Pozvánka

10.10.2016 

Dňa 12.10.2016 o 14:00 hod. sa uskutoční pre laickú verejnosť pod záštitou pani primárky neurologického oddelenia MUDr. Andrey Cimprichovej 4. ročník seminára o diagnóze Sclerosis Multiplex.

Program:

  • MUDr. Andrea Cimprichová - privítanie účastníkov a otvorenie podujatia
  • Erika Kubešová, Marta Dolníková - ukážky cielených rehabilitačných cvičení vhodných pri sclerosis multiplex
  • Diskusia 

Miesto konania: konferenčná miestnosť FN Trenčín, na mape areálu budova č. 13  (mapa areálu).

Vstup je bezplatný. 

Ďakujeme Lige proti rakovine

21.09.2016

Aj v tomto roku si dovoľujeme srdečne poďakovať Občianskemu združeniu Liga proti rakovine za skvalitnenie starostlivosti o onkologického pacienta, zakúpením aplikátorov na brachyterapiu -  ožarovanie otvorenými žiaričmi vkladanými do tkaniva pacienta, ktorá sa na onkologickom oddelení využíva hlavne v liečbe gynekologických malignít, v liečbe vybraných karcinómov rekta a anu a kožných nádorov. Vďaka aplikátorom sa nám rozšírili možnosti liečby  pacientok na onkologickom oddelení, kedy  použitím selektívneho tienenia sa značne zredukuje  toxicita ožarovania.

Doplnkové informácie