Pracovné príležitosti

 

TLAČIVÁ PRE UCHÁDZAČOV

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (.doc, .pdf)
 • Životopis (.doc, .pdf)
 • Osobný dotazník (.xls, .pdf)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (.docx)

 

 

 

Na novovznikajúcu Kliniku kardiológie a angiológie prijmeme:

lekárov

sestry

rádiologických technikov

praktické sestry

a sanitárov.

Žiadosť spolu so životopisom posielajte na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie: 032 6566 255, 032 6566 258

 

 

 


LEKÁRI

Prijmeme lekára so špecializáciou v odbore dermatovenerológia, pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas PN.

Termín nástupu ASAP,  dohodou. Bližšie informácie na čísle: 032 6566 255.

 


Prijmeme lekárov na:

 • urgentný príjem - so špecializáciou v odbore urgentná medicína
 • oddelenie geriatrie
 • oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • kliniku úrazovej chirurgie
 • infekčné oddelenie
 • oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb
 • klinika pediatrie a neonatológie - časť neonatológia

 

Termín nástupu ASAP, dohodou

Platové podmienky: základný plat - absolvent = 1300€, špecialista 2330 €. Možnosť náborového príspevku 3000€-5000€, príplatky nad rámec Zákonníka práce, osobné ohodnotenie, týždeň dovolenky naviac, doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie benefity

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.


 

SESTRY

Výberové konanie - vedúca sestra angiologického oddelenia

 

Príjmeme sestry ( Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, geriatria, psychiatria, interné - jednotka intenzívnej medicíny, infekčné)  a pôrodné asistentky (aj absolventky).

Príjmeme sestry - inštrumentárky na operačné sály (aj absolventky).
Základná mzda: absolventka 910€, sestra špecialistka 1074€, sestra špecialistka s pokročilou praxou 1114,30€ + príplatky nad rámec Zákonníka práce - za prácu v noci, vo sviatok, v so,ne cca (160-210 €/mesačne), osobný príplatok, doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac.
Náborový príspevok 1500 až 3000 €.
Termín nástupu: ASAP, dohodou

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.

 


 

Prijmeme praktické sestry.
Základná mzda 841 € + príplatky nad rámec Zákonníka práce ( 160-200€), doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac.

Termín nástupu: ASAP, dohodou

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.

  

OSTATNÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

 

Prijmeme zdravotníckych záchranárov na urgentný príjem.
Termín nástupu. 1.9.2020
Základná mzda: od 1063,70 € + príplatky za prácu v sobotu , nedeľu, sviatok, noc (cca 200 €/mesiac)
 

 


Prijmeme rádiologických technikov.

Na onkologickú kliniku prijmeme rádiologických technikov na pracovisko radiačnej onkológie. Ponúkame zaujímavú prácu na 2 nových lineárnych urýchľovačoch VARIAN a novom CT simulátore Siemens. 

Základná mzda absolvent 902€, špecialista 1074€ + osobný príplatok + príplatky nad rámec Zákonníka práce, doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, dodatková dovolenka.
Ponúkame náborový príspevok 1 500 €.

Termín nástupu: ASAP, dohodou

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.

 


 

- prijmeme sanitárov do nepretržitej prevádzky na kliniku úrazovej chirurgie, chirurgickú kliniku, oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, urologické oddelenie, FRO (dvojzmenná prevádzka)
Základná mzda 690 € + príplatky nad rámec Zákonníka práce (160-200€), dochádzkový bonus 240 €/polrok, doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac.

Termín nástupu : dohodou, ASAP

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bližšie informácie na 032 6566 258, 255

 


 

Prijmeme pomocných pracovníkov v zdravotníctve do nepretržitej prevádzky na kliniku úrazovej chirurgie, chirurgickú kliniku, oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých, OAIM, urologické oddelenie, FRO (dvojzmenná prevádzka)
Základná mzda 581€ + príplatky nad rámec Zákonníka práce, dochádzkový bonus 240 €/polrok, doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac.

Termín nástupu : dohodou, ASAP
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na 032 6566 258, 255

  

NEZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

 

Prijmeme:

 • stolára - základná mzda od 812€

Termín nástupu ASAP

Príplatky a ďalšie benefity nad rámec Zákonníka práce.

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na 032 6566 258, 255
 

 

 

 

 

 

Doplnkové informácie