Právne služby

 

Právny referát:

Mgr. Miriama Svatíková
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 501
E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Lokalizácia: právny referát na nachádza v budove riaditeľstva (mapa areálu)

 

 

 

Doplnkové informácie