Reprofilizácia lôžok - sťahovanie oddelení

Vážení pacienti, príbuzní,


z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, nárastu počtu pacientov s ochorením COVID 19, sme  na základe Pandemického plánu pre prípad pandémie SR, za účelom poskytovania bezpečnej zdravotnej starostlivosti o našich pacientov pristúpili k reprofilizácii lôžok  nasledovne:
Od 18.9.2020 sme dočasne zatvorili Oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb  (TaPCH) vo FN TN, pľúcni pacienti budú podľa klinického  stavu hospitalizovaní na onkologickej klinike, internom, alebo geriatrickom oddelení. 
Akútni pľúcni pacienti budú v čase od 7:00 hod do 15:00 hod.  vyšetrovaní na TaPCH ambulancii. V čase od 15:00 hod. do 7:00 hod. budú pacienti podľa veku vyšetrovaní na  príjmovej internej ambulancii - do 64 rokov, pacienti vo veku od 65 rokov na príjmovej geriatrickej ambulancii.
Infekčné oddelenie je dočasne presťahované v priestoroch TaPCH, kde sú hospitalizovaní pacienti s podozrením/ potvrdením na COVID 19.
Geriatrické oddelenie je dočasne presťahované do priestorov infekčného oddelenia na 3. a 4. poschodí internistického pavilónu. Geriatrická ambulancia funguje v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.  v priestoroch bývalej kožnej ambulancie. V čase od 15:30 hod. do 7:00 hod. budú pacienti vyšetrovaní v  geriatrickej pohotovostnej/ príjmovej ambulancii v priestoroch doterajšej infektologickej ambulancie na 3. poschodí v internistickom pavilóne.

Naďalej platí zákaz návštev v nemocnici, s výnimkou udelenou v zmysle Usmernenia hlavného hygienika SR.

Bližšie informácie 032 6566 250.

Zmena prevádzky MOM a VMOM

Upozorňujeme na zmenu prevádzkových hodín mobilných odberových miest COVID 19 s účinnosťou od 14.9.2020 nasledovne:


•  Mobilné odberové miesto (MOM) umiestnené na Nemocničnej ulici v Trenčíne (vedľa riaditeľstva FNTN a RÚVZ TN):

Pondelok až Piatok : od 7:30 hod. do 10:00 hod.

 
•  Veľkokapacitné mobilné odberové miesto (VMOM) umiestnené na Mládežníckej ulici č. 4 v Trenčíne (vedľa krytej plavárne):

Pondelok až Piatok : od 7:30 hod. do 13:00 hod.

Sobota: od 7:30 hod. do 11:00 hod.

 

Dňa 15.9.2020 bude veľkokapacitné mobilné odberové miesto VMOM v prevádzke.

Poďakovanie spoločnosti Basta za respirátory

poďakovanie Basta 2

Ďakujeme za to, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí myslia na bezpečnosť aj našich zdravotníckych pracovníkov.

Tentokrát nám daroval respirátory pre našich zamestnancov pán Balaj zo spoločnosti Basta.

Ďakujeme!

 

Poďakovanie spoločnosti Bast

poďakovanie Basta 2

Ďakujeme za to, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí myslia na bezpečnosť aj našich zdravotníckych pracovníkov.

Tentokrát nám daroval respirátory pre našich zamestnancov pán Balaj zo spoločnosti Basta.

Ďakujeme!

 

Návšteva vedenia VšZP vo FN Trenčín

Návšteva VšZP S

3. septembra 2020 sme mali v nemocnici vzácnu návštevu - predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Ing. Richarda Strapka a podpredsedníčku predstavenstva VšZP MUDr. Beátu Havelkovú, MPH.

S vedením našej nemocnice rokovali ohľadom spolupráce v nadchádzajúcom období.

 

Spustenie veľkokapacitného MOM

Dňa 4. septembra 2020, sme spustili prevádzku veľkokapacitného mobilného odberového miesta (VMOM).
Na jeho zriadení sa podieľali armádne zložky a naša nemocnica zabezpečila do VMOM potrebný personál.
 Veľkokapacitné MOM sa nachádza pri mestskej plavárni na Mládežníckej ulici.
V prevádzke bude v dňoch:
Pondelok až sobota od 8:00 hod. do 16:00 hod..
Pozostáva z dvoch odberových kontajnerov. Pacienti sa na testovanie do MOM objednajú cez Covid pass prostredníctvom www.korona.gov.sk
Mobilné odberové miesto zriadené pri RÚVZ Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapacitou 100 odberov,
veľkokapacitné MOM zabezpečí ďalších 300 odberov.personál.

VMOM S

!! Zmena od 1.9.2020 na anestéziologickej ambulancii !!

Od 1.9.2020 sa režim anestéziologickej ambulancie mení nasledovne:

V zmysle  Odborného usmernenia MZ SR č. 12 826/214-SZ čl. 6, ods. 2 zo dňa 25.6.2014 sú anestéziologické vyšetrenia zabezpečované pacientom pred plánovaným zdravotným výkonom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý bude plánovaný zdravotný výkon aj realizovať.
Z tohto dôvodu je objednávanie a realizovanie anestéziologických predoperačných vyšetrení možné prioritne u pacientov podstupujúcich akúkoľvek anestéziu u poskytovateľa FN Trenčín.
Pacienti podstupujúci plánované zákroky  v inom zdravotníckom zariadení ako FN Trenčín nebudú, až na odôvodnené výnimky, akceptovaní k anestéziologickým vyšetreniam vo FN Trenčín.

Poďakovanie od rodičky ❤️

npoďakovanie

Tím našich lekárov gynekologicko - pôrodníckej klinky sa vždy snaží čo najlepšie starať o svoje pacientky a rodičky. A takáto spätná väzba naozaj poteší a zahreje pri ❤️
https://najmama.aktuality.sk/clanok/286691/dcerku-som-priviedla-na-svet-v-porodnici-trencine-z-porodu-mam-krasny-zazitok/?fbclid=IwAR0RGGi0rXJsnjv_51-yBkv8kqv6IGr6zh4qTyoYNpJpdNduHbFxZ7PmkAw

 

Doplnkové informácie