Sledovanie spokojnosti pacientov

 

Hodnotenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov

Naším prvoradým záujmom je spokojný pacient. Z toho dôvodu robíme prieskum spokojnosti hospitalizovaných pacientov. Na získanie informácií o kvalite poskytovanej starostlivosti slúži Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov, ktorý je anonymný. V písomnej forme dotazník nájdete na každom oddelení alebo klinike.

 

Online dotazníky:

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov

Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov

Dotazník spokojnosti hospitalizovaných pacientov pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku a Neonatológiu

Doplnkové informácie