Systém manažérstva kvality

Naša nemocnica zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN 9001:2015.

Našim cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni na základe profesionálneho prístupu k pacientom a tým zvyšovať spokojnosť pacientov.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631