Zmena termínu konania Vedeckej schôdze Spolku lekárov

18.11.2015

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne sa v termíne 25.11.2015 z technických príčin nebude konať. 

Plánovaný odborný program interného oddelenia bude zaradený v januárovom termíne 27.1.2016.

presdeda SLTN MUDr. Terézia Drobná

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry z fondov Európskej únie

23.10.2015

Fakultnej nemocnici Trenčín schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo, žiadosť  o nenávratný finančný príspevok vo výške 3 974 271,86 €. Názov projektu „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín pre zvýšenie komplexnosti služieb zdravotnej starostlivosti.“ 

oepracny program zdravotnictvo

Doplnkové informácie