Stop dekubitom

09.11.2016

19.NOVEMBERA si pripomíname výzvu boja proti preležaninám v rámci medzinárodného dňa „Stop preležaninám“.

Projekt  Stop preležaninám prebieha už piaty rok a myšlienka sa rozšírila aj po Európe.

Tento deň upozorňuje na celosvetovú výzvu boja proti dekubitom, ktorá pôvodne vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro na základe deklarácie „Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo“.  Od roku 2012 sa tento deň uskutočňuje aj na Slovensku a konajú sa rôzne aktivity zamerané práve na túto problematiku. Sú podporované odbornou, aj laickou verejnosťou.
Aj my podporujeme Svetový deň boja proti dekubitom a pripojili sme sa k celosvetovej  výzve -odborným seminárom , ktorý sa koná 10.11.2016 o 13:30 v zasadacej miestnosti OIT vo Fakultnej nemocnici Trenčín s témou „Stop dekubitom “.

Pozvánka

10.10.2016 

Dňa 12.10.2016 o 14:00 hod. sa uskutoční pre laickú verejnosť pod záštitou pani primárky neurologického oddelenia MUDr. Andrey Cimprichovej 4. ročník seminára o diagnóze Sclerosis Multiplex.

Program:

  • MUDr. Andrea Cimprichová - privítanie účastníkov a otvorenie podujatia
  • Erika Kubešová, Marta Dolníková - ukážky cielených rehabilitačných cvičení vhodných pri sclerosis multiplex
  • Diskusia 

Miesto konania: konferenčná miestnosť FN Trenčín, na mape areálu budova č. 13  (mapa areálu).

Vstup je bezplatný. 

Doplnkové informácie