Pacient

 Pacienti, ktorí budú hospitalizovaní v našej nemocnici si so sebou prinesú:

  • občiansky preukaz,
  • preukaz poistenca,
  • zdravotnú dokumentáciu,
  • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),
  • röntgenové snímky z posledných vyšetrení,
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
  • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie budete potrebovať tiež domácu obuv, župan, pyžamo, toaletný papier, hygienické potreby, uterák, lieky, ktoré užívate pri chronických ochoreniach. (informujte o tom prosím ošetrujúceho lekára). Počas Vašej liečby Vám poskytneme len lieky naordinované na oddelení/klinike, kde budete hospitalizovaný.

Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiologickom oddelení, na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Podľa možnosti si do nemocnice neberte veľký finančný obnos, zlato a iné cennosti, deťom neodporúčame priniesť si mobilné telefóny.
Ak máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú sestry jednotlivých oddelení/kliník.

Hospitalizovaných pacientov môžu príbuzní navštíviť v čase návštevných hodín.

V prípade epidemiologického výskytu ochorení v regióne (napr. pri vyhlásení chrípkovej epidémie) Vás prosíme rešpektovať zmenu resp. zákaz návštev.

Stravovanie počas hospitalizácie v našej nemocnici majú pacienti zabezpečené celodenne. V prípade, že lekár určí špeciálnu diétu, bude jej Vaša strava prispôsobená.

V areáli nemocnice platí zákaz fajčenia.

ISO CERTIFIKÁT

Fakultná nemocnica Trenčín zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy kvality ISO EN 9001:2015.

 

© 2021 Fakultná nemocnica Trenčín, IČO: 00610470, DIČ: 2021254631, IČ DPH: SK 2021254631