Oznam pre všetkých pacientov

Každý pacient, osoba, ktorá príde na vyšetrenie, ošetrenie do ambulancie resp.k hospitalizácii do FN Trenčín, je povinná oboznámiť sa, vypísať a podpísať tlačivo "Poučenie osôb s podozrením z ochorenia na COVID 19" a "Hodnotiaci list" na posúdenie pacienta pri podozrení z ochorenia COVID 19, ktoré odovzdá na príslušnej ambulancii lekárovi alebo sestre. Tlačivo Vám bude vydané pri vchode do FN Trenčín triediacimi pracovníkmi.
 

Vstup do FN Trenčín od 18.3.2020

Aby sme zabezpečili Vám aj nám čo najvyššiu možnú ochranu pred šírením ochorenia COVID 19, zavádzame s účinnosťou od 18.3.2020 kontrolu – triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov, s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, vrátane našich zamestnancov. Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté.

Za pochopenie a rešpektovanie Vám ďakujeme.

Doplnkové informácie