Spánkové laboratórium vo FN Trenčín

Fntn mapka

 

Spánkové laboratórium vo Fakultnej Nemocnici Trenčín bolo založené v r. 2017 a venuje sa  diagnostike a liečbe spánkových porúch akými sú spánkové apnoe, chronická insomnia, hypersomnia, syndróm periodických pohybov končatinami, syndróm nepokojných nôh,  a iné. 

Od septembra 2020 sa rozširuje o Ambulanciu zameranú na diagnostiku a liečbu insomnií, hypersomnií a parasomnií /somnambulizmus, nočná mora, nočný des, poruchy správania v REM spánku/.

V diagnostike sa využíva celonočné videopolysomnografické vyšetrenie, kedy sú pacientovi snímané viaceré fyziologické parametre akými sú EEG (6 zvodov), pohyby očí (EOG), tonus svalstva (EMG), EKG, dýchanie (dýchacie pohyby, prietok vzduchu nosom a ústami), pulzná oxymetria, audio záznam (chrápanie, vokalizácie), videozáznam (infračervená kamera) a ďalšie. Pri náleze spánkového apnoe  je pacient objednaný na celonočné titračné PSG vyšetrenie k nastaveniu na liečbu neinvazívnou pretlakovou ventiláciou tzv. CPAP alebo BIPAP. 

Poruchy dýchania v spánku nemusia byť vždy sprevádzané chrápaním a sú často komorbidné s IM, srdcovým zlyhaním, CMP, srdcovými arytmiami, obezitou, sexuálnymi dysfunkciami a depresiami. Indikáciou na PSG vyšetrenie je aj arteriálna hypertenzia nereagujúca (nedostatočne reagujúca) na medikamentóznu antihypertenzívnu terapiu (vysoký výskyt s obštrukčným spánkovým apnoe,) K neuropsychiatrickým indikáciám pre PSG vyšetrenie sú periodické pohyby ózykončatín a syndróm nepokojných nôh kde v konkrétnom prípade nestačí pre stanovenie diagnózy len anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Indikáciu k PSG vyšetreniu predstavuje aj chronická insomnia (trvanie mesiace až roky), so zlyhaním viacerých farmakoterapeutických postupov a psychoterapie.

Náš tím tvoria traja lekári špecialisti– somnológovia : MUDr. Branislav Moťovský, PhD., - primár a prednosta Psychiatrickej kliniky v Trenčíne, MUDr. František Nováček – pneumológ, MUDr. Tatiana Matejičková – psychiater,  štyri spánkové laborantky: Mgr. Adriana Gregušová, Mgr. Monika Gajdošová a Bc. Ľubica Fonosová a Bc. Veronika Balážová. Všetci členovia tímu sú vyškolení v spánkovej medicíne v Spánkovom laboratóriu Kardiologickej kliniky v Medzinárodnom Centre Klinického Výskumu vo Fakultnej Nemocnici Sv. Anny v Brne.

VideoPSG vyšetrenie v našom spánkovom laboratóriu vyžaduje jednodňovú hospitalizáciu a uhrádza ho iba VšZP.

Pred realizáciou PSG vyšetrenia s podozrením na spánkové apnoe prosíme o ORL vyšetrenie pacienta (vyšetrenie horných dýchacích ciest na prítomnosť obštrukcií).

Pre ďalšie informácie a otázky event. objednanie pacientov nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 032 65 66 889 /vždy v utorok a stredu od 08:00 do 14:00/ - Mgr. Gregušová alebo prostredníctvom mailovej adresy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Spánkové laboratórium nájdete v priestoroch vyznačených na mapke.

Rozhovor s primárom MUDr. Petrom Kaščáko, PhD. pre Newsletter ŠDTP

Primár Kaščák 2

 
Na nižšie uvedenom linku si môžete prečítať rozhovor s pánom primárom a prednostom Gynekologicko - pôrodníckej kliniky našej nemocnice,  MUDr. Petrom Kaščákom, PhD. ,pre Newsletter ŠDTP o filozofii kliniky a prínose psychoterapeutickej podpory pacientkam na klinike.

 

Rozhovor pre Newsletter ŠDTP október 2020

 

Príspevok o COVID 19 nielen pre rodičky

gyn cov

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Ostrava pripravil v spolupráci s ďalšími odborníkmi, medzi ktorými je aj náš pán primár gynekologicko pôrodníckej kliniky, MUDr. Peter Kaščák, PhD., informácie nielen o prenose, priebehu a prevencii  COVID 19 pre rodičky a ich príbuzných.

https://ondrejsimetka.cz/info_COVID_gravidita_listopad-Simetka.pdf 

 

Testovanie antigénovými testami vo FN Trenčín

FN Trenčín spúšťa od 16.11.2020 testovanie prostredníctvom antigénových testov.
Odberové miesto sa nachádza pri vstupnej bráne do FN TN (vľavo, vedľa bankomatu). Prevádzka bude otvorená v pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.
Pacienti - záujemci o vyšetrenie sa môžu objednať priamo na našej stránke http://www.fntn.sk/ ( pod titulnou fotografiou - "Elektronické objednávanie pacientov").
Každý občan sa musí preukázať pri odbere občianskym preukazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca.
Vykonanie testu je bezplatné.
 
miesto na AG odbery 2

Nové lineárne urýchľovače na onkologickej klinike

LU onkológia 2

Sme radi, že aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa nám vďaka úspešne ukončenému centrálnemu obstarávaniu MZSR podarilo nainštalovať a spustiť dva nové lineárne urýchľovače na našej Onkologickej klinike - Varian-TrueBeam a Varian-VitalBeam.
Nové lineárne urýchľovače patria medzi najmodernejšie stroje svojho druhu v Európe. Medzi ich výhody nepochybne patrí:
▪️ presnejšie ožarovanie pacientov s nádorom
▪️ vyššia ochrana zdravého tkaniva pacientov, vďaka čomu dokážu skrátiť čas ožarovania
▪️ efektívnejšie zobrazovacie metódy a presnejšie polohovanie pacientov umožňujú väčšiu flexibilitu pri liečbe rôzne umiestnených nádorov
Cieľom je teda liečiť pacientov RÝCHLEJŠIE a EFEKTÍVNEJŠIE.
☎️ Viac informácií na telefónnom čísle: 032 6566 163

Zmena na ortopedickej príjmovej ambulancii

S účinnosťou od 4.11.2020 sa až do odvolania menia ordinačné hodiny na ortopedickej príjmovej ambulancii nasledovne:

pondelok až piatok od 8:30 hod. do 12:00 hod., telefón 032 6566 431

Sestry z ortopedickej príjmovej ambulancie sa po 12:00 hod. budú nachádzať na ortopedickom oddelení

- číslo 032 6566411, alebo 032 6566638. 

Prekvapenie pre našich zamestnancov na COVID OAIM

OAIM dar kvety

Na naše COVID OAIM bolo našim zamestnancom doručené takéto krásne prekvapenie, ďakujeme.

 

Doplnkové informácie