Vyšetrenia OKBaH FNTN zavedené v r. 2011

Kvantitatívne stanovenie hemoglobínu v stolici (F-Hb kvant)

Vyšetrenie F-Hb kvant. umožňuje kvantitatívne stanovenie hemoglobínu v stolici. Môže sa využívať pre skríning rôznych ochorení, prejavujúcich sa krvácaním do gastrointestinálneho traktu ako je kolorektálny karcinóm, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída alebo polypy čreva.

Metóda sa vyznačuje vysokou senzitivitou a je špecifická pre ľudský hemoglobín. Preto nie je pacient obmedzovaný žiadnymi diétami.Výsledok testu môže byť ovplyvnený krvácaním počas menštruácie, z hemoroidov a inými podobnými stavmi, spojenými s krvácaním.

Vzorka stolice na vyšetrenie má mať približne veľkosť čerešne. 27.06.2011

 

Lamotrigín (Lamtrig)

Sledovanie hladín antiepileptika Lamotrigín (LAMICTAL, LAMEPIL, PLEXXO, LAMOX) je potrebné vzhľadom na časté liekové interakcie, používanie v gravidite a známe toxické koncentrácie. 05.05.2011

 

Kalprotektín (Calprot)

Kalprotektín je proteín akútnej fázy, viažúci vápnik a zinok, ktorý produkujú polymorfonukleárne neutrofily, monocyty a ploché epitelové bunky v ústach.

Stanovenie kalprotektínu v stolici je vhodné pre identifikáciu organických zápalových a nádorových ochorení tenkého a hrubého čreva, zisťovanie aktivity ochorenia, sledovanie odpovede na liečbu u pacientov s ulceróznou kolitídou (proktokolitídou) alebo Crohnovou chorobou a pri podozrení na recidívu týchto ochorení.

Pri funkčných poruchách (syndróm dráždivého čreva) koncentrácia kalprotektínu v stolici nestúpa. 24.02.2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631