Uzatvorenie ambulancie hĺbkovej RTG terapie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 2. mája 2018 do 2. septembra 2018, bude z prevádzkových dôvodov nenádorové ožarovanie pacientov a ambulancia hĺbkovej RTG terapie uzatvorená. Elektronické ani telefonické objednávanie pacientov v tomto čase nebude možné. Ožarovanie onkologických pacientov (pacienti so zhubnými nádormi) funguje v nezmenenom režime.

Kontakty na objednávanie RTG terapie (nenádorovej RTG terapie napr. kostných výrastkov) v iných zdravotníckych zariadeniach:

Žilina  tel.: 041 511 06 40   od 13:30 do 14:00
Ružomberok     tel.: 044 438 22 38  do 14:30
Bratislava  tel.: 02 322 49 300
Nitra  tel.: 037 654 54 75

Doplnkové informácie