Kontakt

VEDENIE NEMOCNICE
VEDÚCI PRACOVNÍCI ODDELENÍ A REFERÁTOV
FN TRENČÍN - ŠTÁTNE LINKY
KLINIKY, ODDELENIA A AMBULANCIETelefónne čísla FN Trenčín: +421 32 6566 + (klapka)

Tel. ústredňa - spojovateľka: +421 32 6566 111

 


VEDENIE NEMOCNICE

riaditeľ FN Trenčín:
Ing. Tomáš Janík

Asistentka riaditeľa:
Ing. Martina Holecová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 250, 6520 365
Fax: 032 6520 104
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. E-mail pre nahlasovanie podozrenia z korupcie: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vedúca odboru personálno - právneho:
Mgr. Miriama Svatíková
Kontaktné údaje:
Telefón: 
032 6566 501
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť:
Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 556
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Námestník pre zdravotnú starostlivosť:
MUDr. Ján Martiš

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 403
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vedúci technického odboru:
Ing. Zuzana Nagyová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 524
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projektový manžér/ osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Ing. Milan Králik
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 426
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

hore ↑

VEDÚCI PRACOVNÍCI ODDELENÍ A REFERÁTOV


Referát komunikácie/hovorca:
Ing. Martina Holecová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 250
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Právny referát:
Mgr. Miriama Svatiková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 501
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 Vedúca personálneho oddelenia:
Ing. Martina Cepková
Kontaktné údaje:
Telefón: 
032 6566 255
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referát vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov:
Ing. Jana Tadlánková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 566
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddelenie mzdovej učtárne:
Ing. Alena Pernicová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 254
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ekonomický námestník:

Ing. Zuzana Majerská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 235
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Úsek ekonomického námestníka- referát účtovníctva:
Dana Dzinová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 470
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Referát pre styk so zdravotnými poisťovňami:
Ing. Zuzana Majerská
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 235
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Úsek ekonomického námestníka - referát kontrolingu a rozpočtu:
Mgr. Alica Balážová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 667
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddelenie centrálneho nákupu a verejného obstarávania:

Ing. Michal Plesník
Kontaktné údaje:
Telefón: 
032 6566 838
E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Martina Birásová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 838
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Alena Skočiková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 560
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddelenie informačných technológií:
RNDr. Ivan Záhumenský
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 852
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva:
Ing. Ján Stehlík
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 349
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referát kvality:
Ing. Tatiana Moravčíková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 406
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referát BTS a PO:
 Tatiana Švecová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 422
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddelenie prevádzkovo administratívnych činností:
Ing. Zuzana Nagyová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 542, 032 6566 524
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Oddelenie technických činností:
 Mária Mareková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 622
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Referát vodného a odpadového hospodárstva a životného prostredia:
Ing. Dagmar Ulianková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 421
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odelenie údržby:
Jan Šedivý
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 325
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
Sociálna služba:
PhDr. Marta Majeríková, Mgr. Lenka Vraniková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 633
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referát sťažností:
Zuzana Vargová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 403
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mediátor:
Zuzana Vargová
Kontaktné údaje:
Telefón: 
032 6566 403
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


Lekárenské oddelenie:
PharmDr. Peter Hnáth
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 448
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liečebná výživa:
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 480
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hore ↑

FN Trenčín - štátne linky

Sekretariát riaditeľa: +421 32 6520365
Hlavná vrátnica: +421 32 6524534
SOKRZ: +421 32 6520238
OAIM: +421 32 6525979
JIS - interné oddelenie: +421 32 6522988
OKBHaM: +421 32 6528620

hore ↑

KLINIKY, ODDELENIA A AMBULANCIE

Telefónne číslo: +421 32 6566 + (klapka)

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie 218
Ambulancie
Ambulancia chronickej bolesti 855
Anestéziologická ambulancia 855

Klinika pediatrie a neonatológie, časť pediatrie

Oddelenie
I. poschodie: JIS 832
II. poschodie: Odd. väčších detí 219
II. poschodie: Dojčenské odd. 320
Ambulancie
Príjmová ambulancia 212
LSPP pre deti a dorast 609
Kardiologická ambulancia 635
Psychologická ambulancia 338
Endokrinologická ambulancia 846
Imuno-alergologická ambulancia 357
Gastroenterologická ambulancia 417

Klinika pediatrie a neonatológie, časť neonatológia 

Oddelenie 322
Odd. predčasne narodených detí 423
Ambulancie
Ambulancia pre rizikových novorodencov 231

Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých

Oddelenie
Geriatria - časť muži 443
Geriatria- časť ženy 277
Dlhodobo chorí 634
Ambulancie
Príjmová ambulancia 170
Ambulancia ÚPS 567

Chirurgická klinika

Dokumentácia 166
Oddelenie
I. poschodie: (ženy) – sestry 346
I. poschodie: (ženy) – pacienti 337
II. poschodie: (muži) – sestry 351
II. poschodie: (muži) – pacienti 340
II. poschodie: (muži, ženy) – sestry 332
II. poschodie: (muži, ženy) – sestry 434
JIS 430
Ambulancie
Príjmová ambulancia 179
Cievna ambulancia 364
Mamologická ambulancia 364
Stomická ambulancia 364
Ambulancia chronických rán 364

 Klinika úrazovej chirurgie

Dokumentácia 153
Oddelenie
III. poschodie: sestry 283
III. poschodie: pacienti 282
IV. poschodie: sestry 419
IV. poschodie: pacienti 849
JIS 887
Ambulancie
Príjmová (pohotovostná) ambulancia 424

Ortopedické oddelenie

Odelenie 638
Ambulancie
Príjmová ambulancia 431
Dokumentácia 411

Infekčné oddelenie

Oddelenie
III. poschodie 427
IV. poschodie 227
Ambulancie
Príjmová a odborná ambulancia 382

Interné oddelenie

Oddelenie
I. poschodie: (muži) – sestry 465
II. poschodie: (ženy) – sestry 365
JIS 535
Ambulancie
Príjmová ambulancia 343
Ambulancia funkčnej diagnostiky 127
Endokrinologická ambulancia 127
Gastroenterologická ambulancia 561, 446
Sonografické pracovisko 570
Imuno- alergologická ambulancia 127,221
Diabetologická ambulancia 343,127,221
Angiologická ambulancia 127
Hyperbarická komora 789

Neurologické oddelenie

Oddelenie
Prízemie: (muži) – sestry 305
Prízemie: (ženy) – sestry 335
Prízemie: pacienti 581
JIS 585
Ambulancie
Príjmová ambulancia 284
Ambulancia EMG 653
Ambulancia EEG 380
Neurologický stacionár 142
Ambulancia pre liečbu SM 520

Očná klinika

Oddelenie 489
Ambulancie
Príjmová ambulancia 595
Ambulancia pre cievne choroby 505
Ambulancia VPMD 672
Glaukomová ambulancia 425
Ambulancia pre očné choroby detí 272

ORL oddelenie

Oddelenie 294
Ambulancie
Príjmová a endoskopická ambulancia 699

 

Onkologické oddelenie

Oddelenie
Sestry 191
Pacienti 616
Ambulancie
Príjmová ambulancia 163
Rádioterapeutická ambulancia 763
Chemoterapeutická ambulancia 896
Dispenzárna ambulancia 767
Ambulantné podávanie chemoterapie 644
Ambulantné podávanie rádioterapie 884, 749
Hĺbková RTG terapia 268

Psychiatrická klinika

Oddelenie
I. poschodie: (muži) – sestry 241
I. poschodie: (ženy) – sestry 341
I. poschodie: pacienti 795
II. poschodie: sestry 150
II. poschodie:pacienti 304
Ambulancie
Príjmová ambulancia 156
Denný psychiatrický stacionár 168
Protidrogová ambulancia  743
Ambulancia klinickej psychológie  610

Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb

Oddelenie
Vyšetrovňa 472
Pacienti 572
Ambulancie
Príjmová ambulancia 386, 472
Pľúcna ambulancia 753

Urologické oddelenie

Oddelenie
Sestry 876
Pacienti 270
Ambulancie
Príjmová ambulancia 209

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Oddelenie
Sestry 182
Pacienti 319
Ambulancie
Príjmová ambulancia 292
Ambulantná časť
Ambulancia 1 648
Ambulancia 2 556
Ambulancia 5 260
Telocvičňa + elektroliečba 416
Ultrazvuk 358
Lymfodrenáž 688

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie

Laboratóriá
Naliehavej klinickobiochemickej diagnostiky 455, 454
Rutinnej prevádzky, špeciálnych metód 353
Imunochemických a toxikologických analýz 353
Hematológie a hemokoagulácie 306, 454
Imunohematológie s krvnou bankou 363
Bakteriológie 347
Sérológie 490

Oddelenie lekárskej genetiky

Ambulancia
796

Rádiodiagnostické oddelenie

Evidencia pacientov RTG 101,106
Evidencia digitálny RTG 833
CT pracovisko 101
CT pracovisko MSCT 555
Evidencia mamografia a sonografia 860
Diagnostika SONO chir. pavilón 758
Diagnostika ANGIO 899
CT Philips 193 193
CT Siemens 555 555

 

Samostatné ambulancie

Kardiologická ambulancia 185, 385
Kožná ambulancia 201
Hematologická ambulancia 502,517,519

hore ↑

Doplnkové informácie