Zrušenie zákazu návštev 07.02.2017

Oznamujeme, že zákaz návštev lôžkových oddelení/kliník bol zrušený. Okrem oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Prosíme Vás, aby ste nám pomáhali chrániť pacientov, a pokiaľ trpíte bolesťou hrdľa, máte teplotu alebo kašeľ, dôkladne zvážte Vašu návštevu hospitalizovaných pacientov. Ďakujeme

Zákaz návštev od 28.01.2017

Z dôvodu pretrvávajúceho nárastu chrípkových ochorení v okrese Trenčín, bol dňom 28.1.2017 nariadený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a klinikách FN Trenčín do odvolania.

Prosíme o dodržiavanie uvedeného nariadenia.

Doplnkové informácie