O nemocnici

Fakultná nemocnica Trenčín bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1970/​1991-​A/​VIII-​1 zo dňa 14. 6. 1991 ako Nemocnica s poliklinikou Trenčín a Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. 163962/​2006-​SP zo dňa 23.5.2006 bola premenovaná na Fakultnú nemonicu Trenčín. V historických záznamoch sa nemocnica spomína už v roku 1849, kedy bola založená župná nemocnica, neskôr povýšená na verejnú nemocnicu.

V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových oddelení, 3 pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 16 príjmových ambulancií, 42 samostatných odborných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení.

altHlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je poskytovanie komplexnej a kvalitnej liečebno – preventívnej starostlivosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja.

V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín tzv. „koncovým“ zdravotníckym zariadením s koncentráciou klinicky najťažších a finančne najnáročnejších pacientov.

Fakultná nemocnica na základe zmluvy s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a SZŠ v Trenčíne poskytuje možnosť praktickej výučby študentom zdravotníctva v odbore ošetrovateľstvo, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy na svojich oddeleniach a klinikách.

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN 9001:2009.

alt

Doplnkové informácie