Menovanie nových prednostov kliník FN Trenčín

16.12.2016

V piatok 2. decembra rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom vymenoval do funkcií nových prednostov kliník.
Novým povereným prednostom Chirurgickej kliniky FN Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie bude MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA. MUDr. Marek Káčerik, PhD. bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal MUDr. Peter Kaščák, PhD. Prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie bude MUDr. Pavol Šimurka, PhD. a MUDr. Branislav Moťovský, PhD. bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky.
Spoluprácu na výskume a vzdelávaní v oblasti nelekárskych zdravotníckych disciplín s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka si ceníme, a sme radi, že sa kliniky podieľajú na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby jej študenti mohli študovať priamo v praxi.

Stop dekubitom

09.11.2016

19.NOVEMBERA si pripomíname výzvu boja proti preležaninám v rámci medzinárodného dňa „Stop preležaninám“.

Projekt  Stop preležaninám prebieha už piaty rok a myšlienka sa rozšírila aj po Európe.

Tento deň upozorňuje na celosvetovú výzvu boja proti dekubitom, ktorá pôvodne vznikla v roku 2011 v Rio de Janeiro na základe deklarácie „Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo“.  Od roku 2012 sa tento deň uskutočňuje aj na Slovensku a konajú sa rôzne aktivity zamerané práve na túto problematiku. Sú podporované odbornou, aj laickou verejnosťou.
Aj my podporujeme Svetový deň boja proti dekubitom a pripojili sme sa k celosvetovej  výzve -odborným seminárom , ktorý sa koná 10.11.2016 o 13:30 v zasadacej miestnosti OIT vo Fakultnej nemocnici Trenčín s témou „Stop dekubitom “.

Doplnkové informácie