"Strážny anjel" pre malých pacientov

IMG 0404 1

5.4.20146

Nezisková organizácia HOSS Heroes už viac krát pomohla Klinike pediatrie a neonatológie vo FN Trenčín buď finančným darom alebo zakúpením potrebného zdravotníckeho vybavenia. Tento rok sa rozhodli uskutočniť spoločne so svetovou výtvarníčkou Gordanou špeciálne podujatie. Na detskej časti kliniky zorganizovali umelecký workschop pre malých pacientov a spoločne darovali krásny obraz „Anjela strážneho“ z ateliéru Gordany, ktorý bude zdobiť práve toto oddelenie. Umelkyňa sa orientuje najmä na techniku líhaného skla, pri ktorej do roztavenej sklenej hmoty vkladá farebné pigmenty, listre či vzduchové bubliny, čím dosahuje farebné i štrukturálne efekty. Pre malých pacientov pripravila spolu s Marcelom Hossom prekvapenie a detičky si s ich pomocou vytvorili vlastné diela zdobené farebnými kúskami brúseného skla.

 „ Som veľmi rád, že nezisková organizácia HOSS Heroes spolu s výtvarníčkou Gordanou Turuk darovali klinike pediatrie a neonatológie takéto jedinečné dielo s posolstvom. Veľmi si to vážime ako dar a ako symboliku anjelskej ochrany, s ktorej podporou a vďaka práci našich zamestnancov, dopomôže detičkám k rýchlemu uzdraveniu. Obraz bude nasvietený a tým bude vzbudzovať dojem nikdy nespiaceho strážneho anjela ,“ Stanislav Pastva, riaditeľ nemocncie. Rozvoj nemocnice v roku 2015 z prostriedkov z fondov Európskej únie

16.3.2016

Fakultná nemocnica Trenčín koncom roka 2015 uspela v projekte Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 988,30 € z fondov Európskej únie na modernizáciu zdravotníckeho vybavenia. Hlavnou prioritou bolo zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných služieb ako aj zvýšenie komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Významnou a pacientsky veľmi prospešnou je investícia do obstarania moderného plne digitálneho angiografického prístroja s integrovaným ultrazvukom a 3D zobrazením. Dovolíme si tvrdiť, že Rádiodiagnostické oddelenie FN Trenčín patrí medzi najmodernejšie pracoviská intervenčnej rádiológie na Slovensku. Nový prístroj poskytuje prístup k najmodernejším metódam diagnostiky a liečby vaskulárnych a nevaskulárnych ochorení s využitím minimálneho množstva RTG žiarenia.
MUDr. Ladislav Badík, primár rádiodiagnostického oddelenia: „Pomocou nového angiografického prístroja dokážeme zobraziť veľké cievy v tele, cievne zásobovanie orgánov (napr. mozog, pečeň, obličky, maternica) alebo nájsť zdroj možného krvácania. Postihnuté miesto dokážeme ihneď ošetriť pomocou najmodernejšieho a najkvalitnejšieho inštrumentária. Ošetrujeme cievne zúženia alebo uzávery z rôznych príčin (napr. pri cukrovke), cievne výdute v bruchu a na končatinách. Odhalíme miesta možného vnútorného krvácania s jeho zastavením bez nutnosti operácie. V prípade nádorov dokážeme presne popísať ich cievne zásobenie a naplánovať optimálny chirurgický zákrok. Plánujeme vyťahovať a rozpúšťať krvné zrazeniny v cievach mozgu pri náhlej cievnej mozgovej príhode.“

angio aktuality

Celkovo sa vďaka prostriedkom z fondov EÚ obstaralo 11 kvalitných a moderných prístrojov, ktoré každý deň pomáhajú lekárom zachraňovať ľudské životy a skvalitňovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť, vymenilo sa 115 nemocničných lôžok a 30 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na operačné sály sa zakúpilo 6 ks operačných lámp, dva mobilné operačné stoly pre chirurgickú kliniku a jeden pre gynekologicko - pôrodnícku kliniku.

Doplnkové informácie