Pracovné príležitosti v odbore geriatria

07.11.2017

Prijmeme lekárov špecialistov

v odbore geriatria (poskytujeme náborový príspevok až do výšky 5 tis. €)

Termín nástupu: ASAP

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  alebo na adresu: FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.

Bližšie informácie na tel. čísle: 032/6566 255.

Deň narcisov pomáha

26.10.2017

Aj v tomto roku si dovoľujeme srdečne poďakovať Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru z výťažkov zo Dňa narcisov. Ďakujeme  za pomoc pri skvalitnení starostlivosti o onkologického pacienta, z poskytnutého peňažného daru sme zakúpili imobilizačné pomôcky pre rádioterapiu - liečba žiarením, ktorá sa na onkologickom oddelení denne využíva. Tieto špecifické pomôcky sa používajú pri presnom nastavení pacientov (hlavne pri ožarovaní v oblasti hlavy a krku) a tak zlepšujú zacielenie rádioterapie. Presná liečba dosiahne zlepšenie výsledkov a zníženie nežiaducich účinkov ožarovania.

Doplnkové informácie