Zoznam zverejnených dodávateľských faktúr
Číslo faktúry Popis Cena s DPH (€) Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Názov dodávateľa Adresa dodávateľa PSČ dodávateľa Mesto dodávateľa IČO dodávateľa Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum úhrady
K201210153 152.87 26.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 26.01.2012 25.02.2012 22.06.2012
K201210154 4951.82 26.01.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 20.01.2012 19.02.2012 21.12.2012
K201210155 374.36 26.01.2012 Eurolab Lambda a.s.Trnava T.Mikina 2 917 01 Trnava 35869429 25.01.2012 08.02.2012 24.07.2012
K201210156 3765.92 25.01.2012 BECKMAN COULTER Bratislava Einsteinova 23 851 01 Bratislava 35683546 17.01.2012 16.04.2012 24.10.2012
K201210158B 45 26.01.2012 PharmDr.Jozef Valuch, B.Bystri Azalkova 48 974 01 Banská Bystrica 40888070 25.01.2012 24.02.2012
K201210160 755.04 23.01.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 19.01.2012 03.02.2012
K201210161 626.76 27.01.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 24.01.2012 08.02.2012 03.04.2013
K201210162 12504.6 26.01.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 25.01.2012 08.02.2012 29.02.2012
K201210163 298.41 27.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 26.01.2012 25.02.2012 04.04.2013
K201210164 425.18 27.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 24.01.2012 23.02.2012 04.04.2013
K201210165 77.02 26.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 26.01.2012 25.02.2012 04.04.2013
K201210166 310.01 25.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 25.01.2012 24.02.2012 04.04.2013
K201210167 607.2 26.01.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 25.01.2012 24.02.2012 06.07.2012
K201210168 1452 26.01.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 25.01.2012 24.02.2012 06.07.2012
K201210169 2815.68 26.01.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 24.01.2012 07.02.2012 24.08.2012
K201210170 329.27 25.01.2012 Banchem s.r.o. Dunajská Streda Rybny trh 332/9 929 01 Dunajská Streda 36227901 25.01.2012 24.02.2012 27.04.2012
K201210171 3080.22 25.01.2012 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 25.01.2012 24.02.2012 23.10.2012
K201210172 259.99 25.01.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 25.01.2012 24.02.2012 04.12.2012
K201210173 1006.72 24.01.2012 BIOLAHELP, J.Šuráni,Bošany M.R.Štefánika 161 956 18 Bošany 30884446 24.01.2012 21.02.2012 23.05.2012
K201210174 99.33 24.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 24.01.2012 23.02.2012 22.06.2012
K201210175 1788 30.01.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 27.01.2012 10.02.2012 24.08.2012
K201210176 274.99 27.01.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 27.01.2012 10.02.2012 02.02.2012
K201210177 78.19 30.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 30.01.2012 29.02.2012 22.06.2012
K201210178 2060.86 30.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 30.01.2012 29.02.2012 02.02.2012
K201210179 5407.58 30.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 30.01.2012 29.02.2012 29.02.2012
K201210180 3642.87 27.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 27.01.2012 26.02.2012 22.06.2012
K201210181 5039.62 27.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 27.01.2012 26.02.2012 22.06.2012
K201210182 1231.13 26.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 26.01.2012 25.02.2012 22.06.2012
K201210183 112.06 27.01.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 26.01.2012 25.02.2012 25.09.2012
K201210184 513.45 27.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 27.01.2012 26.02.2012 04.04.2013
K201210185 84.63 27.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava 821 05 Bratislava 17312752 27.01.2012 26.02.2012 04.04.2013
K201210186 522.42 30.01.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 30.01.2012 29.04.2012 06.02.2012
K201210187 344.51 30.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 30.01.2012 29.02.2012 04.04.2013
K201210188 427.26 31.01.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 31.01.2012 01.03.2012 04.04.2013
K201210189 9240 31.01.2012 ELU Medical s.r.o. Bratislava Čajakova 28 831 01 Bratislava 36741469 27.01.2012 27.03.2012 22.10.2012
K201210190 2033.59 27.01.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 26.01.2012 09.02.2012 20.04.2012
K201210191 814.33 27.01.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 26.01.2012 09.02.2012 20.04.2012
K201210192 2631.27 27.01.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 25.01.2012 08.02.2012 20.04.2012
K201210193 1161.05 27.01.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 26.01.2012 02.02.2012 22.03.2012
K201210194 9931.42 27.01.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 26.01.2012 02.02.2012 20.04.2012
K201210195 1354.62 27.01.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.01.2012 25.02.2012 21.12.2012
K201210196 826.95 31.01.2012 Roner s.r.o. Oravská 7 821 09 Bratislava 35860537 30.01.2012 29.02.2012 04.04.2013
K201210197 2709.23 27.01.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.01.2012 25.02.2012 21.12.2012
K201210198 45.78 27.01.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 26.01.2012 09.02.2012 23.04.2012
K201210199 180 31.01.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 30.01.2012 13.02.2012 24.08.2012
K201210200 1229.78 01.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 30.01.2012 13.02.2012 24.08.2012
K201210201 5359.13 31.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 31.01.2012 01.03.2012 22.06.2012
K201210202 2686.09 31.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 31.01.2012 01.03.2012 29.02.2012
K201210203 4864.35 31.01.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 31.01.2012 01.03.2012 28.03.2012
K201210204 1238.82 31.01.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 30.01.2012 13.02.2012 24.07.2012
K201210205 4634.58 31.01.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 26.01.2012 25.02.2012 21.12.2012
K201210206 30635.5 14.02.2012 Národná transfúzna služba Limbová 3 833 14 Bratislava 30853915 31.01.2012 09.03.2012 24.07.2012
K201210207 3100 31.01.2012 PentaGen H.Bezděkov P.O.Box 5 273 51 Unhošť 27865410 30.01.2012 29.02.2012 27.02.2012
K201210208 69.87 31.01.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 30.01.2012 13.02.2012 11.05.2012
K201210209 420.63 01.02.2012 Biomedica Slovakia, s.r.o.,r Drobného 27 841 02 Bratislava 35849258 31.01.2012 01.03.2012 03.04.2013
K201210211 812.24 03.02.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 30.01.2012 29.02.2012 27.04.2012
K201210212 196.9 03.02.2012 LABOSERV.SK s.r.o. Bratislava Boženy Němcovej 9 811 04 Bratislava 45450196 31.01.2012 01.03.2012 03.04.2013
K201210213 217.8 01.02.2012 LABOSERV.SK s.r.o. Bratislava Boženy Němcovej 9 811 04 Bratislava 45450196 31.01.2012 01.03.2012 03.04.2013
K201210214 3605.18 06.02.2012 AIR PRODUCTS Bratislava Mlynské nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 31.01.2012 04.03.2012 22.05.2012
K201210215 394.55 01.02.2012 RANDOX s.r.o., Bratislava Vilová 2 851 01 Bratislava 35743816 30.01.2012 29.02.2012 23.04.2012
K201210216 414.24 08.02.2012 LUKY Rudník chov laboratórnych zvierat 906 23 Rudník 152 42143144 03.02.2012 17.02.2012 03.04.2013
K201210217 536.11 10.02.2012 Národná transfúzna služba Limbová 3 833 14 Bratislava 30853915 06.02.2012 07.03.2012 12.06.2012
K201210218 1091.41 03.02.2012 Lekáreň Soblahovská s.r.o. Dlhé Hony 3 911 01 Trenčín 36845191 31.01.2012 01.03.2012 22.03.2013
K201210219 217.14 10.02.2012 Roner s.r.o. Oravská 7 821 09 Bratislava 35860537 09.02.2012 10.03.2012 04.04.2013
K201210220 1575 01.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 01.02.2012 15.02.2012 24.08.2012
K201210221 464.72 01.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 01.02.2012 02.03.2012 04.04.2013
K201210222 1937.03 01.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 01.02.2012 02.03.2012 22.06.2012
K201210223 3273.6 02.02.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 01.02.2012 02.03.2012 24.07.2012
K201210224 475.2 02.02.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 01.02.2012 02.03.2012 24.07.2012
K201210225 303.68 02.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 02.02.2012 03.03.2012 22.06.2012
K201210226 70.62 02.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 02.02.2012 03.03.2012 22.06.2012
K201210227 4541.64 02.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 02.02.2012 03.03.2012 22.06.2012
K201210228 1766.44 01.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 01.02.2012 02.03.2012 22.06.2012
K201210229 201.6 01.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 01.02.2012 02.03.2012 22.06.2012
K201210230 5.5 01.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 01.02.2012 02.03.2012 22.06.2012
K201210231 11113.5 06.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 02.02.2012 09.02.2012 22.05.2012
K201210232 563.75 03.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 02.02.2012 09.02.2012 22.05.2012
K201210233 72 03.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 02.02.2012 09.02.2012 22.05.2012
K201210234 188.76 03.02.2012 Roner s.r.o. Oravská 7 821 09 Bratislava 35860537 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201210235 1100.51 03.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 02.02.2012 16.02.2012 24.07.2012
K201210236 2438.15 03.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 02.02.2012 16.02.2012 11.05.2012
K201210237 9611.6 03.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 02.02.2012 16.02.2012 22.05.2012
K201210238 784.27 02.02.2012 ImuMed SK, s.r.o. S:Bíroša 657 014 01 Bytča 36683779 01.02.2012 15.02.2012 04.04.2013
K201210239 1167.1 02.02.2012 DYNEX Servis spol.s r.o., B. B Gaštanová 10 974 09 Banská Bystrica 36030848 01.02.2012 15.02.2012 08.06.2012
K201210240 1323.24 02.02.2012 I.T.A..,spol.s.r.o. Košice Slovenská č.26 040 01 Košice 36591246 01.02.2012 15.02.2012 27.11.2012
K201210241 319.44 01.02.2012 BIOLAHELP, J.Šuráni,Bošany M.R.Štefánika 161 956 18 Bošany 30884446 01.02.2012 29.02.2012 23.05.2012
K201210242 4326.09 06.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 03.02.2012 17.02.2012 25.09.2012
K201210243 238.7 06.02.2012 INTEC PHARMA Bratislava Elektrárenská 4 831 04 Bratislava 683264 03.02.2012 03.04.2012 13.11.2012
K201210244 1297.64 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 22.06.2012
K201210245 98.01 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 28.03.2012
K201210246 3147.74 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 28.03.2012
K201210247 4029.14 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 28.03.2012
K201210248 5299.98 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 22.06.2012
K201210249 25.59 03.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 28.03.2012
K201210250 432.31 03.02.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 02.02.2012 03.03.2012 25.09.2012
K201210251 108.21 06.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 03.02.2012 04.03.2012 04.04.2013
K201210252 442.72 02.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201210253 376.2 08.02.2012 BB Pharma s.r.o. Sklabinská 30 036 01 Martin 31594051 06.02.2012 07.03.2012 10.02.2012
K201210254 626.54 08.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.02.2012 08.03.2012 25.07.2012
K201210255 46.75 08.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 22.06.2012
K201210256 6231.12 06.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 03.02.2012 04.03.2012 22.06.2012
K201210257 534.22 08.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 03.02.2012 04.03.2012 04.04.2013
K201210258 573.61 08.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201210259 131.45 08.02.2012 Biomedica Slovakia, s.r.o.,r Drobného 27 841 02 Bratislava 35849258 07.02.2012 08.03.2012 03.04.2013
K201210260 758.03 07.02.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 06.02.2012 21.02.2012 04.04.2013
K201210261 2403.98 01.02.2012 Pharex s.r.o. Martin Prieložtek 1 036 01 Martin 44073437 02.02.2012 03.03.2012 21.12.2012
K201210262 2516.42 07.02.2012 ECOLAB s.r.o. Bratislava Čajakova 18 811 05 Bratislava 31342213 03.02.2012 03.04.2012 25.05.2012
K201210263 98.36 03.02.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 02.02.2012 16.02.2012 20.04.2012
K201210264 7288.98 09.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.02.2012 08.03.2012 28.03.2012
K201210265 5503.55 07.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 07.02.2012 08.03.2012 25.07.2012
K201210266 809.62 07.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 06.02.2012 07.03.2012 25.07.2012
K201210267 5655.9 06.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 06.02.2012 07.03.2012 26.07.2012
K201210270 577.14 07.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 07.02.2012 08.03.2012 04.04.2013
K201210271 634.87 09.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 09.02.2012 10.03.2012 04.04.2013
K201210272 185.34 08.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 08.02.2012 09.03.2012 04.04.2013
K201210273 1113.57 09.02.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 08.02.2012 09.03.2012 04.12.2012
K201210274 2985.13 09.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 09.02.2012 10.03.2012 25.07.2012
K201210275 1515.34 09.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 09.02.2012 10.03.2012 28.03.2012
K201210276 1343.05 09.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 09.02.2012 10.03.2012 28.03.2012
K201210277 5886.88 09.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 07.02.2012 21.02.2012 25.09.2012
K201210278 3526.33 08.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 08.02.2012 09.03.2012 25.07.2012
K201210279 1140 09.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 06.02.2012 20.02.2012 25.09.2012
K201210280 10238.6 10.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 09.02.2012 16.02.2012 25.05.2012
K201210281 1063.1 10.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 09.02.2012 16.02.2012 25.05.2012
K201210282 212.3 10.02.2012 Transmedic Slov. B.Bystrica Lazovná 68 974 01 Banská Bystrica 36020982 09.02.2012 16.02.2012 25.05.2012
K201210283 365.32 10.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.02.2012 23.02.2012 24.07.2012
K201210284 289.3 10.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.02.2012 22.02.2012 24.07.2012
K201210285 256 10.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.02.2012 22.02.2012 24.07.2012
K201210286 139.89 10.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 09.02.2012 23.02.2012 24.07.2012
K201210287 1906.3 10.02.2012 BIOG s.r.o Bratislava Kazanská 46 821 06 Bratislava 214 34123415 08.02.2012 23.02.2012 24.07.2012
K201210288 2407.47 08.02.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 06.02.2012 20.02.2012 27.04.2012
K201210289 5141.38 10.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 10.02.2012 11.03.2012 25.07.2012
K201210290 1903.15 13.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 13.02.2012 14.03.2012 25.07.2012
K201210291 1997.74 13.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 13.02.2012 14.03.2012 28.03.2012
K201210292 271.23 10.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 10.02.2012 11.03.2012 25.07.2012
K201210293 3321 10.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 10.02.2012 11.03.2012 28.03.2012
K201210294 11.13 10.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 10.02.2012 11.03.2012 25.07.2012
K201210295 264.43 13.02.2012 PHOENIX - zdravot. zásobovanie Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava 34142941 10.02.2012 11.03.2012 17.02.2012
K201210296 126.23 14.02.2012 BIOHEM, s.r.o.Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31442617 13.02.2012 27.02.2012 11.05.2012
K201210297 1255.69 13.02.2012 LUKAS spol. s r.o., Martin Čsl. armády 4/5462 036 01 Martin 31569757 10.02.2012 24.02.2012 27.06.2012
K201210298 342.1 14.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 14.02.2012 15.03.2012 04.04.2013
K201210299 377.6 16.02.2012 Národná transfúzna služba Limbová 3 833 14 Bratislava 30853915 31.01.2012 14.03.2012 24.07.2012
K201210300 1500.26 15.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.02.2012 16.03.2012 25.07.2012
K201210301 1310.51 15.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.02.2012 16.03.2012 28.03.2012
K201210302 250 14.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 09.02.2012 23.02.2012 25.09.2012
K201210303 1357 14.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 13.02.2012 27.02.2012 23.10.2012
K201210304 2216 14.02.2012 Intravena s.r.o., Prešov Levočská 9, P.O.BOX 56 080 01 Prešov 31717802 13.02.2012 27.02.2012 23.10.2012
K201210305 536.92 14.02.2012 Med-Art s.r.o. Nitra, Dunajská Matuškova 1 B.Bystrica 949 01 Nitra 34113924 14.02.2012 28.02.2012 17.02.2012
K201210306 458.11 13.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 13.02.2012 14.03.2012 04.04.2013
K201210307 1.65 01.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 26.01.2012 14.07.2012 22.05.2013
K201210308 6501.44 16.02.2012 ASCO International s.r.o. Orenburská 29 820 11 Bratislava 211 35894504 15.02.2012 15.04.2012 30.01.2014
K201210309 2641.24 16.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 16.02.2012 17.03.2012 25.07.2012
K201210310 14167.5 15.02.2012 Unipharma Prievidza a.s. Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice 31625657 15.02.2012 16.03.2012 25.07.2012
K201210311 0.55 17.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.02.2012 25.07.2012 01.07.2013
K201210312 275.91 15.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 15.02.2012 16.03.2012 04.04.2013
K201210313 950.4 10.02.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 09.02.2012 10.03.2012 24.07.2012
K201210314 1293.6 10.02.2012 Imuna Pharm, a.s. Jarkova 269/17 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 09.02.2012 10.03.2012 24.07.2012
K201210315 840 13.02.2012 GALI spol. s r.o. Semily Ke Stadionu 179 513 01 Semily 260009951 09.02.2012 23.02.2012 26.07.2012
K201210316 206 13.02.2012 GALI spol. s r.o. Semily Ke Stadionu 179 513 01 Semily 260009951 09.02.2012 23.02.2012 26.07.2012
K201210317 990 14.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 13.02.2012 14.03.2012 04.04.2013
K201210318 813.86 14.02.2012 JK - Trading s.r.o. Mečíkova 30 841 07 Bratislava 31356656 13.02.2012 28.02.2012 04.04.2013
K201210848 686.4 26.04.2012 DYNEX Servis spol.s r.o., B. B Gaštanová 10 974 09 Banská Bystrica 36030848 25.04.2012 09.05.2012 24.10.2012
K201230001 535.2 03.01.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 02.01.2012 01.02.2012 23.02.2012
K201230002 1829.93 05.01.2012 Stapro Slovensko s.r.o. Hroncova 3 04001 Košice 1 31710549 01.01.2012 31.01.2012 23.02.2012
K201230003 6069 04.01.2012 Mamsplus s.r.o. Drieňova 27 82656 Bratislava 35936568 01.01.2012 16.01.2012 22.02.2012
K201230004 2497.87 04.01.2012 Mamsplus s.r.o. Drieňova 27 82656 Bratislava 35936568 01.01.2012 29.02.2012 22.02.2012
K201230005 1948.15 04.01.2012 Mamsplus s.r.o. Drieňova 27 82656 Bratislava 35936568 01.01.2012 29.02.2012 22.02.2012
K201230006 266.77 04.01.2012 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1 01701 Považská Bystrica 31600476 03.01.2012 17.01.2012 26.01.2012
K201230007 304.2 05.01.2012 Puro-Klima Slovakia s.r.o. Sládkovičova 10 92101 Piešťany 35725273 04.01.2012 16.01.2012 21.12.2012
K201230008 235 09.01.2012 Podhradský Miroslav Ing. Švermova 13 91101 Trenčín 42016088 05.01.2012 05.04.2012 28.05.2013
K201230009 30.36 09.01.2012 Lord Nová Dubnica Hviezdoslavova 64/25 018 51 Nová Dubnica 10884688 04.01.2012 11.01.2012 23.02.2012
K201230010 515.63 10.01.2012 Kalas Považská Bystrica Slov.Partizánov 1131/51 01701 Pov.Bystrica 10877932 10.01.2012 23.01.2012 23.02.2012
K201230011 408 12.01.2012 Mevako s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín 31681051 09.01.2012 19.01.2012
K201230012 72 17.01.2012 V.A.J.A.K. s.r.o. nám. SNP 9 91101 Trenčín 36333166 16.01.2012 09.01.2012
K201230013 29.94 17.01.2012 L.K.Permanent s.r.o. Blava Pekná cesta 21 83105 Bratislava 31352782 11.01.2012 25.01.2012 26.01.2012
K201230014 25 17.01.2012 Petit Press, a.s. Bratislava Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra 35790253 11.01.2012 26.01.2012
K201230015 1030.32 16.01.2012 CMI s.r.o Bratislava Mickiewiczova 13 811 07 Bratislava 35733853 13.01.2012 11.02.2012 02.04.2013
K201230016 1459.42 16.01.2012 CMI s.r.o Bratislava Mickiewiczova 13 811 07 Bratislava 35733853 13.01.2012 10.02.2012 02.04.2013
K201230017 54 16.01.2012 Zols s.r.o. Nitra Hornocermanska 4 94901 Nitra 31420427 16.01.2012 27.01.2012 23.02.2012
K201230018 132 16.01.2012 OBZOR, s.r.o. Špitálska 35 811 08 Bratislava 35708956 11.01.2012 25.01.2012
K201230019 375 16.01.2012 Ecopress a.s. Bratislava Pribinova 25 810 11 Bratislava 31333524 11.01.2012 26.01.2012
K201230020 15 16.01.2012 Ecopress a.s. Bratislava Pribinova 25 810 11 Bratislava 31333524 11.01.2012 26.01.2012
K201230021 907.2 16.01.2012 Messer Medical Home Care Piešťanská 12 91501 Nové Mesto 46378979 12.01.2012 26.01.2012 23.02.2012
K201230022 463.6 16.01.2012 Messer Medical Home Care Piešťanská 12 91501 Nové Mesto 46378979 10.01.2012 25.01.2012 23.02.2012
K201230023 1680.05 13.01.2012 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 12.01.2012 26.01.2012 03.04.2013
K201230024 661.54 13.01.2012 Medis Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra - Dražovce 36531774 12.01.2012 26.01.2012 03.04.2013
K201230025 4384.8 13.01.2012 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 90201 Pezinok 45487090 13.01.2012 27.01.2012 22.05.2012
K201230026 638.4 13.01.2012 Fénix s.r.o. J.Zigmundíka 296/6 92203 Vrbove 35730854 05.01.2012 26.01.2012 20.04.2012
K201230027 63.6 17.01.2012 Adamed,Piešťany Scherera 38 92101 Piešťany 34663801 16.01.2012 04.02.2012 23.02.2012
K201230028 89.21 17.01.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 16.01.2012 16.02.2012 27.04.2012
K201230029 448.2 12.01.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 11.01.2012 11.02.2012 23.02.2012
K201230030 385.75 12.01.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 11.01.2012 11.02.2012 27.04.2012
K201230031 225.6 12.01.2012 Tlačivá - Igaz Jozef Trenčín Železničná 714 911 01 Trenčín 11751398 11.01.2012 11.02.2012 27.04.2012
K201230032 264 12.01.2012 Mediox, s.r.o. Horná Streda Horná Streda 64 91624 Horna Streda 31416225 11.01.2012 25.01.2012 23.02.2012
K201230033 96 12.01.2012 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 12.01.2012 12.02.2012 21.12.2012
K201230034 540 12.01.2012 ELMED Piešťany Jánošikova 73 921 01 Piešťany 30924146 12.01.2012 25.01.2012 23.02.2012
K201230035 1151.92 12.01.2012 BATU Medical s.r.o. Za starým cintorínom 3749 03401 Ružomberok 45390479 12.01.2012 24.01.2012 21.03.2012
K201230036 473.96 13.01.2012 Hrnčár F. Mníchová Lehota 913 21 Mníchová Lehota 73 14127351 12.01.2012 26.01.2012 20.01.2012
K201230037 8400 13.01.2012 NAR marketing s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava 36694207 10.01.2012 09.02.2012 23.02.2012
K201230038 321.6 12.01.2012 IGLU CHLAD 911 04 Trenčín 33184232 11.01.2012 22.01.2012 23.02.2012
K201230039 212.47 17.01.2012 Darma s.r.o. Blava Mánesovo nám. 4 85101 Bratislava 5 17316103 05.01.2012 28.01.2012 23.02.2012
K201230040 54.55 12.01.2012 Viliam Lipták Mníchova Lehota Mníchová Lehota 54 913 21 Trenčín 11748061 04.01.2012 12.01.2012 23.02.2012
K201230041 54.55 17.01.2012 Viliam Lipták Mníchova Lehota Mníchová Lehota 54 913 21 Trenčín 11748061 13.01.2012 20.01.2012 23.02.2012
K201230042 490.95 12.01.2012 Šebáň - Medical s.r.o. Trenč.Jastrabie 445 91322 Trenč.Jastrabie 44499795 11.01.2012 25.01.2012 20.01.2012
K201230043 711.35 12.01.2012 Šebáň - Medical s.r.o. Trenč.Jastrabie 445 91322 Trenč.Jastrabie 44499795 11.01.2012 25.01.2012 20.01.2012
K201230044 66.05 16.01.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 04.01.2012 27.01.2012 22.02.2012
K201230045 2304.88 16.01.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 05.01.2012 27.01.2012 22.02.2012
K201230046 85.85 16.01.2012 Trenčianska vodohosp.spoločnos 1.mája 11 911 01 Trenčín 36306410 05.01.2012 27.01.2012 22.02.2012
K201222001 719.52 03.01.2012 Vaša Slovensko, s.r.o. Jesenského 596/30 911 01 Trenčín 35683813 03.01.2012 10.01.2012 10.01.2012
K201222002 247.12 02.01.2021 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 02.01.2012 01.04.2012 21.06.2012
K201222003 175.5 03.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 03.01.2012 02.04.2012 21.06.2012
K201222004 480.12 03.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 03.01.2012 02.04.2012 22.05.2012
K201222005 181.85 05.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 05.01.2012 04.04.2012 24.07.2012
K201222006 234.14 09.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 09.01.2012 08.04.2012 24.07.2012
K201222007 33.17 04.01.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 04.01.2012 03.04.2012 22.03.2012
K201222008 64.3 10.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.01.2012 09.04.2012 24.07.2012
K201222009 49.61 10.01.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 10.01.2012 09.04.2012 22.03.2012
K201222010 82.3 09.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 09.01.2012 09.03.2012 22.03.2012
K201222011 55.43 11.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 11.01.2012 10.04.2012 24.07.2012
K201222012 304.33 10.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 10.01.2012 09.04.2012 22.05.2012
K201222013 582.33 11.01.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 11.01.2012 10.04.2012 22.03.2012
K201222014 127.03 10.01.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 10.01.2012 10.02.2012 23.01.2012
K201222015 230.12 13.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 13.01.2012 12.04.2012 24.07.2012
K201222016 728.23 18.01.2012 Vaša Slovensko, s.r.o. Jesenského 596/30 911 01 Trenčín 35683813 18.01.2012 25.01.2012 25.01.2012
K201222017 27.38 13.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 13.01.2012 12.04.2012 22.05.2012
K201222018 259.2 13.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 13.01.2012 12.04.2012 22.05.2012
K201222019 204.58 17.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 17.01.2012 16.04.2012 22.05.2012
K201222020 801.42 17.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 17.01.2012 16.04.2012 22.05.2012
K201222021 262.56 17.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 17.01.2012 16.04.2012 22.05.2012
K201222022 197.88 16.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.01.2012 15.04.2012 24.07.2012
K201222023 71.71 16.01.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 16.01.2012 30.01.2012 23.02.2012
K201222024 332.33 18.01.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 18.01.2012 17.04.2012 22.03.2012
K201222025 30.1 16.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 16.01.2012 16.03.2012 22.03.2012
K201222026 261.95 19.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 19.01.2012 18.04.2012 24.07.2012
K201222027 83.6 20.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 20.01.2012 19.04.2012 22.05.2012
K201222028 465.6 20.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 20.01.2012 19.04.2012 24.07.2012
K201222029 239.09 23.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 23.01.2012 22.04.2012 24.07.2012
K201222030 169.27 22.01.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 20.01.2012 21.02.2012 23.02.2012
K201222031 321.28 24.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 24.01.2012 23.04.2012 22.05.2012
K201222032 275.24 24.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 24.01.2012 23.04.2012 22.05.2012
K201222033 94.1 24.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 24.01.2012 23.04.2012 22.05.2012
K201222034 67.68 23.01.2012 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok Moyzesova 10 902 01 Pezinok 34144579 23.01.2012 22.02.2012 23.02.2012
K201222035 185.76 24.01.2012 TRENPEK, spol. s.r.o. Brnianska 30 911 05 Trenčín-Zlatovce 34150218 24.01.2012 03.02.2012 23.02.2012
K201222036 71.71 23.01.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 20.01.2012 06.02.2012 23.02.2012
K201222037 119.76 24.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 24.01.2012 23.04.2012 24.07.2012
K201222038 454.7 30.01.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 30.01.2012 29.04.2012 20.04.2012
K201222039 171 26.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 26.01.2012 25.04.2012 24.07.2012
K201222040 317.95 27.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 27.01.2012 26.04.2012 24.07.2012
K201222041 139.56 30.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 30.01.2012 29.04.2012 24.07.2012
K201222042 47.42 25.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 25.01.2012 25.03.2012 22.03.2012
K201222043 27.38 27.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 27.01.2012 26.04.2012 22.05.2012
K201222044 135.56 31.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 31.01.2012 30.04.2012 22.05.2012
K201222045 911.11 31.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 31.01.2012 30.04.2012 22.05.2012
K201222046 2.88 30.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 30.01.2012 30.03.2012 22.03.2012
K201222047 114.86 01.02.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 31.01.2012 02.03.2012 23.02.2012
K201222048 242.88 01.02.2012 RYBA KOŠICE spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice 17147522 01.02.2012 02.03.2012 22.03.2012
K201222049 107.8 01.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 01.02.2012 01.05.2012 24.07.2012
K201222050 86.36 01.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 01.02.2012 01.04.2012 22.03.2012
K201222051 367.33 03.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 03.02.2012 03.05.2012 24.07.2012
K201222052 175.93 06.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 06.02.2012 06.05.2012 24.07.2012
K201222053 207.4 02.02.2012 Kon-Rad s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 02.02.2012 03.03.2012 23.02.2012
K201222054 71.71 30.01.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 30.01.2012 13.02.2012 23.02.2012
K201222055 520.19 08.02.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 08.02.2012 08.05.2012 20.04.2012
K201222056 197.18 08.02.2012 RYBA KOŠICE spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice 17147522 08.02.2012 09.03.2012 22.03.2012
K201222057 33.6 06.02.2012 Kon-Rad s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 06.02.2012 07.03.2012 23.02.2012
K201222058 564.98 07.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.02.2012 07.05.2012 22.05.2012
K201222059 189 07.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.02.2012 07.05.2012 22.05.2012
K201222060 282.98 08.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 08.02.2012 08.05.2012 24.07.2012
K201222061 224.75 06.02.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 06.02.2012 06.05.2012 22.03.2012
K201222062 176.15 07.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 07.02.2012 07.05.2012 24.07.2012
K201222063 23.92 08.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 08.02.2012 08.04.2012 22.03.2012
K201222064 35.77 06.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 06.02.2012 06.04.2012 22.03.2012
K201222065 398.8 09.02.2012 Kon-Rad s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 09.02.2012 10.03.2012 22.03.2012
K201222066 194.33 06.02.2012 Kon-Rad s.r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 06.02.2012 06.02.2012 23.02.2012
K201222067 160.79 09.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 09.02.2012 09.05.2012 24.07.2012
K201222068 397.85 10.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.02.2012 10.05.2012 24.07.2012
K201222069 422.7 11.02.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 10.02.2012 12.03.2012 22.03.2012
K201222070 58.55 13.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 13.02.2012 13.05.2012 24.07.2012
K201222071 394.34 14.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 14.02.2012 14.05.2012 22.05.2012
K201222072 843.6 14.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 14.02.2012 14.05.2012 22.05.2012
K201222073 383.53 14.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 14.02.2012 14.05.2012 22.05.2012
K201222074 7.99 07.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 07.02.2012 07.05.2012 22.05.2012
K201222075 185.32 14.02.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 14.02.2012 14.05.2012 22.05.2012
K201222076 179.84 14.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 14.02.2012 14.05.2012 24.07.2012
K201222077 4.67 13.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 13.02.2012 13.04.2012 20.04.2012
K201222078 34.56 13.02.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 13.02.2012 14.03.2012 22.03.2012
K201222079 247.75 13.02.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 13.02.2012 14.03.2012 22.03.2012
K201222080 383.4 14.02.2012 CHRIEN s.r.o. Lieskovská cesta 13 960 01 Zvolen 36008338 08.02.2012 09.03.2012 22.03.2012
K201222081 725.33 15.02.2012 Vaša Slovensko, s.r.o. Jesenského 596/30 911 01 Trenčín 35683813 15.02.2012 22.02.2012 22.02.2012
K201222082 377.96 15.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 15.02.2012 15.05.2012 24.07.2012
K201222083 200.29 16.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.02.2012 16.05.2012 24.07.2012
K201222084 106.62 17.02.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 17.02.2012 17.05.2012 24.07.2012
K201222085 687.77 17.02.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 17.02.2012 17.05.2012 20.04.2012
K201222086 69.12 15.02.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 15.02.2012 16.03.2012 22.03.2012
K201222087 194.42 16.02.2012 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava 00684104 16.02.2012 17.03.2012 22.03.2012
K201222088 169.08 15.02.2012 RYBA KOŠICE spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice 17147522 15.02.2012 16.03.2012 22.03.2012
K201222089 41.11 15.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 15.02.2012 15.04.2012 20.04.2012
K201222090 207.76 15.02.2012 TRENPEK, spol. s.r.o. Brnianska 30 911 05 Trenčín-Zlatovce 34150218 15.02.2012 25.02.2012 23.02.2012
K201222099 22.84 20.02.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 20.02.2012 20.04.2012 20.04.2012
K201251624 38.9 478/12 04.06.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 28.05.2012 27.06.2012 28.03.2014
K201250264 498 01.02.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 30.01.2012 29.02.2012 24.10.2012
K201250265 308.7 01.02.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 30.01.2012 29.02.2012 24.10.2012
K201250266 249 01.02.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 27.01.2012 29.02.2012 24.10.2012
K201250267 1056 01.02.2012 Unotech s.r.o. Trenčín Zlatovská 2211 911 01 Trenčín 31424562 30.01.2012 29.02.2012 21.12.2012
K201250268 180.4 31.01.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 27.01.2012 26.02.2012 23.04.2012
K201250269 326.29 31.01.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 27.01.2012 26.02.2012 03.04.2013
K201250270 50.79 31.01.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 30.01.2012 29.02.2012 03.04.2013
K201250271 1427.32 01.02.2012 Lohmann Rauscher s.r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava 31347827 30.01.2012 13.02.2012 21.12.2012
K201250272 106.45 01.02.2012 KOH-I-NOOR Hardtmuth Slovensko Diaľničná cesta 21 903 01 Senec 35789433 31.01.2012 30.04.2012 29.05.2013
K201250273 623.59 31.01.2012 TransMedica s.r.o., Bratislava Bárdošova 33 833 12 Bratislava 35843683 30.01.2012 29.02.2012 04.04.2013
K201250274 375.24 30.01.2012 DAHLHAUSEN SK s.r.o. Ul.J.Kréna 361/13 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313564 18.01.2012 17.02.2012 25.09.2012
K201250275 677.27 02.02.2012 Slovakia Medical Bratislava L.Dérera 3 831 01 Bratislava 312385265 27.01.2012 26.02.2012 03.04.2013
K201250276 762.88 02.02.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 30.01.2012 29.02.2012 21.06.2012
K201250277 298.91 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 04.04.2013
K201250278 251.17 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 22.05.2013
K201250279 647.91 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 22.05.2013
K201250280 288.39 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 22.05.2013
K201250281 336.13 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 22.05.2013
K201250282 907.63 02.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 27.01.2012 26.02.2012 22.05.2013
K201250283 3097.6 30.01.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 27.01.2012 26.02.2012 23.04.2012
K201250284 1179.29 31.01.2012 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 31.01.2012 01.03.2012 03.04.2013
K201250285 336 01.02.2012 TransMedica s.r.o., Bratislava Bárdošova 33 833 12 Bratislava 35843683 30.01.2012 29.02.2012 04.04.2013
K201250286 981.2 01.02.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 30.01.2012 29.02.2012 03.04.2013
K201250287 287.1 02.02.2012 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 31.01.2012 31.03.2012 24.08.2012
K201250288 251.17 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.01.2012 29.02.2012 22.05.2013
K201250289 1533.38 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.01.2012 29.02.2012 22.05.2013
K201250290 356.56 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.01.2012 29.02.2012 22.05.2013
K201250291 356.56 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 30.01.2012 29.02.2012 22.05.2013
K201250292 115.4 02.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 31.01.2012 01.03.2012 03.04.2013
K201250293 955.37 07.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 31.01.2012 01.03.2012 28.05.2013
K201250294 551.73 06.02.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 31.01.2012 01.03.2012 04.12.2012
K201250295 1494.92 07.02.2012 STERIPAK s.r.o., Bratislava Sekurisova 16 841 02 Bratislava 42 35800437 31.01.2012 25.02.2012 11.06.2012
K201250296 4523.3 08.02.2012 Lohmann Rauscher s.r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava 31347827 06.02.2012 20.02.2012 04.04.2013
K201250297 147 08.02.2012 Biomedica Slovakia, s.r.o.,r Drobného 27 841 02 Bratislava 35849258 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250298 417.62 08.02.2012 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 90201 Pezinok 45487090 02.02.2012 16.02.2012 22.05.2012
K201250299 2271.5 07.02.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250300 429 02.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 01.02.2012 02.03.2012 27.04.2012
K201250301 164.3 02.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 01.02.2012 02.03.2012 27.04.2012
K201250302 2626.8 02.02.2012 Intes s.r.o., Poprad Nám. sv. Egídia 95 058 01 Poprad 36449814 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250303 238.8 02.02.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 01.02.2012 02.03.2012 04.12.2012
K201250304 506.88 02.02.2012 BAX PHARMA, s.r.o., Bratislava Leškova 8 811 04 Bratislava 35758481 02.02.2012 03.03.2012 23.10.2012
K201250305 1596.78 02.02.2012 Videris Bratislava Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava 45241716 01.02.2012 15.02.2012 28.08.2012
K201250306 807.76 02.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 02.02.2012 03.03.2012 27.04.2012
K201250307 483.73 02.02.2012 UNIMED spol. s r.o. Bratislava P.O.BOX 54 830 00 Bratislava III 17312752 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250308 165.74 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 25.09.2012
K201250309 45.32 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 25.09.2012
K201250310 236.98 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 25.09.2012
K201250311 158.79 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 10.10.2012
K201250312 157.05 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 10.10.2012
K201250313 84.51 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 10.10.2012
K201250314 70.39 02.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 01.02.2012 02.03.2012 10.10.2012
K201250315 1166.28 02.02.2012 DAHLHAUSEN SK s.r.o. Ul.J.Kréna 361/13 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313564 02.02.2012 03.03.2012 24.10.2012
K201250316 288 03.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 01.02.2012 15.02.2012 13.07.2012
K201250317 333.62 03.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 01.02.2012 15.02.2012 25.05.2012
K201250318 123.8 03.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250319 29.88 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 01.02.2012 02.03.2012 27.11.2012
K201250320 731.05 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250321 1241.09 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250322 1042.95 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250323 775.49 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250324 214.78 03.02.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 02.02.2012 03.03.2012 28.08.2012
K201250325 4351.72 03.02.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 02.02.2012 03.03.2012 27.08.2012
K201250326 601.59 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 02.02.2012 03.03.2012 01.07.2013
K201250327 3591.5 03.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 02.02.2012 03.03.2012 01.07.2013
K201250328 354.55 03.02.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 02.02.2012 03.03.2012 25.09.2012
K201250329 1130.98 03.02.2012 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 02.02.2012 02.04.2012 03.04.2013
K201250330 684.23 03.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 02.02.2012 03.03.2012 04.04.2013
K201250331 229.5 02.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 01.02.2012 02.03.2012 27.04.2012
K201250332 220 03.02.2012 A care Piešťany Sládkovičova 10 921 01 Piešťany 35724609 02.02.2012 03.03.2012 03.04.2013
K201250333 284.2 03.02.2012 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31 974 04 Banská Bystrica 44792301 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250334 164.31 03.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 02.02.2012 03.03.2012 10.10.2012
K201250335 394.77 06.02.2012 BIOXA Therapeitics, s.r.o. Moyzesova 868/67 017 01 Považská Bystrica 44319185 02.02.2012 03.03.2012 24.10.2012
K201250336 713.31 06.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250337 935.17 06.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250338 240.24 06.02.2012 Pharma GROUP, a.s. SNP 150 908 73 Veľké Leváre 31320911 06.02.2012 06.04.2012 09.05.2013
K201250339 1186.95 06.02.2012 MEDICA, spol. s r.o. Krásnohorská 37 618 00 Brno 18825249 02.02.2012 02.04.2012 10.05.2013
K201250340 208.44 07.02.2012 Bextron s.r.o. Školská 2034/6 921 01 Piešťany 44696191 02.02.2012 16.02.2012 03.04.2013
K201250341 239.4 07.02.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 06.02.2012 07.03.2012 21.06.2012
K201250342 1105.5 07.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 07.02.2012 08.03.2012 04.04.2013
K201250343 67.2 07.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250344 111.21 07.02.2012 Transkontakt s.r.o.Bratislava Detvianska 6 831 06 Bratislavaa 17309182 07.02.2012 08.03.2012 24.02.2012
K201250345 601.59 07.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 03.02.2012 04.03.2012 01.07.2013
K201250346 573.1 06.02.2012 BEZNOSKA Slovakia s.r.o., B. B Kyjevské námestie 6 974 04 Banská Bystrica 35750936 03.02.2012 04.03.2012 21.12.2012
K201250347 134.5 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250348 151.8 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250349 37.3 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250350 36.4 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250351 37.3 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250352 36.4 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250353 18.21 06.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 01.02.2012 02.03.2012 03.04.2013
K201250355 2477.92 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 01.02.2012 02.03.2012 28.05.2013
K201250356 1949.3 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 01.02.2012 02.03.2012 01.07.2013
K201250357 46.33 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 02.02.2012 03.03.2012 01.07.2013
K201250358 1949.3 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 02.02.2012 03.03.2012 01.07.2013
K201250359 298.91 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 02.02.2012 03.03.2012 01.07.2013
K201250360 1949.3 08.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 03.02.2012 04.03.2012 01.07.2013
K201250361 529.44 06.02.2012 ADRIAN MED, s.r.o. Lazovná 53 974 01 Banská Bystrica 36620475 03.02.2012 03.05.2012 29.05.2013
K201250362 275.32 07.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250363 189 08.02.2012 POMARK MD, s.r.o. Rebarborová 41 821 07 Bratislava 214 35840951 06.02.2012 07.03.2012 21.01.2013
K201250364 518.4 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250365 542.04 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250366 2150.74 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250367 906.35 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250368 144 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250369 374.69 09.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 08.02.2012 22.02.2012 13.07.2012
K201250370 103.56 09.02.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 08.02.2012 09.03.2012 04.12.2012
K201250371 2154.9 09.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 08.02.2012 09.03.2012 01.07.2013
K201250372 1000.01 09.02.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 08.02.2012 09.03.2012 28.08.2012
K201250373 665.15 09.02.2012 Kodys Slovensko, Bratislava Sliačska 2 831 02 Bratislava 3 31387454 08.02.2012 15.02.2012
K201250374 576 09.02.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.02.2012 09.03.2012 24.10.2012
K201250375 998.25 09.02.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.02.2012 09.03.2012 24.10.2012
K201250376 870.14 09.02.2012 Vidra a s.r.o. Žilina Štrková 8, P.O.BOX B-106 011 96 Žilina 31589561 08.02.2012 09.03.2012 24.10.2012
K201250377 44.4 13.02.2012 Univerzit.nemocnica L.Pasteura Rastislavova 43 041 90 Košice 00606707 07.02.2012 08.03.2012 21.12.2012
K201250378 60.84 13.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.02.2012 07.03.2012 01.07.2013
K201250379 722.01 13.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.02.2012 07.03.2012 01.07.2013
K201250380 60.84 13.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.02.2012 07.03.2012 01.07.2013
K201250381 644.95 13.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 06.02.2012 07.03.2012 01.07.2013
K201250382 117.65 08.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 06.02.2012 07.03.2012 10.10.2012
K201250383 236.98 08.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 06.02.2012 07.03.2012 10.10.2012
K201250384 103.36 08.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 06.02.2012 07.03.2012 25.09.2012
K201250385 129.64 08.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 06.02.2012 07.03.2012 10.10.2012
K201250386 244.98 08.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 06.02.2012 07.03.2012 10.10.2012
K201250387 63.26 10.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 08.02.2012 09.03.2012 10.10.2012
K201250388 129.64 10.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 08.02.2012 09.03.2012 10.10.2012
K201250389 238.51 10.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 08.02.2012 09.03.2012 10.10.2012
K201250390 65.34 10.02.2012 OPTI-MED-PHARM s.r.o.Veľké Orv Obchodná 303 922 01 Veľké Orvište 31377483 08.02.2012 09.03.2012 10.10.2012
K201250391 287.59 08.02.2012 TransMedica s.r.o., Bratislava Bárdošova 33 833 12 Bratislava 35843683 07.02.2012 08.03.2012 04.04.2013
K201250392 4032 08.02.2012 TransMedica s.r.o., Bratislava Bárdošova 33 833 12 Bratislava 35843683 07.02.2012 08.03.2012 04.04.2013
K201250393 2860.66 09.02.2012 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250394 1681.2 09.02.2012 PULI medical s.r.o. Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji 31344399 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250395 221.14 09.02.2012 HOSPIMED SLOVAKIA spol. s.r.o. Orenburska 44 821 06 Bratislava 31342311 07.02.2012 08.03.2012 05.10.2012
K201250396 102.6 10.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 07.02.2012 08.03.2012 11.05.2012
K201250397 115.26 10.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 08.02.2012 09.03.2012 11.05.2012
K201250398 1100.77 10.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 08.02.2012 09.03.2012 11.05.2012
K201250399 200.97 10.02.2012 UNOMED spol. s r.o., TRENČÍN Zlatovská 2211 911 05 Trenčín 612791 08.02.2012 09.03.2012 11.05.2012
K201250400 811.91 10.02.2012 VITAMED.SK s.r.o. Pezinok l.Mája 45 90201 Pezinok 45487090 09.02.2012 23.02.2012 22.05.2012
K201250401 552.05 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 08.02.2012 09.03.2012 04.04.2013
K201250402 166.7 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250403 334.06 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 08.02.2012 09.03.2012 04.04.2013
K201250404 354.49 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 08.02.2012 09.03.2012 04.04.2013
K201250406 334.06 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 09.02.2012 10.03.2012 04.04.2013
K201250407 162.77 10.02.2012 B.Braun Medical s.r.o., BA Handlovská 19 851 01 Bratislava 31350780 09.02.2012 10.03.2012 04.12.2012
K201250408 506.42 10.02.2012 RADIX s s.r.o., Banská Bystric Kremnička 36 974 05 B. Bystrica 00615803 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250409 1871.12 10.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 06.02.2012 07.03.2012 03.04.2013
K201250410 1919.41 10.02.2012 Steel FIVING s.r.o., Liptovský Ploštín 224, P.O.BOX 112 031 01 Liptovský Mikuláš 36400416 07.02.2012 21.02.2012 06.06.2012
K201250411 197.21 09.02.2012 UNIMEDICA s.r.o. Bratislava Šoltésovej 14 81108 Bratislava 44962983 07.02.2012 07.04.2012 29.05.2013
K201250412 914.53 09.02.2012 SYNTHES Slovakia Bratislava Prievozská 4 821 09 Bratislava 45460060 07.02.2012 08.03.2012 03.04.2013
K201250413 285.78 10.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 09.02.2012 10.03.2012 04.04.2013
K201250414 1593.31 13.02.2012 Teleflex Medical Piešťany Valová 49 921 01 Piešťany 34137921 06.02.2012 07.03.2012 04.04.2013
K201250415 181.5 13.02.2012 Versium, s.r.o. Bratislava Seberíniho 2 821 03 Bratislava 36742651 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250416 111.53 13.02.2012 SARSTEDT s.r.o. Údernická 11 851 01 Bratislava 31359825 13.02.2012 14.03.2012 03.04.2013
K201250417 554.99 13.02.2012 Hartmann-Rico S.R.O.Bratislava Einsteinova 24 851 01 Bratislava 31351361 10.02.2012 10.04.2012 03.04.2013
K201250418 2201.56 13.02.2012 DAHLHAUSEN SK s.r.o. Ul.J.Kréna 361/13 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36313564 12.02.2012 13.03.2012 24.10.2012
K201250419 92 13.02.2012 MEDIKO s.r.o.,pre zdrav.zás. Šustekova 2 852 16 Bratislava 31402917 08.02.2012 09.03.2012 03.04.2013
K201250420 1239.19 14.02.2012 Johnson $ Johnson s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava 31345182 13.02.2012 14.03.2012 27.08.2013
K201250421 1192.64 14.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 13.02.2012 27.02.2012 13.07.2012
K201250422 471.6 14.02.2012 Panep s.r.o. Trenčín Brněnská 1246 665 01 Rosice 25550250 13.02.2012 27.02.2012 13.07.2012
K201250423 23.57 14.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 13.02.2012 14.03.2012 04.04.2013
K201250424 499 14.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 10.02.2012 11.03.2012 04.04.2013
K201250425 1163.47 14.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 13.02.2012 14.03.2012 04.04.2013
K201250426 167.03 14.02.2012 TIMED, Bratislava Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava 602175 13.02.2012 14.03.2012 04.04.2013
K201250427 53.9 14.02.2012 ASKIN, s.r.o. Bratislava Martinská 31 821 05 Bratislava 17323100 13.02.2012 14.03.2012 28.08.2012
K201251010 64.08 9520OSTATNÝ ŠZM 04.04.2012 MSM Slovakia s.r.o. Holíč Lesná 880 908 51 Holíč 31440479 02.04.2012 02.05.2012 29.10.2012
K201220002 159.95 03.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 03.01.2012 02.04.2012 28.01.2014
K201220003 280.98 03.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 03.01.2012 02.04.2012 28.01.2014
K201220004 255.24 02.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 02.01.2012 01.04.2012 23.02.2012
K201220005 249.22 03.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 03.01.2012 02.04.2012 23.02.2012
K201220006 405.01 04.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 04.01.2012 03.04.2012 23.02.2012
K201220007 99.08 03.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 03.01.2012 03.03.2012 22.03.2012
K201220008 887.62 05.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 05.01.2012 04.04.2012 23.02.2012
K201220009 224.69 09.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 09.01.2012 08.04.2012 23.02.2012
K201220010 293.06 04.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 04.01.2012 04.03.2012 22.03.2012
K201220011 82.01 04.01.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 04.01.2012 03.04.2012 20.04.2012
K201220012 261.5 10.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 10.01.2012 09.04.2012 23.02.2012
K201220013 18.6 10.01.2012 PICADO, s.r.o. Žilina Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 36397164 10.01.2012 09.04.2012 20.04.2012
K201220014 172.38 09.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 09.01.2012 09.03.2012 22.03.2012
K201220015 490.48 11.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 11.01.2012 10.04.2012 23.02.2012
K201220016 237.24 12.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 12.01.2012 11.04.2012 23.02.2012
K201220017 16.8 10.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 10.01.2012 09.04.2012 28.01.2014
K201220018 79.92 10.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 10.01.2012 09.04.2012 28.01.2014
K201220019 424.08 10.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 10.01.2012 09.04.2012 28.01.2014
K201220020 89.64 05.01.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 04.01.2012 19.01.2012 23.02.2012
K201220021 177.78 11.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 11.01.2012 11.03.2012 22.03.2012
K201220022 751.93 11.01.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 11.01.2012 10.04.2012 22.03.2012
K201220023 1102.92 11.01.2012 BRATPEK - pekáreň Mlynská 625/10 957 01 Bánovce n/Bebravou 17696542 10.01.2012 11.02.2012 23.01.2012
K201220024 816.62 13.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 13.01.2012 12.04.2012 23.02.2012
K201220025 343.22 13.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 13.01.2012 12.04.2012 28.01.2014
K201220026 110.1 13.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 13.01.2012 12.04.2012 28.01.2014
K201220027 841.72 17.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 17.01.2012 16.04.2012 28.01.2014
K201220028 670.7 17.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 17.01.2012 16.04.2012 17.04.2014
K201220029 262.42 16.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 16.01.2012 15.04.2012 23.02.2012
K201220030 109.46 17.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 17.01.2012 16.04.2012 23.02.2012
K201220031 544.96 18.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 18.01.2012 17.04.2012 23.02.2012
K201220032 237.13 16.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 16.01.2012 16.03.2012 20.04.2012
K201220033 179.28 16.01.2012 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122 017 01 Považská Bystrica 31569137 16.01.2012 30.01.2012 23.02.2012
K201220034 534.84 18.01.2012 Ing.Lazhar Hassouna-Halimex Bratislavská 2051/1 911 05 Trenčín-Zlatovce 30352096 18.01.2012 17.04.2012 20.04.2012
K201220035 322.61 19.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 19.01.2012 18.04.2012 23.02.2012
K201220036 324.75 18.01.2012 Križanová Ľubica Trstínska cesta 9 917 00 Trnava 43555811 18.01.2012 18.03.2012 20.04.2012
K201220037 765.77 20.01.2012 ŠESTÁK BOHUŠ, Galanta Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 30109809 20.01.2012 19.04.2012 17.04.2014
K201220038 895.36 20.01.2012 Urbánek Mäso-Lahôdky Nám.Svätej Anny 15 911 01 Trenčín 36311961 20.01.2012 19.04.2012 23.02.2012