Uzatvorenie pracoviska hĺbkovej terapie

Oznamujeme, že od 1.7.2016 do 31.8.2016 je pracovisko nenádorovej rádioterapie (hĺbková RTG terapia) vo FN Trenčín z prevádzkových dôvodov uzatvorené . V prípade potreby sa prosím informujte na tel. čísle 032/6566 749.

Novinky z našej pôrodnice

14.6.2016

Milá nastávajúca mamička,

sme veľmi radi, ak ste si za miesto narodenia Vášho dieťaťa zvolili pôrodnicu v Trenčíne. Súčasne sme presvedčení, že je to dobrá a správna voľba. Pôrodnica v Trenčíne dosahuje dlhodobo vynikajúce odborné výsledky. Súčasne kladieme dôraz na splnenie individuálnych predstáv a požiadaviek rodičiek. V Trenčíne porodíte vo farebne rozlíšených samostatných boxoch s možnosťou sprievodu Vami blízkych osôb. Vaša bezpečnosť a bezpečnosť Vášho dieťaťa sú pre nás prioritou.

Želáme Vám, aby ste mali na pôrod príjemné spomienky. Preto sme sa rozhodli zvýšiť Váš komfort pri pôrode ponukou bezplatnej analgézie podľa Vášho želania. Aj keď mnohí považujú bolesť pri pôrode za normálny jav, predsa má súčasná medicína možnosť bolesť ovplyvniť. Ak to bude Vašim želaním alebo to bude vhodné z medicínskych dôvodov, ponúkneme Vám všetky formy tlmenia bolesti pri pôrode bez poplatku. 24 hodín denne je Vám k dispozícii bezplatné podanie rôznych liekov, ale i moderné metódy ako Entonox (rajský plyn) a tzv. epidurálna analgézia. Sme presvedčení, že aj táto možnosť priaznivo ovplyvní Vaše rozhodnutie pre pôrod v trenčianskej pôrodnici.

Kolektív Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín

Doplnkové informácie