Nový prístroj na RDG oddelení FN Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín tento rok obstarala nový Skiaskopisko – skiagrafický prístroj - sklopnú stenu s RTG žiaričom, zostavu Siemens Luminos dRF MAX od Siemens Healthineers. Vďaka tomuto prístroju novo zrekonštruované fluoroskopické pracovicko rádiologického oddelenia FN Trenčín ako jedno z mála pracovísk tohto druhu na Slovensku poskytuje široké spektrum fluoroskopických a zároveň skiagrafických vyšetrení s vytvorením multiodborovej spolupráce.
Je vytvorené v miestach pôvodného skiaskopického pracoviska v rámci centrálneho röntgenu v budove geriatrie a TaPCH.
Kombináciou fluoroskopie („presvecovania“) a rádiografie („snímkovania“) dokážeme zvýšiť využitie prístroja a docieliť vysokokvalitné, nízko-dávkové dynamické a statické obrazy pre všetky typy pacientov od malých detí až po obéznych dospelých.
Tento systém dokáže spoľahlivo diagnostikovať a vynikajúco vizualizovať všetky anatomické štruktúry s najvyšším možným rozlíšením. Poskytuje jasný obraz pri najnižšej možnej dávke a inteligentné snímanie obrazu, ktorého následné spracovanie výrazne skracuje čas vyšetrenia.
Prístroj dovoľuje bezpečnejšiu manipuláciu pre personál a zvýšenú ochranu pre pacientov.
Jednoduchý prenos a umiestnenie pacientov - naprogramované pozície, nízka nástupná výška, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ťažších pacientov alebo pre vozíčkarov sú výhody, ktoré pomáhajú pacientom a zvyšujú ich komfort.
Systém ponúka nové automatické funkcie a vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Možno ho ľahko prispôsobiť vašim individuálnym potrebám. Prístroj pracuje v medziach zásady ALARA – tzn. práca s najnižšou rozumnou dávkou žiarenia pri zachovaní najvyššej možnej ochrany.
Ako prvý na Slovensku dokážeme zobraziť celé končatiny a chrbticu pomocou spájania obrázkov a tým poskytovať ucelený pohľad indikujúcim ortopédom.

Klinické použitie:
- vyšetrenia prehĺtacieho traktu
- vyšetrenia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva
- vyšetrenia močových ciest a vylučovania
- vyšetrenia priechodnosti vajcovodov, vaječníkov a maternice – HSG
- vyšetrenia priechodnosti žlčových ciest a pankreatických vývodov s ich následným ošetrením – ERCP
- vyšetrenia dlhých kostí a celej chrbtice pomocou spájania obrázkov
- vyšetrenia rôznych telových dutín a spojení – fistulografie
- zavádzanie liečebných prístupov pre onkologických pacientov
- zavádzanie kardiostimulátorov

RDG S 5

 

 

Opätovné zavedenie ERCP vyšetrenia

Gastroenterologické pracovisko Fakultnej nemocnice v Trenčíne po nevyhnutnej rekonštrukcii a novom technickom vybavení na Radiodiagnostickom oddelení FN v Trenčíne, opäť zaviedlo do diagnosticko – liečebného programu ERCP vyšetrenie (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia).
ERCP vyšetrenie sa vykonáva v  priestoroch Rádiodiagnostického oddelenia vo FN Trenčín  
(pavilón geriatrie a TaPCH).
ERCP je  vyšetrenie žlčových a pankreatických ciest kombinovanou endoskopickoröntgenologickou metódou. Cieľom ERCP vyšetrenia je presnejšie určiť príčinu ťažkostí pacienta, včas rozpoznať chorobné zmeny na žlčových cestách, prípadne žlčníku a pečeni, alebo pankrease a následné odstraňovanie žlčových a  pankreatických kameňov endoskopickým prístupom, ako aj riešenie nepriechodnosti žlčových a pankreatických ciest z rôznych príčin.
Uvedené vyšetrenie odporúča vždy odborný lekár – gastroenterológ, internista, chirurg, geriater, a vykonávame ho pacientom formou hospitalizácie.
ERCP  vyšetrenie vykonávame pacientom v celkovej anestézii, ktorá zabezpečuje lepší komfort a bezpečnosť priebehu vyšetrenia pacientovi i endoskopickému tímu. Z tohto dôvodu je potrebné pred ERCP vyšetrením absolvovať interné predoperačné a predanesteziologické vyšetrenie.
Pacienta na ERCP vyšetrenie je možné objednať na Gastroenterologickom pracovisku FN Trenčín každý pracovný deň, optimálne v čase medzi 13:00-14:00hod. na telefónnych číslach  032/6566 561 alebo 032/6566 446.

ERCP- uüprava

Doplnkové informácie