Pobyt sprievodcu

 

Informácie pre sprievodcov hospitalizovaných pacientov

Sprievodca dieťaťa do 3 rokov za pobyt neplatí.*

Sprievodca dieťaťa od 3 do 6 rokov uhradí 3,40 €/deň.

Sprievodca dieťaťa nad 6 rokov, v prípade indikovania jeho pobytu lekárom uhradí 3,40 €/deň.

Sprievodca dieťaťa nad 6 rokov, v prípade neindikovania jeho pobytu lekárom uhradí 11,30 €/deň.

Sprievodca na oddelení vypíše „Žiadosť o súhlas s pobytom sprevádzajúcej osoby“, ku ktorej sa vyjadrí primár oddelenia a riaditeľ FN.

O tom, či je pobyt sprevádzajúcej osoby na oddelení potrebný (indikovaný) rozhoduje ošetrujúci lekár pacienta.

*Oslobodené od povinnosti úhrady sú sprevádzajúce osoby pacienta do 3 rokov veku a do 18 rokov veku (ak je prijatý na onkologickú liečbu), a to:

  • jeho zákonný zástupca, poručník, opatrovník
  • iná osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti
  • osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, v pestúnskej starostlivosti alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti

Sprievodca, ktorý má záujem sa počas pobytu v nemocnici stravovať, platí uvedený poplatok:

  • za celodennú stravu vo výške 8,40 €/deň, z toho:
  • raňajky 2,10 €/deň
  • obed 3,80 €/deň
  • večera 2,50 €deň.

Doplnkové informácie