Bezplatné parkovanie pre pacientov

01.09.2017

V areáli FN Trenčín platí od 1. septembra 2017 nový systém spoplatňovania parkovania. Pacienti, ich doprovod a návštevy počas návštevných hodín, majú nárok parkovať na vyznačených parkovacích miestach 4 hodiny zadarmo.
K bezplatnému parkovaniu v uvedenom rozsahu je potrebné lekárom potvrdený parkovací lístok oskenovať v miestnosti telefónnej ústredne, ktorá sa nachádza v budove pediatrie na prízemí (na mape areálu budova č. 2).
Pred vstupom do areálu nemocnice a v areáli sú umiestnené označenia, ktoré vysvetľujú všetky podmienky parkovania.
Žiadame návštevníkov nemocnice, aby boli pri parkovaní a prejazde ohľaduplní voči vozidlám RZP a ostatným transportným sanitným vozidlám a dodržiavali dopravné značenia v areáli.

 

Otvorili sme novú ambulantnú časť gynekologicko - pôrodníckej kliniky

03.08.2017

Na gynekologicko – pôrodníckej klinike sme 3.8.2017 slávnostne otvorili za účasti ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera obnovené priestory ambulantnej časti. Cieľom rekonštrukcie týchto priestorov bolo centralizovať ambulantný trakt kliniky rozmiestnený na viacerých poschodiach do spoločných priestorov na prízemí budovy.
V prerobenom trakte je v priestoroch čakárne umiestnená recepcia, od ktorej si sľubujeme dva zásadné prínosy. Personál má neustály prehľad o tom, čo sa v samotnej čakárni deje a vie koordinovať prácu medzi jednotlivými ambulanciami tak, aby sa v každej minimalizovali čakacie doby. Aj keď sú 3 novo zriadené ambulancie primárne každá určená na samostatnú prácu - ambulancia príjmová, konziliárna, ambulancia fyziologickej gravidity, onkogynekologická, mamologická, ultrazvuková a ambulancia rizikovej gravidity, koncentrovaním lekárov i sestier na jedno miesto sa dá účelne a jednoducho práca aktívne modifikovať. Veríme, že sa nám podarilo urobiť také technické a architektonické riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky na ambulantnú prácu a spĺňa nároky požadované na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológie.
Tento nový ambulantný trakt vytvorí moderné a príjemné prostredie pre pacientov a tiež pekné a účelné pracovné zázemie pre zdravotnícky personál, čo sa iste prejaví v lepšej organizácií práce , v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade prispeje ešte k väčšej spokojnosti pacientok.

 

Doplnkové informácie