Kontakty

Oddelenie - Vyšetrovňa
032 6566 472

Oddelenie - Pacienti
032 6566 572

Príjmová ambulancia
032 6566 386, 032 6566 472

Pľúcna ambulancia
032 6566 753

Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb

Z dôvodu pandémie COVID-19 a nutnosti reprofilizácie lôžok je oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb dočasne uzatvorené.

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA
PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY
OŠETROVACIE JEDNOTKY
ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ
 

CHARAKTERISTIKA A ZAMERANIE PRACOVISKA

Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb (odd. TaPCH) poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pacientom s akútnymi a chronickými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc.

Hospitalizovaným pacientom sa vykonávajú diagnostické a terapeutické vyšetrenia ako pleurálna punkcia, bronchoskopické a spirometrické vyšetrenie, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc.

Dôležitou súčasťou liečby je inhalačná a kyslíková liečba, na podporu vykašliavania je možné využiť prístroj- asistent kašľa.

Zabezpečujeme pneumologickú konziliárnu činnosť pre všetky oddelenia nemocnice.PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Primár oddelenia:
MUDr. Hedviga Šrámková

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 570
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


Vedúca sestra:
Mgr. Ľuba Kapusnicová

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 734
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lekári:
MUDr. Mikušová Dáša, MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. Šprtlová Michaela, MUDr. Michelčíková Monika, MUDr. Andrea Zigová
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 753, 775, 386

Sestry:
Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 472

 

OŠETROVACIE JEDNOTKY

Lôžkové oddelenie:

Lôžkové oddelenie má 8 izieb s celkovým počtom 20 lôžok. Nachádza sa na 2. poschodí v budove geriatrie a pľúcneho oddelenia.

Návštevné hodiny sú v súlade s návštevnými hodinami platnými v celej FN. Vzhľadom na infekčnosť prostredia majú v rámci návštev prístup na oddelenie len deti staršie ako 15 rokov.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár najbližšiemu príbuznému alebo osobe, ktorú určí pacient, v pracovné dni medzi 14,00 -15,00 hodinou. Informácie po telefóne sú možné po predchádzajúcom vzájomnom osobnom dohovore medzi ošetrujúcim lekárom a príbuzným.

 

ODBORNÉ AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Pľúcna ambulancia:

V poliklinickej ambulancii sa vyšetrujú pacienti s odporúčaním od praktického alebo iného odborného lekára a dispenzarizovaní pacienti s ochoreniami dýchacích ciest a pľúc.

Pri vchode do ambulantnej časti na nachádza Evidencia pcientov, kde sa zahlásia všetci pacienti a dostanú pokyny ako budú postupovať.

V rámci diagnostiky sa vykonávajú vyšetrenai ako sú: odber venóznej či kapilárnej krvi, RTG snímok hrudníka (prípadne CT), odber krvi na Quantiferon TB - Gold test, MTX II. test, spirometrické vyšetrenie, ktoré je základné a najviac používané funkčné vyšetrenie pľúc. Vyšetrenia sa vykonáva aj v rámci preventívnych prehliadok, alebo prehliadok pred nástupom do zamestnania. 

V rámci diagnostiky sa vykonávajú vyšetrenia ako sú: odber venóznej či kapilárnej krvi, RTG snímok hrudníka (prípadne CT), odber krvi na Quantiferon TB-Gold test, MTX II. test, spirometrické vyšetrenie, ktoré je základné a najviac používané funkčné vyšetrenie pľúc. Vyšetrenie sa vykonáva aj v rámci preventívnych prehliadok alebo prehliadok pred nástupom do zamestnania.

Lekár: MUDr. Dáša Mikušová, MUDr. Nováček František, MUDr. Andrea Zigová
Sestra: Daniela Urdová, Martin Vulgan

Ordinačné hodiny:

 

Deň

7:00 - 7:30 

  7:30  -10:00      

 10:00 - 12:30

13:00 - 15:00  15:00 - 15:30 

 Pondelok

Príprava ambulancie    

Vyšretrenia dispenzarizovaných pacientov  - polročné kontroly

 

 

 

 

Spirometrické vyšetrenia

Vyšetrenia nových   pacientov s odporúčaním

Kontrolné vyšetrenia

Vyšetrenia pacientov v akútnom stave 

Spirometrické vyšetrenia

Vyšetrenie pacientov          len v akútnom stave

 Vystavovanie receptov a kúpeľných  návrhov

 

Informovanie pacientov o výsledkoch vyšetrení    

Administratíva

Upratovanie pomôcok    

 Utorok
 Streda
 Štvrtok
 Piatok

Obedná prestávka:12:30 - 13:00 hod .

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 753, 0940 627 313

Lokalizácia: budova infekčného oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 23: (mapa areálu).
 

Bronchoskopické pracovisko:

V indikovaných prípadoch sa na bronchoskopickom pracovisku vykonáva špecializované vyšetrenie priedušiek .

Vyšetrenie zahŕňa:

  • diagnostiku všetkých endobronchiálnych procesov;
  • odber materiálu - kefková abrázia na cytologické a mikroexcízie na histologické vyšetrenie;
  • bronchoalveolárna laváž (BAL) ;
  • odber materiálu na špecifickú a nešpecifickú flóru;
  • bronchoskopia pri krvácaní z dolných dýchacích ciest;
  • extrakcia cudzích telies z dýchacích ciest.

Lekári: MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. František Nováček, Mudr. Šrámková Hedviga
Sestra: Slavíková Regína

Ordinačné hodiny:

 Utorok 7:00 - 11:00
 Streda 7:00 - 11:00
 Piatok 7:00 - 11:00

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 386

V akutnych prípadoch po konzultácií s lekárom oddelenia TaPCH na telefónnom čísle: 032 6566 472.

Lokalizácia: budova infekčného oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 23: (mapa areálu).


Príjmová a konziliárna ambulancia:
V priestoroch Príjmovej a konziliárnej ambulancie sa vykonávajú pleurálne punkcie, podávajú inhalácie a infúzie ambulantným pacientom a vykonávajú sa tu vyšetrenia: spirometrické vyšetrenie, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre CO (DLCO) ambulantným pacientom aj samoplatcom po objednaní na tel.č. 032 6566386.

Lekár:  MUDr. Miroslava Gogorová, MUDr. Dáša Mikušová, MUDr. František Nováček, MUDr. Hedviga Šramková
Sestra: Slavíková Regína

Kontaktné údaje:
Telefón: 032 6566 472, 6566 386

Ordinačné hodiny: 

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok 11:00 - 15:30
Utorok 11:00 - 15:30
Streda 11:00 - 15:30
Štvrtok 11:00 - 15:30
Piatok 11:00 - 15:30

Lokalizácia: ambulancia sa nachádza v budove infekčného oddelenia na prízemí.
Na mape areálu označené číslom 23: (mapa areálu).

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631