Poďakovanie spoločnosti Lidl

FN Trenčín sa aj minulý rok zapojila do projektu spoločnosti Lidl „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“.  Koncom roka 2016 sme získali kompletný set život zachraňujúcich prístrojov pre kliniku pediatrie a neonatológie. Rozšírenie  prístrojového vybavenia o ďalší resuscitačný set  a výhrevné lôžko prispeje k zabezpečeniu vyššieho komfortu poskytovanej starostlivosti o kritických novorodencov a predčasne narodené detičky,  ktorých zdravotný stav si vyžaduje aj pomoc takýchto prístrojov. Ďakujeme spoločnosti Lidl za ich iniciatívu a pomoc.

 

resuscitacny set lidl

Zrušenie zákazu návštev 07.02.2017

Oznamujeme, že zákaz návštev lôžkových oddelení/kliník bol zrušený. Okrem oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Prosíme Vás, aby ste nám pomáhali chrániť pacientov, a pokiaľ trpíte bolesťou hrdľa, máte teplotu alebo kašeľ, dôkladne zvážte Vašu návštevu hospitalizovaných pacientov. Ďakujeme

Doplnkové informácie