Pracovné príležitosti

 

TLAČIVÁ PRE UCHÁDZAČOV

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (.doc, .pdf)
 • Životopis (.doc, .pdf)
 • Osobný dotazník (.xls, .pdf)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (.docx)

 

Na novovznikajúcu Kliniku kardiológie a angiológie prijmeme:

lekárov

sestry

rádiologických technikov

praktické sestry

a sanitárov.

Žiadosť spolu so životopisom posielajte na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie: 032 6566 255, 032 6566 258

  

 


VEDÚCI PRACOVNÍCI

Ekonomický námesník

Námestník pre zdravotnú starostlivosť

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Vedúci odboru personálno-právneho

Primár očnej kliniky

Primár kliniky úrazovej chirurgie

 


LEKÁRI

Prijmeme lekára so špecializáciou v odbore dermatovenerológia, pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas PN.

Termín nástupu ASAP,  dohodou. Bližšie informácie na čísle: 032 6566 255.

 


Prijmeme lekárov na:

 • urgentný príjem - so špecializáciou v odbore urgentná medicína
 • oddelenie geriatrie
 • infekčné oddelenie
 • oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb
 • neonatológiu (špecialista)

  

Termín nástupu ASAP, dohodou

Platové podmienky: základný plat - absolvent = 1365€, lekár špecialista 2512 €. Možnosť náborového príspevku 3000€-5000€, príplatky nad rámec Zákonníka práce, osobné ohodnotenie, týždeň dovolenky naviac, doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie benefity

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.


 

SESTRY

 

Prijmeme sestry do nepretržitej prevádzky na onkológiu, infekčné, chirurgiu, geriatriu, pediatriu a psychiatriu.  Základná mzda = 972 € - sestra bez špecializácie, sestra špecialistka = 1158 €.

Príplatky: rizikový od 30 do 108 €, za prácu v noci 1,969 €/h, za prácu v sobotu, nedeľu 3,58 €/h, za prácu vo sviatok 100% priemerného zárobku, za prácu nadčas 45% priemerného zárobku.

Doplnkové dôchodkové sporenie 2%, rizikové pracoviská 2,5%.  Možnosť náborového príspevku (od 1.500€ do 3.000€).

ŽIadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , alebo na adresu: FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71

Bližšie informácie: 032 6566 258, 255 a na 0907432 030.

 

Prijmeme pôrodné asistentky do nepretržitej prevádzky. Základná mzda = 972 € - PA bez špecializácie, pôrodná asistentka špecialistka = 1158 €.

Príplatky: rizikový 30€ mesačne, za prácu v noci 1,969 €/h, za prácu v sobotu, nedeľu 3,58 €/h, za prácu vo sviatok 100% priemerného zárobku, za prácu nadčas 45% priemerného zárobku.

Doplnkové dôchodkové sporenie 2%. Možnosť náborového príspevku 3.000€

 

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 255, alebo 0907 432 030.

 


 

Prijmeme praktické sestry.
Základná mzda 906,50 € + príplatky nad rámec Zákonníka práce (200-230€), doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac.

Termín nástupu: ASAP, dohodou

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 258.

  

OSTATNÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

 

 
 

 

Prijmeme FYZIKA na onkologickú kliniku.
Ponúkame
zaujímavú prácu na 2 nových lineárnych urýchľovačoch VARIAN a CT simulátore SIEMENS.
Požiadavky: VŠ vzdelanie II.stupňa v odbore biomedicínske inžinierstvo
Náplň práce:
Zabezpečovanie diagnostických a terapeutických výkonov pri ožarovacích technikách na onkologickej klinike, najmä: vypracovávanie izodózových plánov pre externú terapiu, brachyterapiu, 3D  počítačové modelovanie rozloženia dávky v tele pacienta, plánovanie na rontgenovom simulátore, asistencia pri brachyterapii.
Mzda a benefity: základná mzda = 1469,50 € - absolvent, nešpecialista. Klinický fyzik - špecialista = 2398 €. Týždeň dovolenky naviac, dodatková dovolenka, skrátený prac.čas 6,7 h denne, DDS 2,5%, , osobný príplatok.
Termín nástupu: dohodou
Žiadosti so životopisom posielajte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Prijmeme sanitárov do nepretržitej prevádzky na onkológiu, infekčné. Základná mzda = 744 €.

Príplatky rizikový od 30 do 108 €, za prácu v noci 1,969 €/h, za prácu v sobotu, nedeľu 3,58 €/h, za prácu vo sviatok 100% priemerného zárobku, za prácu nadčas 45% priemerného zárobku. Doplnkové dôchodkové sporenie 2%.


Termín nástupu : dohodou, ASAP

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 255, alebo 0907 432 030.

 

NEZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

 

Do nového nemocničného bufetu prijmeme:

 • prevádzkara
 • predavača/čku

termín nástupu 1.3.2021

Požadujeme:
Prevádzkar - úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obchod a podnikanie, príp.vyučený v odbore predavač s praxou minim. 3 roky
Predavač/ka - vyučený v odbore predavač
Platové podmienky: prevádzkar - základná mzda od 855 €, predavač - základná mzda = 739 €.
Ostatné benefity: možnosť osobného príplatku, týždeň dovolenky naviac, DDS, príplatky nad rámec ZP, dochádzkový bonus, obed za 1,10 €.

 

Životopisy so žiadosťami posielajte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Prijmeme:

 • stolára - základná mzda od 855 €

Termín nástupu ASAP

Príplatky a ďalšie benefity nad rámec Zákonníka práce.

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na adresu FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín alebo e-​mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bližšie informácie na 032 6566 258, 255
 

 

 

 

 

Doplnkové informácie