Mediátor

Vo FN Trenčín je zriadená funkcia mediátora pre komunikáciu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako prvý kontakt s pacientmi.

Tel. kontakt: 032 6566 403

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631