Návštevné hodiny

 Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 21.12.2020 platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia. Zákaz sa nevzťahuje na návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a návštevy osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. Výnimku zo zákazu musí povoliť ošetrujúci lekár pacienta.

Informácia, kedy môžete navštíviť pacientov pri lôžku:

Mimo návštevných hodín sú návštevy povolené iba po dohovore s primárom kliniky/oddelenia alebo ošetrujúcim lekárom!

 ODDELENIE, KLINIKA  PONDELOK - PIATOK  SOBOTA, NEDEĽA, SVIATOK
 Klinika pediatrie a neonatológie, úsek pediatrie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie geriatrie a dlhodobo chorých  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Gynekologicko - pôrodnická klinika  bez obmedzenia, s rešpektovaním vizít, vyšetrení,...
 Chirurgická klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Infekčné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Interné oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Neurologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Klinika pediatrie a neonatológie, úsek neonatológie  15,00 - 17,00 (aj v sobotu)  13,00 - 15,00 (okrem soboty)
 Očná klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny  obmedzené, len po dohode s lekárom
 ORL klinika  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Oddelenie úrazovej chirurgie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Onkologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Ortopedické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00
 Psychiatrická klinika  bez obmedzenia, s rešpektovaním vizít, vyšetrení,...
 Urologické oddelenie  15,00 - 17,00  13,30 - 16,00

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631