Verejná lekáreň v nemocnici

Verejná lekáreň v nemocnici poskytuje komplexnú starostlivosť o pacienta. Vydáva lieky viazané na lekársky predpis, zdravotnícke pomôcky, pripravuje magistraliter a ponúka široké portfólio voľno-predajných prípravkov. Zriadenie verejnej lekárne Fakultnou nemocnicou pri východe z areálu uľahčuje pacientom dostupnosť k ich liekom a šetrí tak ich čas aj energiu.

Náš odborný personál pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti využíva najnovšie poznatky v oblasti farmácie.

Dôležitou súčasťou našej práce je odborné poradenstvo. Zameriavame sa nielen na liečbu ochorení, ale najmä na ich prevenciu. Pacientom radíme pri dodržiavaní zásad zdravého stravovania, vhodných pohybových aktivít a pri tiež výbere vhodných výživových doplnkov. Taktiež poskytujeme bezplatné meranie krvného tlaku a po konzultácii ponúkame vypracovanie individuálneho plánu užívania liekov.

Deň Otváracie hodiny
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 16:00

 
Informácie na telefónnom čísle : 032/6566721

 

 

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631