LINEÁRNE URÝCHĽOVAČE VO FNTN

Máme radosť, že aj vo Fakultnej nemocnici Trenčín, vďaka úspešne ukončenému verejnému obstarávaniu zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aktuálne prebieha montáž dvoch lineárnych urýchľovačov na Onkologickej klinike, ktoré prispejú k skvalitneniu liečby onkologických pacientov.

Po ich inštalácii a kalibrácii budú postupne uvedené do prevádzky v prvom polroku 2020.

onkoonko 2

Relácia MOJA DIAGNÓZA

moja diagnóza copy

 

 

 

 

Na Angiologickom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín prebiehalo nakrúcanie relácie Moja diagnóza. Na tému žilových ochorení a možností liečby rozprával náš pán primár, MUDr. Miroslav Širila.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14136/209613

Doplnkové informácie