Zrušenie výberového konania

12.08.2016

Fakultná nemocnica Trenčín, so sídlom Legionárska 28, 911 71 Trenčín

ako vyhlasovateľ výberového konania na obsadenie funkcie „primár Oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice Trenčín,

ZRUŠUJE v súvislosti s dočasným pozastavením zlúčenia oddelenia úrazovej chirurgie a oddelenia ortopédie,

vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie „primár Oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice Trenčín“ vyhlásené dňa 20.07.2016.

Uzatvorenie pracoviska hĺbkovej terapie

Oznamujeme, že od 1.7.2016 do 31.8.2016 je pracovisko nenádorovej rádioterapie (hĺbková RTG terapia) vo FN Trenčín z prevádzkových dôvodov uzatvorené . V prípade potreby sa prosím informujte na tel. čísle 032/6566 749.

Doplnkové informácie