Odhad glomerulárnej filtrácie podľa MDRD

MDRD

V súčasnosti sa používa odhad stanovenia GF (glomerulárnej filtrácie) pomocou vzorcov MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) , ktoré poskytujú výsledky blízke hodnote GF. Výpočet zohľadňuje koncentráciu kreatinínu v sére, vek a pohlavie pacienta.

Odhad GF pomocou vzorcov MDRD sa neodporúča používať u detí a tehotných. 22.02.2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631