Zákaz návštev na všetkých oddeleniach a klinikách

platí od 15.2.2019 až do odvolania, na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, z dôvodu zvýšeného výskytu akkútnych respiračných ochorení na všetkých oddeleniach a klinikách vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Žiadame príbuzných pacientov, aby tento zákaz rešpektovali, boli ohľaduplní k hospitalizovaným pacientom a nevystavovali ich, aj seba riziku nakazenia. 

Zákaz návšte na ortopedickom oddelení

Z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení u pacientov a personálu na ortopedickom oddelení, platí zákaz návštev pacientov na ortopedickom oddelení až do odvolania.

Doplnkové informácie