Fakultná nemocnica Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Informácie pre študentov

 Študenti, ktorí budú vykonávať prax alebo zhromažďovať údaje pre potreby bakalárskej/diplomovej práce vo Fakultnej nemocnici Trenčín, sú povinní:

  • minimálne mesiac vopred kontaktovať referentku právneho referátu (budova riaditeľstva 2.posch č. d. 206, tel.: 032/6566404) so žiadosťou o vykonanie praxe/o zhromažďovanie údajov pre potreby bakalárskej/diplomovej práce,
  • predložiť na právny referát,
  • 1x žiadosť o vykonanie praxe/o zhromažďovanie údajov pre potreby bakalárskej/diplomovej práce
  • 2x návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta alebo 1x kópiu zadania bakalárskej/ diplomovej práce,
  • preukázať sa vysokoškolským indexom, alebo kartičkou ISIC,
  • podpísať Čestné prehlásenie,
  • absolvovať poučenie o ochrane osobných údajov,
  • absolvovať poučenie s referentom BTS a PO.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakulta zdravotníctva Národne centrum zdravotníckych informácií Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Liga proti rakovine Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Operačné stredisko 155 Kúpele Trenčianske Teplice

Objednávka PCR testu

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

 
© 2023 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631