Aktualizácia možností testovania vo FN Trenčín

V našej nemocnici poskytujeme možnosť dať sa otestovať na koronavírus prostredníctvom RT-PCR testu, prípadne antigénového testu, ktoré vykonávame pred hlavným vstupom do nemocnice  - naľavo od vrátnice, na Legionárskej ulici 28.
Spôsob objednania a čas odberu je nasledovný:

PCR test - COVID PASS
Objednanie: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php
Cena: hradené z verejného zdravotného poistenia
Indikácie: príznaky ochorenia COVID-19 (teplota, kašeľ, ťažkosti s dýchaním), letný tábor, pozitívny AG test, predoperačné vyšetrenie, kontakt s pozitívne testovanou osobou
Otváracie hodiny:
pondelok -  piatok: 7:30 - 11:30
sobota: 7:00 - 10:30
nedeľa: 7:30 - 11:30
!! Pri návrate zo zahraničia sa registrujte prostredníctvom formulára eHranice: https://korona.gov.sk/ehranica/, termín Vám pridelí pracovník NCZI, dátum, čas a miesto  testovania vám oznámi NCZI prostredníctvom sms !!

PCR test - SAMOPLATCI
Objednanie:https://www.fntn.sk/index.php/sk/objednanie-na-vysetrenie/na-pcr-test-rna-sars-cov-2
Cena: 50 € , možnosť platby bankovým prevodom cez platobnú bránu alebo v hotovosti v Mobilnom odberovom mieste
Otváracie hodiny:
pondelok -  piatok:   7:30 -11:30
sobota: 7:00 - 10:30
nedeľa: 7:30 - 11:30

AG testovanie
Objednanie: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_ag.php
Cena: 5 eur, manipulačný poplatok, platba v hotovosti
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 7:30 - 15:30 (posledný ster 15:00)
sobota: 11:30 -15:30 (posledný ster 15:00)
nedeľa: 10:30 - 14:30 (posledný ster 14:00)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155

Objednávka PCR testu

Objednanie

Kontrola stavu platby

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631