netuberkulóznych akútnych alebo chronických ochorení respiračného systému, t.j. dýchacích ciest a pľúc pre dospelých pacientov.
Dôležitou súčasťou liečebného procesu je inhalačná liečba.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Miroslava Gogorová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 412, 6566 472
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Zástupca primára:
MUDr. Hedviga Šrámková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 412, 6566 472
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vedúca sestra:
Mgr. Ľuba Kapusnicova

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 651
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hore ↑

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžkové oddelenie:
Lôžkové oddelenie TaPCH pre ženy aj mužov má 8 izieb s celkovým počtom 20 lôžok.

Návštevné hodiny sú v súlade s návštevnými hodinami platnými v celej FN. Vzhľadom na infekčnosť prostredia majú v rámci návštev prístup na oddelenie len deti staršie ako 15 rokov.
Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár najbližším príbuzným alebo osobám, ktorých určí pacient, v pracovné dni okrem soboty, nedele a sviatkov medzi 14,00 -15,00 hodinou popoludní.
Informácie po telefóne sú možné až po predošlom vzájomnom osobnom dohovore medzi ošetrujúcim lekárom a príbuznými.

hore ↑

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Pľúcna ambulancia:
Poliklinická ambulancia pre ambulantných pacientov odosielaných obvodným lekárom na odborné vyšetrenie, pre pacientov dispenzarizovaných pre ochorenia dýchacích ciest a pľúc.

Pacienti v akútnom zdravotnom stave sú na ambulanciách vybavovaní bez časeniek, bez objednávania, v ten istý deň. Ostatní pacienti môžu byť po rozhodnutí lekára objednaní na ďalší deň. Pacienti na kontrolné a dispenzárne vyšetrenia sa môžu objednať na uvedených telefónnych číslach. 

V prípade odberu krvi na CITO vyšetrenia čakajú na výsledok týchto vyšetrení, aby mohol byť komplexne zhodnotený ich aktuálny zdravotný stav a doporučená adekvátna liečba.

Lekár: MUDr. Dáša Mikušová
Sestra: Daniela Urdová

Ordinačné hodiny:

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 15:30

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 753

Lokalizácia: pavilón geriatrie a pľúcneho oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).
 

Bronchoskopické pracovisko:
poskytuje v indikovaných prípadoch špecializované vyšetrenie priedušiek u hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. Vyšetrenie vykonáva vyškolený tím lekárov a sestier. Pracovisko je lokalizované na prízemí v budove lôžkového oddelenia TaPCH.

Lekári: MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. František Nováček

Ordinačné hodiny:

 Utorok 7: 00 - 14:00
 Streda 7: 00 - 14:00
 Piatok 7: 00 - 14:00

V akutnych prípadoch po konzultácií s lekárom oddelenia TaPCH na telefónnom čísle: 032 6566 472.

Lokalizácia: pavilón geriatrie a pľúcneho oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).


Príjmová a konziliárna ambulancia:
Lekár:  MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. Dáša Mikušová, MUDr. František Nováček, MUDr. Hedviga Šramková, MUDr. Andrea Zigová
Sestra: Daniela Urdová, dipl.s.

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 472, 6566 386

Ordinačné hodiny:
Pondelok - piatok od 11:00 do 15:30 hod.

Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v pavilóne geriatrického a pľúcneho oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 24: (mapa areálu).

hore ↑

Doplnkové informácie